• Prusy w Rzeszy Niemieckiej (1871-1947) Historia Prus. Narodziny-mocarstwowość-obumieranie tom 4

Brak towaru
115.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788365880000
Zostaw telefon

Redakcja: Grzegorz Kucharczyk

Rok wydania: 2019

Ilość stron: IX+654

Oprawa: twarda

Format: 17,5 cm x 24,5 cm

 

Spis treści:

Wprowadzenie (Grzegorz Kucharczyk) / 11

Charakterystyka źródeł i literatury  (Grzegorz Kucharczyk) / 15

CZĘŚĆ I. PRUSY    W RZESZY NIEMIECKIEJ DO KOŃCA I WOJNY ŚWIATOWEJ

Rozdział I. Pozycja ustrojowa Prus w Rzeszy Niemieckiej  (1871-1918) (Grzegorz Kucharczyk) / 27

1. Prusy jako państwo hegemonialne w Rzeszy Niemieckiej / 27

2. Prusy a Rzesza (do 1918 r.) / 36

3. Przemiany ustrojowe i administracyjne Prus po 1871 r. / 49

4. Armia pruska po 1871 r. / 64

Rozdział II. Życie polityczne w Prusach  (1871-1914) (Grzegorz Kucharczyk) / 72

1. Współpraca Bismarcka z liberałami / 72

2. Kulturkampf w Prusach / 77

3. Konserwatywny kurs w polityce Bismarcka / 100

4. Polityka wewnętrzna Prus w latach 1888-1914 / 110

5. Polityka rządu pruskiego wobec mniejszości narodowych (1871-1914) / 117

Rozdział III. Ideologia i polityka w Prusach w latach  1871-1918 (Rafał Łysoń) / 140

1. Główne pruskie partie polityczne oraz ich programy / 140

2. Antysemityzm, katolicyzm i antykatolicyzm oraz rozwój ideologii wszechniemieckiej a Preußentum / 154

Rozdział IV. Prusy w okresie I wojny światowej (Rafał Łysoń) / 170

1. „Idee roku 1914” a Prusy - „twierdza Europy Środkowej” / 170

2. Polityka rządu pruskiego wobec sprawy polskiej (1914-1918) jako kontynuacja założeń polityki pruskiej / 176

3. Problem reformy pruskiego prawa wyborczego w latach 1914-1918 / 188

4. Koniec monarchii Hohenzollernów / 196

CZĘŚĆ II. PRUSY W REPUBLICE    WEIMARSKIEJ (1918-1933)

Rozdział V.Prusy w nowej Rzeszy Niemieckiej  (Grzegorz Kucharczyk) / 205

1. Przełom polityczny w Prusach 1918-1919 / 205

2. „Los von Berlin”. Separatyzm w Prusach / 212

3. Hegemon znika. Ustrojowa pozycja Prus w Republice Weimarskiej (1919-1932) / 226

Rozdział VI. Demokracja parlamentarna w Prusach  (Grzegorz Kucharczyk) / 239

1. Ustrój Prus republikańskich / 239

2. Życie polityczne w republikańskich Prusach. Największe partie polityczne w Prusach w latach 1919-1932 / 252

3. Po kulturkampfie. Stosunki wyznaniowe w Prusach (do 1933 r.) / 263

4. Od puczu Kappa do zwycięstwa NSDAP. Demokracja parlamentarna w Prusach (1920-1932) / 272

5. „Przez Prusy do Rzeszy”. Marsz NSDAP do władzy i Preußenschlag (1932) / 282

CZĘŚĆ III. GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA W PRUSACH (1871-1932)

Rozdział VII. Przemiany społeczne i gospodarcze w Prusach  1871-1932 (Rafał Łysoń) / 311

1. Terytorium i ludność Prus /311

2. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne / 313

3. Podziały społeczne / 316

4. Wielka industrializacja i jej nierównomierny przebieg na wschodzie i zachodzie państwa pruskiego / 323

5. Finanse i handel / 340

6. Gospodarka rolna w Prusach w latach 1871-1914 / 352

7. Od społeczeństwa wiejskiego do miejskiego: nasilenie procesów urbanizacyjnych / 359

8. Zarys problemów przemian społecznych i gospodarczych w Prusach w latach 1918-1932 / 363

9. Problem gospodarki agrarnej w Prusach w latach 1918-1932 / 369

Rozdział VIII. Życie społeczne i kultura w Prusach  (1871-1947) / 374

1. Rodzina i praca oraz warunki materialne życia codziennego (Dariusz Łukasiewicz) / 374

2. Urbanizacja, dom, mieszkanie (Dariusz Łukasiewicz) / 406

3. Zdrowie i choroba (Dariusz Łukasiewicz) / 429

4. Szkolnictwo w Prusach po roku 1871 (Dariusz Łukasiewicz) / 446

5. Mentalność pruska (Dariusz Łukasiewicz) / 464

6. Historiografia pruska po roku 1871 (Andrzej Kamieński) / 468

7. Literatura i prasa w Prusach po 1871 r. (Dariusz Łukasiewicz) / 488

8. Architektura i sztuki plastyczne w Prusach po 1871 r. (Andrzej Kamieński) / 491

9. Kinematografia w Prusach w XX w. (Andrzej Kamieński) / 506

10. Sztuki sceniczne i muzyka (Andrzej Kamieński) / 520

11. Podsumowanie. Ogólne kierunki rozwoju kultury w Prusach po roku 1871 (Dariusz Łukasiewicz) / 533

CZĘŚĆ IV. OBUMIERANIE PRUS - PRUSY W III RZESZY (1933-1945)

Rozdział IX. Ideologia i polityka narodowego socjalizmu wobec Prus (Rafał Łysoń) / 539

1. Tradycja pruska („cnoty pruskie”) i pruski militaryzm a ideologiczne założenia narodowego socjalizmu / 539

2. Propaganda hitlerowska wobec Prus (Dzień Poczdamu, mauzoleum Hindenburga itd.) / 543

3. Prusy w procesie tzw. ujednolicania po 1933 r. (Gleichschaltung) / 551

4. Opozycja wewnątrz Niemiec a „tradycja pruska” / 560

5. Upadek III Rzeszy - koniec Prus. Decyzja Międzysojuszniczej Rady Kontroli Niemiec z 1947 r. o formalnym końcu państwa pruskiego / 568

PODSUMOWANIE

Główne linie rozwojowe Prus w latach 1871-1947 (Grzegorz Kucharczyk) / 582

Wykaz tabel / 588

Zusammenfassung /591

Indeks osobowy / 599

Indeks geograficzny / 635

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie