• Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

1. Poniższy dokument opisuje zasady ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Klientów Księgarni internetowej Stara Szudlada Monika Zaworska, zwanej dalej Administratorem.

2. Dane osobowe Klientów księgarni są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „UODO”).

3. Administrator pozyskuje dane osobowe od Klientów. Podstawowym sposobem pozykiwania danych jest zgoda Klienta, dobrowolne wypełnienie formularza, przesłanie wiadomości e-mail z zapytaniem. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwiko, adres, numer telefonu lub adres e-mail użytkownika. Dane przechowywane są przez Administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

4. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów  innym podmiotom, w tym podwykonawcom lub partnerom, zgodnie z zasadami określonymi w UODO.

5. Na stronie internetowej Administratora działa także zautomatyzowany sytem, który pozwala na monitorowanie zachowania oraz dpasowanie treści do zainteresowania Klienta. System ten jest zintegrowany z naszym systemem i każdy z Klientów może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

6. Administrator umożliwia każdemu Klientowi:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, Klient powinien:

  • wystosować odpowiednie pismo lub wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą,
  • przesłać je na adres korespondencyjny administratora, dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej.

Administrator wykonuje żądanie Klienta niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Klient powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

7. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, a także w celu prowadzenia Konta, marketingu własnych towarów w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę (takich jak przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym przesyłanie Klientowi spersonalizowanej informacji handlowej,  realizowanie marketingu bezpośredniego w formie telefonicznej) lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem (w szczególności rozpatrywanie zgłoszeń, reklamacji).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Klienta produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.

Podając adres e-mail, wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od administratora oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Proszę pamiętać, że w każdym momencie może Pan/Pani odwołać ww. zgodę, przesyłając do nas informację z prośbą o wycofanie zgody.

Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane.

8. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki coo­kies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej księgarni.