• Jan Hus. Życie, myśl i dziedzictwo

55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 2 szt.
ISBN 9788365880093
Zostaw telefon

Redakcja: Paweł Kras, Martin Nodl

Rok wydania: 2017

Ilość stron: 337

Oprawa: miękka

Format: 14,5 cm x 20,5 cm

 

W 2015 r. od śmierci Jana Husa w Konstancji upłynęło 600 lat. Nasza wiedza na temat tego dramatycznego wydarzenia jest stosunkowo bogata, choć wydaje się, że wciąż niepełna. Życie i działalność mistrza Jana wpisały się w dzieje historycznego fenomenu, jakim była rewolucja husycka. Hus był postacią kluczową w dziejach czeskiego ruchu reformatorskiego, który rozwinął się w drugiej połowie XIV w., a którego kulminacja przypadła na pierwsze dekady następnego stulecia. Jego charyzmatyczna posługa kaznodziejska i liczne wystąpienia publiczne nadały temu ruchowi specyficzny kształt i dynamikę, choć wciąż dyskutuje się na temat bezpośredniego wpływu Husa na bieg zdarzeń, które doprowadziły do trwającego dwie dekady ostrego konfliktu między husyckimi Czechami a łacińskim chrześcijaństwem [...].

Prezentowany tom zawiera dziesięć artykułów stanowiących pokłosie konferencji pt. „Mistrz Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo”, zorganizowanej 6-7 listopada 2015 r. w Warszawie przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Centrum Studiów Średniowiecznych Czeskiej Akademii Nauk, a także przekład artykułu Františka Šmahela. Dołączono do tego fragmenty wywiadu ze zmarłym niedawno Profesorem Stanisławem Byliną, który był jednym z inicjatorów i organizatorów wspomnianej konferencji.

 

 

Spis treści:

Wojciech Kriegseisen - Słowo wstępne /9

 Paweł Kras, Martin Nodl - Wstęp: 600 lat sporu o Jana Husa - próba bilansu /13

 František Šmahel - Jan Hus przed sądem soboru i w ocenie historyków /53

 Paweł Kras - Reformatio ecclesiae w nauczaniu Jana Wiklifa i Jana Husa /71

 Martin Nodl - Mezi autoritou a posluśnostl. Eklesiologie versus prakticke nabozenstvi/ Ill

 Dušan Coufal - Concilium verum contra simulatum. Kvestie Jakoubka ze Stfibra o autorite koncilü v ideovem a historickem kontextu /129

 Krzysztof Bracha - Jan Hus jako kaznodzieja i promotor kaznodziejstwa /167

 Pavel Soukup - Kazatelsky provoz v Betlemske kapli v dobe Husove  /193

 Anna Paner - Jan Hus o małżeństwie i rodzinie /219

 PavlÍna CermanovÁ - Nebiblickń proroctvl v husitstvi  /237

 Henryk Gmiterek - Jan Hus i husytyzm w tradycji polskiego Kościoła braci czeskich  /259

 Jarosław Nikodem - Jan Hus Jifiego Kejra /273

 Wojciech Iwańczak - Epoka husycka w badaniach Romana Hecka /289

 O studiach bohemistycznych, husytyzmie i czeskich przyjaźniach. Fragmenty niedokończonego wywiadu z Profesorem Stanisławem Byliną /303

 Indeks osobowy /327

 

 Table of contents:

 Wojciech Kriegseisen - Preface /9

 Paweł Kras, Martin Nodl - Introduction: 600 year controversy about Jan Hus - a nuanced overview of research /13

 František Šmahel - Jan Hus before the council and in the opinion of historians /53

 Paweł Kras - Reformatio ecclesiae in the teachings of John Wyclif and Jan Hus  /71

 Martin Nodl - Between authority and obedience. Ecclesiology versus religious practice /Ill

 Dušan Coufal - Concilium verum contra simulatum. Jakoubek of Stribro’s Quaestio on the authority of the councils in the intellectual and historical context  /129

 Krzysztof Bracha - Jan Hus as a preacher and a promotor of preaching /167

 Pavel Soukup - Preaching in the Bethlehem Chapel in the times of Hus /193

 Anna Paner - Jan Hus on marriage and family /219

 Pavlína Cermanová - Non-biblical prophesies in the Hussite movement / 237

 Henryk Gmiterek - Jan Hus and Hussitism in the traditions of the Polish Church of Bohemian Brethren /259

 Jaroslaw Nikodem - Jan Hus in the writings of Jin Kejf /273

Wojciech Iwańczak - The Hussite period in the studies of Roman Heck /289

 On Bohemian studies, Hussitism and Czech friends. Fragments of an unfinished interview with Professor Stanislaw Bylina . 303 Index of persons /327

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie