• Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772 Cz.1 i 2 Przekazy źródłowe

65.00
kpl. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 6.5
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 2 kpl.
ISBN 8387643084
Zostaw telefon

Opracowanie: ks. Alojzy Szorc

Rok wydania: 2002

Liczba stron: 316 + 304

Okładka: miękka

Format: 17,0 cm x 24,0 cm

 

Zamieszczone dokumenty są w j. polskim lub po łacinie. Część I obejmuje lata 1766-1768, część II 1769-1772.

" [...] W wyniku aneksji Warmia przestała być swego rodzaju oddzielnym księstwem określanym mianem dominium, zaś biskup i kapituła zostali pozbawieni władzy świeckiej w wyznaczonych od zarania dziejów terytoriach. Usytuowano ich na równi z innymi biskupstwami polskimi, w których biskupi nie posiadali władzy książęcej, oprócz biskupów krakowskich, używających tego tytułu z racji posiadania (od 1443 r. do 1790 r.)

Pozbawienie biskupa i kapituły władzy dominialnej miało daleko idące następstwa w uposażeniu, bowiem pensja jaką wyznaczył im zarząd pruski stanowiła zaledwie trzecią część dochodów czerpanych przez nich w czasie dominialnych. Biskup Krasicki z trudem zdołał uzyskać od władz pruskich pensję w wysokości 24 tys. talarów, podczas gdy z dominium miał 80 tysięcy. Kapituła, jako kolegium liczące szesnastu kanoników, otrzymała 14 tys. talarów. Ona też szacowała to jako trzecią część swoich poprzednich dochodów. Biskupi warmińscy stracili tytuł książęcy, którym posługiwali się wszyscy biskupi tej diecezji poczynając od Wacława Leszczyńskiego. [...] Król pruski Fryderyk II pozostawił Krasickiemu dożywotnio tytuł księcia, jednak bez "Świętego Cesarstwa Rzymskiego".

(fragment Wstępu)

 

Spis treści cz. 1:

Wstęp  /5

Przekazy źródłowe /37

Wykaz publikowanych dokumentów /38

Indeks osób  /309

Indeks miejscowości  /311

Dokumenty w części 1:

1766

1. Król Stanisław August Poniatowski do Adama Stanisława Grabowskiego biskupa warmińskiego, Warszawa 29 V 1766  /47

2. Wiadomość o chorobie biskupa Adama Stanisława Grabowskiego, Frombork 30 V 1766  /47

3. Adam Stanisław Grabowski do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Lidzbark 17 VI 1766  /48

4. Breve papieża Klemensa XIII nadające Ignacemu Krasickiemu kanonię warmińską, Rzym 28 VIII 1766  /49

5. Zgoda kapituły warmińskiej na koadiutora, Frombork 4 IX 1766  

6. Kapituła warmińska do Adama Stanisława Grabowskiego, Frombork 5 IX 1766  /56

7. Adam Stanisław Grabowski do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Lidzbark 9 IX 1766  /56

8. Nadanie Ignacemu Krasickiemu obywatelstwa pruskiego, Malbork 9 IX 1766 /57

9. Król Stanisław August Poniatowski do Adama Stanisława Grabowskiego, Warszawa 29 IX 1766  /58

10. Król Stanisław August Poniatowski do Adama Stanisława Grabowskiego, Warszawa 29 IX 1766  /59

11. Król Stanisław August Poniatowski do kapituły warmińskiej, Warszawa 29 IX 1766 /60

12. Obwieszczenie o rezygnacji z  kanonii warmińskiej Ludwika Lodrona na rzecz Ignacego Krasickiego, Frombork 1 X 1766  /61

13. Promulgacja nominacji papieskiej dla Ignacego Krasickiego na kanonię warmińską oraz wybór Krasickiego przez kapitułę warmińską na prałaturę kantora, Frombork 3 X 1766  /62

14. Wyznaczenie przez kapitułę terminu wyboru koadiutora biskupa, Frombork 3 X 1766  /63

15. Obwieszczenie terminu wyboru koadiutora biskupa, Frombork 3 X 1766  /65

16. Ustalony przez kapitułę warmińską ceremoniał przyjęcia posła królewskiego, który przybędzie na wybór koadiutora biskupa, Frombork 4 X 1766  /66

17. Oświadczenie Ignacego Krasickiego o poszanowaniu praw dzielnicy pruskiej, Warszawa 9 X 1766  /67

18. Informacja kapituły warmińskiej o przełożeniu terminu wyboru koadiutora biskupa, Frombork 13 X 1766   /69

19. Protokół wyboru Ignacego Krasickiego na koadiutora z prawem następstwa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego, Frombork 15 X 1766  /70

20. Obwieszczenie wyboru przez kapitułę warmińską Ignacego Krasickiego na koadiutora z prawem następstwa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego, Frombork 15 X 1766  /73

21. Kapituła warmińska do króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, Frombork 15 X 1766  /75

22. Kapituła warmińska do Piotra Guerra, swego agenta w Kurii Rzymskiej, Frombork 22 X 1766  /76

23. Proces informacyjny przy nominacji Ignacego Krasickiego na koadiutora biskupa warmińskiego, Warszawa 30 X 1766  /77

24. Piotr Guerra do kapituły warmińskiej, Rzym 29 Xi 1766  /97

25. Rada miasta Elbląga do Ignacego Krasickiego, Elbląg 30 XI 1766  /98

26. Bulla papieża Klemensa XIII nadająca Ignacemu Krasickiemu tytularne biskupstwo Uranopolis (Maroko) oraz koadiutorię z prawem następstwa biskupa warmińskiego Adama Stanisława Grabowskiego, Rzym 1 XII 1766  /99

27. Rada miasta Gdańska do Ignacego Krasickiego, Gdańsk 1 XII 1766 /112

28. Rada miasta Torunia do Ignacego Krasickiego, Toruń 10 XII 1766 /113

29. Pismo okrężne kapituły warmińskiej do diecezjan powiadamiające o śmierci biskupa Adama Stanisława Grabowskiego, Frombork 17 XII 1766  /114

30. Wiadomość o śmierci biskupa Adama Stanisława Grabowskiego 15 XII 1766, Frombork 17 XII 1766 /115

31. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 19 XII 1766  /117

32. Kapituła warmińska do Antoniego Eugeniusza Visconti nuncjusza apostolskiego, Frombork 19 XII 1766 /117

33. Kapituła warmińska do radców Kamery Królewieckiej, Frombork 19 XII 1766  /118

34. Rozważania kapituły na temat podziału dochodów i zarządu diecezją podczas wakansu stolicy biskupiej, Frombork 22 XII 1766 /118

35. Wybór administratora biskupstwa na okres wakansu stolicy biskupiej, Frombork 22 XII 1766 /119

36. Wybór generalnego ekonoma biskupstwa, Frombork 22 XII 1766 /120

37. Ignacy Krasicki do rady miasta Gdańska, Warszawa 29 XII 1766 /121

38. Ignacy Krasicki do rady miasta Elbląga, Warszawa 29 XII 1766 /121

39. Zaświadczenie wystawione przez nuncjusza Antoniego Eugeniusza Viscontiego o udzieleniu Ignacemu Krasickiemu sakry biskupiej, Warszawa 29 XII 1766 /122

40. Pełnomocnictwo (mandatum procurae) wystawione przez Ignacego Krasickiego Tomaszowi Szczepańskiemu na objęcie diecezji warmińskiej, Warszawa 29 XII 1766 /124

41. Radcy Kamery Królewieckiej do kapituły warmińskiej, Królewiec 29 XII 1766 /125

1767

42. Antoni Eugeniusz Visconti nuncjusz papieski do kapituły warmińskiej, Warszawa 1 I 1767  /127

43. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Warszawa 1 I 1767  /128

44. Prezentacja dokumentów papieskich Ignacego Krasickiego przy objęciu diecezji warmińskiej per procura, Frombork 2 I 1767 /129

45. Józef Langhannig proboszcz elbląski do Ignacego Krasickiego, Elbląg 2 I 1767  /130

46. Opis objęcia przez Tomasza Szczepańskiego jako pełnomocnika Ignacego Krasickiego diecezji warmińskiej, Frombork 3 I 1767  /131

47. Artykuły zaprzysiężone (articuli iurati) Ignacego Krasickiego, Frombork 3 I 1767  /132

48. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 3 I 1767  /138

49. Mateusz Bujdecki przeor bożogrobców konwentu miechowskiego do Ignacego Krasickiego, Miechów 4 I 1767  /139

50. Kapituła warmińska do PiotraGuerra, Frombork 5 I 1767  /141

51. Rada miasta Elbląga do Ignacego Krasickiego, Elbląg 6 I 1767  /141

52. Promulgacja jurysdykcji sądowej Tomasza Szczepańskiego jako administratora biskupstwa warmińskiego, Frombork 7 I 1767  /143

53. Nominacja Kazimierza Michalskiego na stanowisko arcyprezbitera olsztyńskiego, Frombork 8 I 1767  /145

54. Jan Dominik Łopaciński biskup żmudzki do Ignacego Krasickiego, Wilno 13 I 1767  /145

55. Nadanie gracjalne z inicjatywy Ignacego Krasickiego, Warszawa 17 I 1767 /147

56. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Warszawa 19 I 1767  /147

57. Ignacy Krasicki do rady miasta Elbląga, Warszawa 31 I 1767  /148

58. Radcy Kamery Królewieckiej do Ignacego Krasickiego, Królewiec 2 II 1767  /149

59. Ignacy Krasicki przyjmuje osiem tysięcy złotych na czynsz wykupny, Frombork 3 II 1767  /150

60. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 3 II 1767  /151

61. Antoni Skorulski prowincjał litewskiej prowincji jezuitów do Ignacego Krasickiego, Wornie 10 II 1767 /151

62. Rady miast Torunia, Elbląga  i Gdańska do Ignacego Krasickiego, Toruń 11 II 1767  /152

63. Rada miasta Malborka do Ignacego Krasickiego, Malbork 12 II 1767  /155

64. Ignacy Krasicki do rady miasta Malborka, Warszawa 19 II 1767  /155

65. Piotr Guerra do kapituły warmińskiej, Rzym 20 II 1767  /156

66. Rady miast Torunia, Elbląga i Gdańska do Ignacego Krasickiego, Toruń 6 III 1767  /157

67. List pasterski Ignacego Krasickiego do kapituły i całego duchowieństwa diecezji warmińskiej, Warszawa 15 III 1767  /159

68. Pełnomocnictwo wystawione przez Kajetana Ghigiottiego na objęcie kanonii warmińskiej, Warszawa 18 III 1767  /161

69. Kajetan Ghigiotti do kapituły warmińskiej, Warszawa 21 III 1767  /162

70. Ogłoszenie nominacji papieskiej dla Kajetana Ghigiottiego na kanonię warmińską, Frombork 31 III 1767  /163

71. Kapituła warmińska do Kajetana Ghigiottiego, Frombork 2 IV 1767  /165

72. Wyznaczenie delegacji kapituły na powitanie Ignacego Krasickiego zmierzającego z Warszawy do Lidzbarka, Frombork 8 IV 1767  /166

73. Król Stanisław August Poniatowski do Ignacego Krasickiego, Warszawa 8 IV 1767 /167

74. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 9 IV 1767  /168

75. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Warszawa 16 IV 1767  /169

76. Ignacy Krasicki otrzymuje z rąk prymasa paliusz nadany przez papieża 16 II 1767, Skierniewice 21 IV 1767 /169

77. Debata kapituły nad sposobem powitania Ignacego Krasickiego, Frombork 2 V 1767  /174

78. Dokument pozwalający Ignacemu Krasickiemu partycypować w dobrach duchowych Kawalerów Maltańskich, Malta 18 V 1767  /175

79. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 20 V 1767  /177

80. Wykonanie breve papieskiego Teodorowi Lutomskiemu na koadiutorię kanonii warmińskiej, Frombork 21 V 1767  /178

81. Zapowiedziany wyjazd Ignacego Krasickiego do Warszawy, Frombork 22 V 1767 /180

82. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 22 V 1767  /181

83.  Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 26 V 1767   /182

84. Relacje z powitania Ignacego Krasickiego w Butrynach, Frombork 5 VI 1767  /183

85. Dyspensa udzielona przez Ignacego Krasickiego kanonikowi warmińskiemu Władysławowi Gozimirskiemu, Warszawa 6 VI 1767  /184

86. Ogłoszenie wydane przez kapitułę warmińską o terminie wyborów na wakujące prałatury kustosza i kantora, Frombork 12 VI 1767  /185

87. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 12 VI 1767  /186

88. Aprobata kapituły warmińskiej na dyspensę od studium trzyletniego, Frombork 17 VI 1767  /187

89. Weksel wystawiony przez Ignacego Krasickiego Józefowi Mierzejewskiemu , Warszawa 25 VI 1767  /188

90. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Warszawa 25 VI 1767 /189

91. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 3 VII 1767  /190

92. Król Stanisław August Poniatowski do Ignacego Krasickiego, Warszawa 3 VII 1767  /190

93. Wybór kustosza i kantora kapituły warmińskiej, Frombork 3 VII 1767  /191

94. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Warszawa 21 VII 1767  /193

95. Karol Radziwiłł (zwane Panie Kochanku) do Ignacego Krasickiego, Radom 23 VII 1767  /194

96. Breve papieża Klemensa XIII adresowane do Ignacego Krasickiego, Rzym 28 VII 1767  /195

97. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 31 VII 1767  /198

98. Zatwierdzenie testamentu kanonika Andrzeja Gąsiorowskiego, Frombork 7 IX 1767  /199

99. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 7 IX 1767  /200

100. Akt wykonawczy breve papieskiego Tomasza Szczepańskiego, na mocy którego Ignacy Potocki otrzymuje Koadiutorię na kanonię warmińską, Frombork 16 IX 1767  /200

101. Radcy Kamery Królewieckiej do Ignacego Krasickiego, Królewiec 17 IX 1767  /201

102. Jan Krzyżanowski sufragan przemyski do kapituły warmińskiej, Przemyśl 30 IX 1767  /202

103. Kapituła warmińska zarządza w katedrze modły o pomyślny przebieg sejmu polskiego, Frombork 2 X 1767  /203

104. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskie, Warszawa 3 X 1767  /204

105. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 13 X 1767  /205

106. Dyspensa od studium trzyletniego udzielona przez Ignacego Krasickiego kanonikowi Krzysztofowi Żórawskiemu, Warszawa 16 X 1767 /206

107. Tomasz Szczepański administrator diecezji warmińskiego (pod nieobecność Ignacego Krasickiego) do Jana Hartmana jezuity rektora seminarium diecezjalnego w Braniewie, Frombork 16 X 1767 /207

108. Anioł Maria Durini arcybiskup Ancyry nuncjusz papieski do Ignacego Krasickiego, Warszawa 16 X 1767  /210

109. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Warszawa 22 X 1767 /214

110. Kapituła poleca zmianę oprocentowania od pieniędzy przejętych przez Ignacego Krasickiego, Frombork 3 XI 1767  /216

111. Kanonia warmińska Krzysztofa Żórawskiego, Frombork 3 XI 1767  /216

112. Dekret powizytacyjny placówki Krosno koło Ornety, Krosno 10 XI 1767  /219

113. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 14 XI 1767 /220

114. Wiadomość o powrocie Ignacego Krasickiego do Lidzbarka, Frombork 16 XI 1767  /221

115. Kapituła warmińska od Ignacego Krasickiego, Frombork 16 XI 1767 /221

116. Ignacy Krasicki otrzymuje krzyż i pastorał, Frombork 23 XI 1767  /222

117. Nadanie gracjalne z inicjatywy Ignacego Krasickiego, Lidzbark 1 XII 1767 /222

118. Nadanie gracjalne z inicjatywy Ignacego Krasickiego, Lidzbark 1 XII 1767  /223

119. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 3 XII 1767  /223

120. Inwentarz domeny biskupiej przyjęty przez Ignacego Krasickiego na początku grudnia 1767 r., Frombork 4 XII 1767  /224

121. Pokwitowanie wystawione przez Ignacego Krasickiego na osiem tysięcy złotych, Frombork 4 XII 1767  /225

122. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 7 XII 1767  /225

123. Zapowiedź ingresu Ignacego Krasickiego do katedry we Fromborku, Frombork 7 XII 1767  /226

124. Ignacy Krasicki wzywa Tomasza Szczepańskiego , Frombork 7 XII 2767  /227

125. Projekt ceremonii ingresu Ignacego Krasickiego do katedry, 9 XII 1767  /227

126. Sprawy zlecone przez kapitułę Tomaszowi Szczepańskiemu udającemu się do Ignacego Krasickiego, Frombork 9 XII 1767 /231

127. Nadanie gracjalne z inicjatywy Ignacego Krasickiego, Lidzbark 15 XII 1767  /232

128. Opis uroczystego ingresu Ignacego Krasickiego do katedry we Fromborku, 24 XII 1767  /232

129. Nadanie gracjalne z inicjatywy Ignacego Krasickiego, Frombork 28 XII 1767  /236

130. Zabiegi Ignacego Krasickiego o pożyczkę ze skarbca diecezjalnego, Frombork 31 XII 1767  /237

131. Adres hołdowniczy miasta Barczewa poświęcony Ignacemu Krasickiemu z okazji objęcia przez niego rządów w biskupstwie warmińskim (wiersz), Barczewo 1767  /238

1768

132. Nadanie gracjalne z inicjatywy Ignacego Krasickiego, Lidzbark 1 I 1768  /240

133. Decyzja kapituły o udzieleniu Ignacemu Krasickiemu pożyczki, Frombork 2 I 1768  /241

134. Radcy Kamery Królewieckiej do Tomasza Szczepańskiego, Królewiec 4 I 1768  /242

135. Nadanie gracjalne z inicjatywy Ignacego Krasickiego, Lidzbark 13 I 1768  /243

136. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 16 I 1768  /244

137. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 21 I 1768  /245

138. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 29 I 1768  /246

139. Tomasz Szczepański administratorem. Uchwalone podatki, Frombork 29 I 1768 /246

140. Józef Langhannig proboszcz elbląski do Ignacego Krasickiego, Elbląg 20 II 1768  /247

141. Rezygnacja z kanonii warmińskiej przez Macieja Józefa Łubieńskiego, Frombork 22 II 1768  /249

142. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 22 II 1768  /249

143. Ostrzeżenia nadesłane z Warszawy przez Ignacego Krasickiego, Frombork 24 II 1768  /250

144. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 8 III 1768  /251

145. Ogłoszenie w sprawie wyboru dziekana kapituły warmińskie, Frombork 8 III 1768  /252

146. Król Stanisław August Poniatowski do kapituły warmińskiej, Warszawa 28 III 1768  /254

147. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Warszawa 28 III 1768  /255

148. Kapituła warmińska wobec dezyderatu królewskiego odnośnie do rezydencji Kajetana Ghigiottiego, Frombork 6 IV 1768  /256

149. Król Stanisław August Poniatowski do Ignacego Krasickiego, Warszawa 6 IV 1768  /256

150. Wybór dziekana kapituły warmińskiej, Frombork 8 IV 1768  /257

151. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 11 IV 1768  /258

152. Radcy Kamery Królewieckiej do Ignacego Krasickiego, Królewiec 14 IV 1768 /259

153. Ignacy Krasicki udziela dyspensy Kajetanowi Ghigiottiemu od studium trzyletniego, Lidzbark 16 IV 1768 /260

154. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 18 IV 1768  /261

155. Debata kapituły warmińskiej na temat pisma królewskiego w sprawie rezydencji Kajetana Ghigiottiego, Frombork 19 IV 1768  /262

156. Informacja o sejmiku malborskim, Frombork 20 IV 1768  /263

157. Dyspensa od studium trzyletniego dla Kajetana Ghigiottiego Frombork 20 IV 1768 /263

158. Nadanie gracjalne z inicjatywy Ignacego Krasickiego, Lidzbark 24 IV 1768  /264

159. Delegaci kapituły warmińskiej na homagium Braniewa, Frombork 27 IV 1768 /265

160. Król Stanisław August Poniatowski do Andrzeja Baiera biskupa chełmińskiego, Warszawa 27 IV 1768 /265

161. Ignacy Krasicki do Antoniego Kleina jezuity, przełożonego misji w Królewcu, Frombork 18 V 1768  /266

162. Obowiązki chórowe kanoników asystujących biskupowi, Frombork 27 V 1768 /267

163. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 28 V 1768  /268

164. Król Stanisław August Poniatowski do Ignacego Krasickiego, Warszawa 10 VI 1768 /269

165. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Sątopy 23 VII 1768  /270

166. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 28 VII 1768 /270

167. Ignacy Krasicki zapowiada wizytację parafii kolegiackiej w Dobrym Mieście, Lidzbark 1 VIII 1768  /271

168. Zlecenia kapituły warmińskiej wydane Kajetanowi Ghigiottiemu, Frombork 11 VIII 1768  /275

169. Król Stanisław August Poniatowski do Ignacego Krasickiego, Warszawa 12 VIII 1768  /276

170. Ignacy Krasicki potwierdza umowę Józefa Langhanniga proboszcza elbląskiego z radą tego miasta, Elbląg 18 VIII 1768  /277

171. Rada miasta Elbląga do Ignacego Krasickiego, Elbląg 27 VIII 1768  /279

172. Ignacy Krasicki zatwierdza fundację mszalną zmarłego biskupa Adama Stanisława Grabowskiego, Lidzbark 27 VIII 1768  /281

173. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 5 IX 1768 /284

174. Dar Ignacego Krasickiego do katedry, Frombork 5 IX 1768 /284

175. Radcy Kamery Królewieckiej do Ignacego Krasickiego, Królewiec 8 IX 1768 /285

176. Breve papieskie Ignacemu Potockiemu na koadiutorię kanonii, Frombork 16 IX 1768  /286

177. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 17 IX 1768  /286

178. Zawiadomienie o sejmiku Prus Królewskich, Frombork 17 IX 1768  /287

179. Andrzej Żórawski przyjmuje koadiutora na kanonię warmińską, Frombork 23 IX 1768 /288

180. Raport Karola Zehmena do złym stanie lasów w domenie kapitulnej, Frombork 24 IX 1768  /288

181. Rada miasta Elbląga do Ignacego Krasickiego, Elbląg 24 IX 1768  /291

182. Roszczenia radców Kamery Królewieckiej, Frombork 27 IX 1768  /293

183. Ignacy Krasicki do Wawrzyńca Biermana archiprezbitera Reszla, Sątopy 30 IX 1768  /294

184. Król Stanisław August Poniatowski do kapituły warmińskiej, Warszawa 17 X 1768  /295

185. Sprawa rezydencji kanonika Kajetana Ghigiottiego, Frombork 24 X 1768  /296

186. Jan Cichowski przyjęty do grona wikariuszy katedry fromborskiej, Frombork 24 X 1768  /297

187. Sprawa importu obcej gorzałki, Frombork 7 XI 1768  /297

188. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 3 XII 1768  /298

189. Ignacy Krasicki do kapituły w sprawie zakazu importu gorzałki, Frombork 9 XII 1768  /299

190. Zakaz wydany przez Ignacego Krasickiego i kapitułę dotyczący importu gorzałki na Warmię, Lidzbark, 9 XII 1768  /299

191. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 9 XII 1768  /303

192. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 13 XII 1768  /304

193. Zaprzysiężenie burgrabiego Ornety, Frombork 16 XII 1768  /305

194. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 16 XII 1768  /305

195. Tomasz Szczepański wikariusz generalny wystawia dymisorie do święceń subdiakonatu trzem duchownym warmińskim, 16 XII 1768  /306

196. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 20 XII 1768  /307

197. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 28 XII 1768  /307

 

Spis treści cz. 2:

Wykaz publikowanych dokumentów  /5

Indeks osób  /298

Indeks miejscowości  /302

Dokumenty w części 2:

1769

1. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 11 I 1769  /15

2. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 11 I 1769  /15

3. Uchwalenie kontrybucji. Rewizja skarbca. Nowy ekonom generalny biskupstwa, Frombork 21 I 1769  /16

4. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 21 I 1769  /17

5. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 24 I 1769  /18

6. Propozycja podwyższenia pensji lekarza prowincji i zatrudnienia chirurga, Frombork 29 I 1769  /18

7. Ratyfikacja wilkierza kowali miasta Lidzbarka, Lidzbark 29 I 1769  /19

8. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 2 II 1769  /20

9. Zarządzenie Ignacego Krasickiego w sprawie handlu lnem i przędzą, Lidzbark 6 II 1769  /21

10.  Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 9 II 1769  /23

11. Ignacy Krasicki listownie prosi o skierowanie doń Tomasza Szczepańskiego, Frombork 10 II 1769  /24

12.  Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 13 II 1769  /24

13. Zgon kanonika Jana Bonawentury Weissa, Frombork 13 II 176 9  /25

14.  Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 21 II 1769  /26

15. Powiadomienie o wyborze kanonika, Frombork 21 II 1769  /26

16. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 21 II 1769  /27

17. Nominacja na penitencjarza i kaznodzieję niemieckiego katedry, Frombork 1 III 1769  /28

18. Radcy Kamery Królewieckiej do Ignacego Krasickiego, Królewiec 2 III 1769  /28

19. Nadanie gracjalne z inicjatywy Ignacego Krasickiego, Lidzbark 6 III 1769  /31

20Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Elbląg 16 III 1769  /32

21. Wyjazd Ignacego Krasickiego na kurację, Frombork 17 III 1769  /33

22. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Gdańsk 20 III 1769  /33

23. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Gdańsk 20 III 1769  /34

24. Tomasz Szczepański do radców Kamery Królewieckiej, Frombork 21 III 1769  /35

25. Tomasz Szczepański do starostów i władz miejskich, Frombork 4 IV 1769  /39

26. Wybór Andrzeja Pląskowskiego na kanonika, Frombork 5 IV 1769  /40

27. List Tomasza Szczepańskiego do diecezjan, Frombork 7 IV 1769  /41

28. Radcy Kamery Królewieckiej do Tomasza Szczepańskiego, Królewiec 10 IV 1769   /44

29. Wybór Franciszka Strachowskiego na koadiutora kanonika, Frombork 12 IV 1769  /45

30. Promulgacja w domenie kapitulnej biskupiego zarządzenia na temat jakości przędzy lnianej, Frombork 12 IV 1769  /47

31. Zarządzenie dotyczące jakości nici lnianych, Lidzbark 15 IV 1769  /47

32. Tomasz Szczepański do radców Kamery Królewieckiej, Frombork 16 IV 1769  /49

33. Tomasz Szczepański w imieniu Ignacego Krasickiego do miast warmińskich w sprawie pomocy finansowej dla Pieniężna, Lidzbark 5 Vi 1769  /50

34. W imieniu Ignacego Krasickiego Tomasz Szczepański jako administrator biskupstwa, rozpatruje apelację kowali warmińskich, Lidzbark 6 VI 1769  /52

35.. Rada Starego Miasta Braniewa do Ignacego Krasickiego, Braniewo 7 VI 1769  /56

36. Bulla papieża Klemensa XIV wydana Kajetanowi Ghigiottiemu, Rzym 20 VII 1769  /57

37. Tomasz Szczepański do Józefa Willicha przeora jezuickiej misji w Tylży, Frombork 9 VIII 1769  /58

38. Radcy Kamery Królewieckiego do Tomasza Szczepańskiego, Królewiec 17 VIII 1769  /59

39. Zatwierdzenie kontraktu kupna-sprzedaży, Frombork 4 IX 1769  /60

40. Tomasz Szczepański do Józefa Willicha, Frombork 5 IX 1769  /61

41. Instalacja nowego wikariusza w katedrze fromborskiej, Frombork 6 X 1769  /62

42. Generał pruski Joachim Stutterheim do Tomasza Szczepańskiego, Królewiec 15 X 1769  /62

43. Tomasz Szczepański do Joachima Stuttenheima , Frombork 17 X 1769  /64

44. Adnotacje w aktach konsystorza o wyjeździe i powrocie Ignacego Krasickiego do diecezji, Frombork przed 3 XI 1769  /66

45. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 8 XI 1769  /66

46. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 13 XI 1769  /67

47. Pełnomocnictwo do rezygnacji z parafii lidzbarskiej, Frombork 13 XI 1769  /68

48. Decyzja kapituły warmińskiej o rekomendacji Ignacemu Krasickiemu użytkownika dóbr Lęgajny, Frombork 14 XI 1769  /68

49. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 20 XI 1769  /69

50. Ignacy Krasicki mianuje Michała Łączyńskiego na archiprezbitera lidzbarskiego, Lidzbark 25 XI 1769  /70

51. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 19 XII 1769  /72

52. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 29 XII 1769  /73

1770

53. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 9 I 1770  /73

54. Ignacy Krasicki do Tomasza Szczepańskiego, Lidzbark 9 I 1770  /74

55. Wytypowanie przedstawicieli biskupa i kapituły do rewizji skarbca i uchwalenia podatków, Frombork 22 I 1770  /75

56. Anioł Maria Durini nuncjusz papieski do Ignacego Krasickiego, Warszawa 22 I 1770  /76

57. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 24 I 1770   /77

58. Kapituła warmińska do Antoniego Rautenberga, burgrabiego Pieniężna, Frombork 24 I 1770  /78

59. Ignacy Krasicki do Anioła Marii Duriniego nuncjusza papieskiego, Lidzbark 31 I 1770  /82

60. Wytyczne dane przez kapitułę burgrabiemu olsztyńskiemu w sprawie wdrożenia nowej ordynacji podatkowej, Frombork 31 I 1770  /83

61. Wytyczne dane przez kapitułę Antoniemu Rautenbergowi burgrabiemu Pieniężna w sprawie egzekwowania nowej ordynacji podatkowej, Frombork 10 II 1770  /86

62. Polecenia dane przez kapitułę Antonieniemu Rautenbergowi burgrabiemu Pieniężna, Frombork 21 II 1770  /86

63. Ignacy Krasicki ogłasza jubileusz papieski, Lidzbark 21 II 1770   /87

64. Kapituła warmińska oskarża Karola Zehmena o buntowanie chłopów w komorze Pieniężno, Frombork 7 III 1770  /94

65. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 9 III 1770  /95

66. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Frombork 14 III 1770  /97

67. Zapowiedź przyjazdu Ignacego Krasickiego do Fromborka, Frombork 17 III 1770  /98

68. Ignacy Krasicki do Józefa Langhanniga proboszcza elbląskiego, Frombork 28 III 1770  /98

69. Zaprzysiężenie nowego burgrabiego Jezioran. Konflikt kapituły z Karolem Zehmenem, Frombork 28 III 1770  /100

70. Relacja delegatów kapituły warmińskiej z rozmów z Ignacym Krasickim, Frombork 30 III 1770 /101

71. Relacja delegatów kapituły warmińskiej z następnej rozmowy z Ignacym Krasickim, Frombork 2 IV 1770  /102

72. Spis precjozów darowanych przez Ignacego Krasickiego katedrze fromborskiej na przyozdobienie monstrancji, Frombork 2 IV 1770  /103

73. List okólny Ignacego Krasickiego do duchowieństwa w sprawie tacy na remont domu Sióstr Katarzynek w Ornecie, Frombork 6 IV 1770  /104

74. Uniwersał Ignacego Krasickiego na rzecz Stanisława Drożyłowskiego, Lidzbark 19 V 1770  /106

75. Ignacy Krasicki do Jana Koberta notariusza zamku olsztyńskiego, Lidzbark 9 VI 1770  /107

76. Ignacy Krasicki do kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, Lidzbark 4 VII 1770  /108

77. Radcy Kamery Królewieckiej do Ignacego Krasickiego, Królewiec 2 VIII 1770  /109

78. Radcy Kamery Królewieckiej do Ignacego Krasickiego, Królewiec 6 VIII 1770  /110

79. Ignacy Krasicki do radców Kamery Królewieckiej, Lidzbark 8 VIII 1770  /111

80. Rada miasta Elbląga do Ignacego Krasickiego, Elbląg 8 VIII 1770  /112

81. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 10 VIII 1770  /116

82. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 12 VIII 1770  /117

83. Ostrzeżenia przed nadciągającą zarazą, Frombork 13 VIII 1770  /117

84. Nadanie klerykowi beneficjum, Lidzbark 18 VIII 1770  /118

85. Krótka relacja Tomasza Szczepańskiego ze spotkania z Ignacym Krasickim, Frombork 4 IX 1770  /119

86. Rady trzech miast pruskich Torunia, Elbląga i Gdańska do Ignacego Krasickiego, Toruń 9 IX 1770  /119

87. Radcy Kamery Królewieckiej do Ignacego Krasickiego, Królewiec 11 IX 1770  /121

88. Wawrzyniec Ricci generał jezuitów do Ignacego Krasickiego, Rzym 13 IX 1770  /123

89. Radcy Kamery Królewieckiej do Ignacego Krasickiego, Królewiec 19 IX 1770  /124

90. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 22 IX 1770 /126

91. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 24 IX 1770 /127

92. Konsultacje Ignacego Krasickiego z kapitułą warmińską w sprawie środków profilaktycznych przeciw zarazie, Frombork 25 IX 170  /128

93. Zarządzenie radców Kamery Królewieckiej o deportacji wędrownych Żydów, Królewiec 26 IX 1770  /129

94. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 26 IX 1770  /130

95. Sprawa publikacji na Warmii pruskich przepisów przeciw zarazie, Frombork 26 IX 1770  /131

96. Ignacy Krasicki do radców Kamery Królewieckiej, Lidzbark 28 IX 1770  /132

97. Propozycje Ignacego Krasickiego odnośnie do publikacji edyktów na czas zarazy, Lidzbark 28 IX 1770  /133

98. Zarządzenia kapituły warmińskiej przeciw zarazie, Frombork 28 IX 1770 /136

99. Protokół rewizji przeprowadzonej przez przedstawiciela kapituły warmińskiej posesji ziemskich rozdysponowanych przez Ignacego Krasickiego w formie nadań gracjalnych, Frombork 1 X 1770  /137

100. Ignacy Krasicki do Jana Klemensa Branickiego, Lidzbark 6 X 1770  /139

101. Radcy Kamery Królewieckiej do Ignacego Krasickiego, Królewiec 12 X 1770 /139

102. Ignacy Krasicki do radców Kamery Królewieckiej, Lidzbark 24 X 1770  /141

103. Ignacy Krasicki do radców Kamery Królewieckiej, Lidzbark 30 X 1770 /142

104. Radcy Kamery Królewieckiej do Ignacego Krasickiego, Królewiec 4 XI 1770  /144

105. Nominacja na stanowisko archiprezbitera parafii Jeziorany, Lidzbark 5 XI 1770 /145

106. Breve papieża Klemensa XIV wydane kapitule warmińskiej, Rzym 1 XII 1770 /145

107. Papież Klemens XIV do Ignacego Krasickiego, Rzym 12 XII 1770  /146

108. Ignacy Krasicki do księżnej von Schwerin, Lidzbark 18 XII 1770  /148

109. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 19 XII 1770 /149

110. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 26 XII 1770 /150

1771

111.  Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 16 I 1771 /150

112. Pełnomocnictwo Ignacego Krasickiego wystawione Tomaszowi Szczepańskiemu, 21 I 1771 /151

113. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 23 I 1771  /152

114. Ignacy Krasicki do Franciszka Zahna proboszcza królewieckiego, Lidzbark 24 I 1771  /153

115. Świadectwo Ignacego Krasickiego o Franciszku Borowskim proboszczu parafii Radostowo, Lidzbark 4 II 1771  /153

116. Nadanie gracjalne z inicjatywy Ignacego Krasickiego, Lidzbark 7 II 1771  /154

117. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork ok. 10 II 1771  /155

118. Ignacy Krasicki wystawia tzw. dymisorie do święceń Michałowi Wolffowi, Lidzbark 11 II 1771  /155

119. Ignacy Krasicki do radców Kamery Królewieckiej, Lidzbark 15 II 1771  /156

120. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 15 II 1771  /158

121. List protekcyjny Ignacego Krasickiego wystawiony Fabianowi Mączyńskiemu, Lidzbark 20 II 1771  /159

122. Przeniesienie więzienia z Olsztyna do Reszla. Zamiar biskupa wydzierżawienia dochodów swej domeny, Frombork 20 II 1771  /160

123. Franciszek Borowski proboszcz parafii Radostowo kandydatem na kanonię warmińską, Frombork 20 II 1771  /161

124. Deklaracja kapituły w sprawie dzierżawy dóbr stołowych biskupa, Frombork 21 II 1771  /161

125. Akt ustanowienia pełnomocnika w Kurii Rzymskiej do starań o koadiutorię na kanonię warmińską, Frombork 25 II 1771  /162

126. Zgoda kapituły na wydzierżawienie przez biskupa dochodów jego domeny, Frombork 26 II 1771  /163

127. Zaprzysiężenie nowego burgrabiego braniewskiego, Frombork 26 II 1771  /163

128. Potwierdzenie aktu sprzedaży Dubiecka i Ruskiej Woli przez Ignacego Krasickiego, Dzierzgoń 7 III 1771  /164

129. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 23 III 1771  /164

130. Skwitowanie przez Krasickiego wykonawców testamentu proboszcza parafii Klebark, Lidzbark 6 V 1771  /165

131. Scysja na posiedzeniu kapituły na tle nowej ordynacji podatkowej, Frombork 24-25 V 1771  /167

132. Dekret Kongregacji w sprawie dochodów kanonickich nieobecnego kanonika Andrzeja Żórawskiego, Frombork 5 VII 1771  /168

133. Nadanie gracjalne z inicjatywy Ignacego Krasickiego, Lidzbark 10 VII  1771  /169

134.  Kapituła warmińska od Ignacego Krasickiego, Frombork 2 VII 1771  /169

135. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 3 VIII 1771  /170

136. Andrzej Młodziejowski kanclerz koronny do kapituły warmińskiej, Warszawa 14 VIII 1771  /171

137. Instalacja Franciszka Borowskiego na koadiutorię kanonii warmińskiej, Frombork 17 VIII 1771  /171

138. Debata w kapitule warmińskiej nad listem Andrzeja Młodziejowskiego kanclerza koronnego, Frombork 23 VIII 1771  /172

139. Ignacy Krasicki do archiprezbiterów diecezji warmińskiej, Lidzbark 24 VIII 1771  /173

140. Debata w kapitule warmińskiej nad listem Andrzeja Młodziejowskiego kanclerza koronnego, Frombork 4 IX 1771  /175

141. Radcy Kamery Królewieckiej do Ignacego Krasickiego, Królewiec 9 IX 1771  /176

142. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Braniewo 16 IX 1771  /177

143. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 17 IX 1771  /178

144. Próby kapituły doprowadzenia do zgody wewnątrz swego kolegium, przy pomocy Ignacego Krasickiego, Frombork 17 IX 1771  /179

145. Ignacy Krasicki do Ludwika Lodrona proboszcza braniewskiego, Lidzbark 20 IX 1771 /182

146. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 24 IX 1771  /183

147. Ignacy Krasicki wzywa do Lidzbarka kanoników na naradę, Frombork 26 IX 1771  /184

148. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 26 IX 1771 /185

149. Ignacy Krasicki do radców Kamery Królewieckiej, Lidzbark 29 IX 1771  /186

150. Narada w sprawie roszczeń Georga Reinholda von Thaddena, Frombork 4 X 1771  /187

151. Upoważnienie Franciszka Schmidta do przeprowadzenia wizytacji dziekańskiej, Frombork 9 X 1771  /189

152. Andrzej Młodziejowski kanclerz koronny do kapituły warmińskiej, Warszawa 17 X 1771 /190

153. Kontrybucja z Warmii dla wojska Georga Reinholda von Thaddena, Frombork 29 X 1771  /191

154. Pozwolenie Ignacego Krasickiego na odstąpienie domu, Lidzbark 10 XI 1771  /192

155. Decyzja kapituły warmińskiej o ustanowieniu komory ekonomicznej, Frombork 13 XI 1771  /193

156. Powołanie przez kapitułę warmińską dwóch komór w miejsce trzech komornictw, Frombork 16 XI 1771  /194

157. Zasady nowej formy zarządu domeną kapitulną, Frombork 16 XI 1771  /195

158. List okólny Ignacego Krasickiego do duchowieństwa warmińskiego zarządzający modły za króla, Braniewo 21 XI 1771  /206

159. Zabiegi kapituły o redukcję kontrybucji dla wojska generała von Thaddena, Frombork 2 XII 1771  /207

160. Sprawozdanie Ignacego Krasickiego do Rzymu o stanie diecezji warmińskiej, Frombork 2 XII 1771  /209

161. Wybór notariuszy do zarządu dwóch komór kapitulnych, Frombork III XII 1771  /230

162. Ignacy Krasicki do Michała Wróblewskiego, Lidzbark 10 XII 1771  /231

163. Georg Reinhold von Thadden do Ignacego Krasickiego, Pasłęk 10 XII 1771  /232

164. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 20 XII 1771  /232

165. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Gdańsk 27 XII 1771 /233

1772

166. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Gdańsk 17 I 1772  /233

167. Kontrybucja marcowa. Rewizja skarbca, Frombork 21 I 1772 /234

168. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 24 I 1772  /235

169. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork  16 II 1772  /235

170. "Promemoria" Jana Fryderyka Domhardta dla kapituły warmińskiej w sprawie katastru, Frombork 16 II 1772 /236

171. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Gdańsk 18 II 1772  /238

172. Kapituła warmińska do Jana Fryderyka Domhardta, Frombork 20 II 1772  /239

173. Stanowisko kapituły warmińskiej wobec "Promemoria" Jana Fryderyka Domhardta, Frombork 20 II 1772  /240

174. Napięcie w kapitule warmińskiej w związku z odmową wydania katastru Janowi Fryderykowi Domhardtowi, Frombork 22 II 1772  /242

175. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 22 II 1772  /243

176. Król Stanisław August Poniatowski do Ignacego Krasickiego, Warszawa 24 II 1772 /244

177. Karol Zehmen do Jana Fryderyka Domhardta, Frombork 5 III 1772 /245

178. Karol Zehmen do Jana Fryderyka Domhardta, Frombork 6 III 1772 /247

179. Siegfried von Karben  do Jana Fryderyka Domhardta, Karbowo 6 III 1772/248

180. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 11 III 1772  /249

181. Karol Zehmen do Jana Fryderyka Domhardta, Frombork 30 III 1772  /250

182. Karol Zehmen do  Jana Fryderyka Domhardta, Frombork 5 IV 1772  /251

183.  Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 15 IV 1772  /252

184. Debata kapituły warmińskiej na temat dezyderatów radców Kamery Królewieckiej w związku z przemarszem wojsk pruskich przez Warmię, Frombork 28 IV 1772  /253

185. Kłopoty kapituły warmińskiej z zabezpieczeniem prowiantu wojskom pruskim, Frombork 29 IV 1772  /254

186. Debata kapituły warmińskiej w sprawie prowiantu dla wojsk pruskich, Frombork 30 IV 1772  /255

187. Radcy Kamery Królewieckiej do Ignacego Krasickiego, Królewiec 7 V 1772  /256

188. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 9 V 1772  /257

189. Kapituła warmińska do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Frombork 25 VI 1772  /258

190. Papież Klemens XIV do Ignacego Krasickiego, Rzym 11 VII 1772  /260

191. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 16 VII 1772  /261

192. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 9 VIII 1772  /263

193. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 15 VIII 1772  /264

194. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 26 VIII 1772  /265

195. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 5 IX 1772  /266

196. Ignacy Krasicki potwierdza zgodność z oryginałem kopii breve papieskiego nadającego Antoniemu Lipskiemu koadiutorię na kanonię warmińską Jana Kłosowskiego, Lidzbark 5 IX 1772  /267

197. Kapituła warmińska do Ignacego Krasickiego, Frombork 9 IX 1772  /268

198. Ignacy Krasicki do kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, Lidzbark 11 IX 1772  /278

199. Ignacy Krasicki do kapituły warmińskiej, Lidzbark 13 IX 1772   /270

200. Opis promulgacji pruskiego patentu zaborczego przekazanego kapitule warmińskiej, Frombork 13 IX 1772  /271

201. Opis zaboru Braniewa przez Prusy, Braniewo 13 IX 1772  272

202. Patent zaborczy króla pruskiego Fryderyka II, Berlin 13 IX 1772  /276

203. Ustalenie delegacji warmińskiej na zjazd homagialny do Malborka, Frombork 23 IX 1772  /276

204. Józef Garampi nuncjusz papieski w Polsce do Ignacego Krasickiego, Warszawa 24 IX 1772  /276

205. Hołd stanów warmińskich królowi pruskiemu, Malbork 28 IX 1772 /278

206. Karl Wilhelm Finckenstein do Ignacego Krasickiego, Kwidzyn 11 XI 1772   /278

207. Karl Wilhelm Finckenstein do konwentu Sióstr Katarzynek w Reszlu, Kwidzyn 17 XI 1772  /280

208. Odezwa wikariusza generalnego Tomasza Szczepańskiego w imieniu biskupa Ignacego Krasickiego do archiprezbiterów diecezji warmińskiej, Frombork 18 XI 1772  /281

209. Odezwa wikariusza generalnego Tomasza Szczepańskiego w imieniu biskupa Ignacego Krasickiego do konwentów zakonnych jezuitów (Braniewo, Reszel) oraz bernardynów (Kadyny, Stoczek, Barczewo) , Frombork 22 XI 1772  /282

210. Odezwa wikariusza generalnego Tomasza Szczepańskiego w imieniu biskupa Ignacego Krasickiego do archiprezbiterów Braniewa, Ornety, Lidzbarka i Reszla, Frombork 22 XI 1772  /284

211. Pismo wikariusza generalnego Tomasza Szczepańskiego w imieniu biskupa Ignacego Krasickiego do Wyższego Sądu Dworskiego w Kwidzynie, Frombork 24 XI 1772  /285

212. Sprawozdanie Karola Zehmena z misji do Jana Remberdta Rodego radcy finansowego, Frombork 3 XII 1772  /286

213. Król Stanisław August Poniatowski do senatorów Rzeczpospolitej, w tym również do Ignacego Krasickiego, Warszawa 3 XII 1772  /287

214. Petycja kapituły warmińskiej do Jana Fryderyka Domhardta, Frombork 4 XII 1772  /291

215. Stanowisko kapituły warmińskiej wobec roszczeń radców Kamery Królewieckiej, Frombork 29 XII 1772  /293

216. Spis kanoników fromborskich na zakończenie 1772 r., Frombork 31 XII 1772  /294

217. Wykaz ślubów, chrztów, pogrzebów i komunikujących w diecezji warmińskiej za 1772 r.  /295

218. Sytuacja gospodarcza na Warmii tuż przed zaborem i zaraz po zaborze w ocenie Józefa Katenbrinka, 1772  /295

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie