• Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji

120.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788363760953
Zostaw telefon

Autor: Anna Kulczycka-Leciejewiczowa

Rok wydania: 1993

Liczba stron: 224

Okładka: miękka

Format: 17,0 cm x 24,0 cm

Języki: polski, angielski

 

Opanowanie umiejętności wytwarzania ceramiki oraz szkła stanowiło niewątpliwie jedno z najważniejszych osiągnięć technologicznych w historii ludzkości. Wynika to z własności i użyteczności samych materiałów oraz z niewyczerpanych możliwości realizowania w nich wszelakich zamierzeń, ograniczanych jedynie umiejętnościami i wyobraźnią ludzką. Sztuka ceramiki i sztuka szkła powstały jako pokrewne sobie profesje twórcze wywodzące się z tradycji rzemiosła artystycznego, którego kolebką było wytwarzanie przedmiotów użytkowych - dziś archeologicznych artefaktów. Za sprawą wspólnego warsztatowego rodowodu w podobnie ponadczasowy sposób w ceramice i szkle niezmiennie materializują się odwieczne potrzeby, pragnienia i wartości ludzkie.

(ze wstępu)

Spis treści: 

Wstęp /9

I. Ceramika i szkło: forma - funkcja - miejsce w kulturze

Barbara Szubert - Epinetron. Na co przodkom attyckim ceramiczne rynny? /15
Epinetron. Why did Attic spinners need ceramic pipes? /28

Marcin Bohr - Naczynia ceramiczne z grobów "książęcych" z Wrocławia-Zakrzowa. Stylistyczny, funkcjonalny i technologiczny fenomen /31
Ceramic vessels from chieftain graves from Wrocław-Zakrzów. Stylistic, functional and technological phenomenon /49

Sylwia Siemianowska - Bliska obcość. Ceramika jako identyfikator kontaktów handlowych i politycznych czy wspólnoty kultur wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych Słowiańszczyzny? Uwagi z perspektywy studiów nad dziesiątowieczną ceramiką z Obiszowa koło Głogowa /51
Close foreignness. Ceramics as a proof of trade and political relations or a cultural union of early medieval settlement complexes od the Slavic territories? Remarks from the perspective of studies on 10th-century ceramics from Obiszów near Głogów /82

Marcin Paternoga, Paweł Rzeźnik, Sylwia Siemianowska - Naczynia Solniki-Lipowiec. Lokalna grupa ceramiki całkowicie obtaczanej w północnej części Śląska /83
Solniki-Lipowiec vessels. A local group of ceramics from nothern Silesia finished using the technique wheel-turning /104

Bogumiła Twardosz - Szklanice z Poznania /107
Glasses from Poznań /118

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska - Przeszłość w ceramice ukryta. O bańkach, dzbanach, nocnikach... w łaźniach i domach gości używanych (XV/XVI - 1 połowa XVI w.) /119
The past hidden in ceramics. On cupping glasses, jugs, chamber posts… in bathhouses and guesthouses (15th/16th century - 1st half of 16th century) /138

Sebastian Siembora - Naczynia szklane z badań archeologicznych pod wieżą Zamku Wysokiego w Człuchowie /141
Glass vessels from archeological excavations at the tower of the castle in Człuchów /174

II. Ceramika i szkło: technologia - przemiany produkcji

Dagmara Łaciak, Małgorzata Markiewicz, Barbara Łydżba-Kopczyńska, Bogusław Gediga, Czesław August, Marek Hojniak, Grzegorz Rusek, Bogdan Miazga - Rekonstruowanie procesu wytwórczego ceramiki - badania nad halsztacką ceramiką malowaną z cmentarzyska w Domasławiu stan. 10/11/12, pow. wrocławski /179
Reconstructing the proces of pottery production - studies on the Hallstatt painted ceramics from the cemetery in Domasław stan. 10/11/12, pow. wrocławski /205

Kinga Zamelska-Monczak - Tradycja a nowe wzorce - przemiany w wytwórczości garncarskiej na przykładzie materiałów ceramicznych ze starszych faz wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku /209
Tradition vs. new standards - changes in pottery production studied on the basis of ceramics from older phases of the early medieval stronghold in Santok /236

Paweł Rzeźnik, Henryk Stoksik - Wyniki analiz archeometrycznych tygli szklarskich z Obiszowa na Dolnym Śląsku /239
Results of the archeometric analysis of glass melting crucibles from Obiszów in Lower Silesia /258

Dariusz Rozmus, Aldona Garbacz-Klempka - Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z Dąbrowy Górniczej-Łośnia i innych stanowisk archeologicznych związanych z metalurgią srebra i ołowiu - wybrane zagadnienia /261
Early medieval glazed ceramic from Dąbrowa Górnicza-Łosień and other archeological sites connected with silver lead merallurgy - research fields /283

Małgorzata Pytlak - Uwagi na temat produkcji późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych z terenów dawnej Nowej Marchii /287
Remarks on the late medieval pottery production in the area of Neumark /304

Późnośredniowieczna huta szkła w Wielkopolsce Sokołowo Budzyńskie, gm. Budzyń, stan. 28 /307
Late medieval gallswork in Greater Poland. Sokołowo Budzyńskie, gm. Budzyń, stan. 28 /329

Aleksandra Pankiewicz, Sylwia Rodak - Śląska ceramika jako źródło do poznania garncarstwa okresu wczesnonowożytnego /331
Silesian ceramics as a source for studies on pottery from the early modern period /355

III. Ceramika i szkło: konserwacja - restauracja - rekonstrukcja 

Maria Rudy - Etyka i estetyka w konserwacji archeologicznej w oparciu o wybrane przykłady /359
Ethics and aesthetics in archeological ceramics conservation based on selected examples /379

Michał Matuszczyk - Metody i środki do restauracji ceramiki archeologicznej /381
Methods and measures of restoration of archeological pottery /389

Natalia Moszak, Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz, Paweł Dąbrowski - Konserwacja i restauracja szkła archeologicznego w Polsce - ocena obecnej sytuacji /391
Conservation and restoration of archeological glass in Poland - an assessment of the current situation /403

Stanisław Sasak, Krzysztof Sadowski, Sylwia Siemianowska - Pucharek typu Schlaufenfadenbecher z Wrocławia. Od analizy stłuczki do cyfrowej rekonstrukcji /405
Schlaufenfadenbecher beaker from Wrocław. From an analysis of cullet to a digital reconstruction /416

Marta Sienkiewicz - Światło - Szkło - Witraż /419
Light - Glass - Stained Glass /431

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie