• Wywiad Straży Granicznej 1928-1939. Wybór dokumentów

Symbol: 5607
72.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 6.5
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 2 szt.
ISBN 9788374672122
Zostaw telefon

Wybór, wstęp i opracowanie: Piotr Kołakowski, Ryszard Techman 

Rok wydania: 2013

Ilość stron: 560

Oprawa: twarda

Format: 17,0 cm x 24,0 cm

 

"Przygotowana do druku publikacja dokumentów dotyczących wywiadu przedwojennej Straży Granicznej stanowi kontynuację tej tematyki, którą autorzy podjęli we wcześniejszym wydawnictwie źródłowym. Poprzedni tom, w pełni samoistny, miał jednak dużo bardziej zawężony zakres rzeczowy, terytorialny i chronologiczny od niżej prezentowanego, ujmując zaledwie niewielką część działalności wywiadowczej Straży Granicznej. Znaczna ilość przekazów źródłowych odnosząca się do całości problematyki, a zarazem ograniczone możliwości druku, nakazywały obecnie autorom przeprowadzenie selekcji dostępnych materiałów archiwalnych. Z konieczności zatem musiał powstać wybór dokumentów, które pochodzą w szczególności z Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, ale także z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie-Rembertowie.
Zamysł przygotowania publikacji zakładał możliwie wszechstronne scharakteryzowanie służby wywiadowczej formacji ochraniającej granice II Rzeczypospolitej. Chodziło więc o ilustrację jej struktur organizacyjnych, personelu, metod działania, pokazanie funkcjonowania i wyników pracy różnych rodzajów wywiadu: gospodarczego (antyprzemytniczego i skarbowego), który dominował w międzywojniu, wojskowego (płytki wywiad i kontrwywiad) we współpracy z II Oddziałem Sztabu Głównego WP czy też politycznego (inwigilacji struktur komunistycznych czy ruchów narodowościowych) itp. Zamiar taki starano się osiągnąć poprzez zamieszczenie rozmaitych dokumentów wytworzonych przez Straż Graniczną. W publikacji znalazły się zatem: instrukcje i wytyczne, meldunki, raporty, referaty i informacje, sprawozdania, rozkazy, komunikaty informacyjne, typowa korespondencja, protokoły z odpraw i konferencji, telefonogramy i telegramy, które obrazują wszelkie przejawy działalności wywiadowczej Straży Granicznej. Przy selekcji dokumentów brano pod uwagę niemal wyłącznie wartość badawczą, jakkolwiek pewne znaczenie miała także ich objętość, gdyż nie wszystkie liczące kilkadziesiąt i więcej stron mogły zostać ujęte".
(Ze Wstępu)

Spis treści:

Wstęp  /5

1. 1928 kwiecień 13, Warszawa  - Fragment rozkazu tajnego nr 15 Dowództwa Straży Granicznej w sprawie wykorzystywania konfidentów  /21

2. 1928 czerwiec 14, Piaśniki - Rozkaz tajny nr 23 Inspektoratu Straży Granicznej Królewska Huta w sprawie wstrzymania "akcji wywiadowczej - wojskowej" prowadzonej przez organa SG  /21

3. 1928 lipiec 5, Warszawa - Protokół z odprawy oficerów informacyjnych odbytej w Samodzielnym Referacie Informacyjnym Dowództwa Straży Granicznej  /23

4. 1928 listopad 3, Ciechanów - Rozkaz oficerski nr 9 Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej dotyczący obowiązków oficerów wywiadowczych  /35

5. 1929 styczeń 15, Katowice - Pismo Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do kierowników inspektoratów SG w Lublińcu, Królewskiej Hucie, Rybniku i Cieszynie w sprawie prowadzenia zapisków i akt służby informacyjnej  /38

6. 1929 styczeń 16, Katowice - Sprawozdanie Służby Informacyjnej Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej nr 1 za czas od 1 do 15 stycznia 1929 r.  /39

7. 1929 styczeń 24, Katowice - Rozkaz tajny nr 2 Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w  sprawie służby informacyjnej  /41

8. 1929 luty 1, Katowice - Rozkaz tajny nr 3 Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w  sprawie służby informacyjnej  /44

9. 1929 luty 12, Katowice - Rozkaz tajny nr 4 Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w  sprawie służby informacyjnej  /47

10. 1929 luty 13, Lubliniec - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej wraz z "Instrukcją dla służby informacyjnej Śląskiego Inspektoratu Okręgowego SG w Katowicach", przesłaną do stosowania kierownikom podległych komisariatów  /49

11. 1929 marzec 11, Toruń - Pismo Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII wraz z "Instrukcją dla oficerów wywiadowczych Straży Granicznej"  /69

12. 1929 kwiecień 10, Warszawa - Pismo komendanta Straży Granicznej do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie źródeł wiadomości  /74

13. 1929 lipiec 3, Warszawa - Instrukcja o współpracy wywiadowczej Straży Granicznej z Oddziałem II Sztabu Głównego  /75

14. 1929 sierpień 15, Warszawa - "Tymczasowa instrukcja regulująca służbę wywiadowczą pomiędzy poszczególnymi jednostkami Straży Granicznej", przesłana przez Mazowiecki Inspektorat Okręgowy SG kierownikowi Inspektoratu Granicznego Brodnica  /84

15. [1929 listopad, Cieszyn] - "Instrukcja służby wywiadowczej Straży Granicznej" opracowana przez podkomisarza Ludomira Krywieńczyka  /86

16. 1930 kwieciem 16, Katowice - Rozkaz nr 3 Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w sprawie działalności służby wywiadowczej na terenach obcych  /102

17. [1930 koniec kwietnia, Katowice] - Sprawozdanie z działalności służby wywiadowczej na terenie Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej za okres od 1 listopada 1929 r. do 25 kwietnia 1930 r.  /103

18. 1930 maj 1, Warszawa - Pismo Komendy Straży Granicznej do Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie wprowadzenia w życie "Tymczasowej organizacji służby wywiadowczej Straży Granicznej"  /105

19. 1930 maj 23, Katowice - Pismo Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do inspektorów SG w Lublińcu, Królewskiej Hucie, Rybniku i Cieszynie w sprawie wprowadzenia w życie tymczasowej organizacji służby wywiadowczej Straży Granicznej  /107

20. 1931 styczeń 15, Czersk - Protokół z odprawy oficerów wywiadowczych Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej  /108

21. 1931 marzec 5, Katowice - Polecenie kierownika Śląskiego Inspektoratu Straży Granicznej w sprawie zestawienia wszystkich władz i instytucji granicznych znajdujących się na przedpolu  /115

22. 1932 styczeń 14, Gdańsk - Pismo Ekspozytury Inspektoratu Ceł do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w sprawach wywiadowczych i przemytniczych oraz pracy na terenie Wolnego Miasta Gdańska  /116

23. 1932 wrzesień 14, Bydgoszcz - Pismo Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do Inspektoratu SG Nakło w sprawie współpracy z oficerami Oddziału II Sztabu Głównego  /118

24. 1932 październik 20, Gdynia - Protokół z konferencji odbytej w lokalu Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Floty  /119

25. 1932 listopad 30, Bydgoszcz - Pismo Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego w sprawie przelotów samolotów niemieckich nad terytorium Polski  /128

26. 1933 styczeń 16, Bydgoszcz - Pismo oficera informacyjnego Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie w sprawie współpracy z Ekspozyturą Inspektoratu Ceł w Gdańsku  /128

27. 1933 styczeń 16, Bydgoszcz - Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej na odprawę oficerów informacyjnych w Warszawie  /129

28. [1933 kwiecień 1, Warszawa] - "Tymczasowa organizacja służby wywiadowczej Straży Granicznej nr 2"  /132

29. 1933 maj 17, Ciechanów - Pismo Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do kierowników inspektoratów SG w Łomży, Przasnyszu i Brodnicy w sprawie instrukcji o tymczasowej organizacji służby wywiadowczej SG nr 2  /149

30. 1933 sierpień 2, Lipiny - Raport wywiadowczy nr 3 Komisariatu Straży Granicznej za czas od  1 do 31 lipca 1933 r.  /150

31. 1933 październik 6, Katowice - Telefonogram Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w sprawie niedopuszczenia do przekroczenia granicy przez osoby skazane wyrokiem brzeskim /152

32. 1933 grudzień 18, Bielsko - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej do kierowników komisariatów SG w sprawie organizacji służby wywiadowczej w placówkach I linii   /154

33. 1934 luty 28, Wielkie Hajduki - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej do Śląskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie stosunku władz niemieckich do ludności polskiej  /156

34. 1934 lipiec 10, Nowa Wieś - Sprawozdanie Komisariatu Straży Granicznej do kierownika Inspektoratu SG Wielkie Hajduki w sprawie wypadków w Niemczech  /157

35. 1934 grudzień 22, Bydgoszcz - Wnioski oficera wywiadowczego Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej dotyczące służby wywiadowczej  /159

36. 1935 luty 16, Warszawa - Pismo komendanta Straży Granicznej do Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie współpracy z granicznymi władzami niemieckimi  /161

37. 1935 luty 21, Poznań - Pismo Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w sprawie współpracy z granicznymi władzami niemieckimi  /161

38. 1935 marzec 23, Warszawa - Pismo Komendy Straży Granicznej dotyczące sporządzania meldunków sytuacyjnych i sprawozdań z ochrony granicy  /163

39. 1935 kwiecień 25, Bydgoszcz - Pismo Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do Inspektoratu SG Nakło w sprawie informacji oraz kontrakcji przeciw niemieckiej dywersji moralnej na pograniczu  /170

40. 1935 maj 10, Rybnik - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej w sprawie reorganizacji służby wywiadowczej w placówkach I linii  /173

41. 1935 maj 29, Warszawa - Protokół odprawy oficerów informacyjnych w Komendzie Straży Granicznej   /174

42. 1935 lipiec 12, Warszawa - Wytyczne Komendy Straży Granicznej w sprawie ewidencjonowania osób i przedsiębiorstw  /226

43. 1935 lipiec 17, Częstochowa - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej dotyczące ewidencjonowania osób współpracujących ze Sg  /229

44. 1935 listopad 2, Katowice - Wytyczne kierownika Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej dla podległych placówek w sprawie wywiadu antyprzemytniczego  /23

45. 1935 listopad 21, Częstochowa - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej dotyczące wyjaśnienia likwidowanych spraw wywiadowczych  /232

46. 1935 grudzień 14, Katowice - Uwagi kierownika Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do wytycznych w sprawie wywiadu antyprzemytniczego  /233

47. 1936 luty 5, Bydgoszcz - Pismo Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do Inspektoratu SG Chojnice w sprawie zdobywania wiadomości o organizacji i dyslokacji władz niemieckich na przedpolu  /234

48. 1936 marzec 25, Nakło - Wytyczne o służbie wywiadowczej przesłane przez Inspektorat Straży Granicznej do kierownika Komisariatu  SG Sypniewo  /236

49. 1936 kwiecień 27, Chorzów - Wiadomości z przedpola kierownika Inspektoratu Straży Granicznej dotyczące zlikwidowanych spraw przemytniczych w roku 1934 i 1935  /246

50. 1936 kwiecień 29, Wolsztyn - Wiadomości z terenu Komisariatu Straży Granicznej dla kierownika Inspektoratu SG Wolsztyn  /250

51. 1936 maj 23, Rybnik - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej dotyczące rejestrowania w podległych jednostkach wszelkich przejawów życia ludności na przedpolu  /251

52. 1936 czerwiec 18, Poznań - Sprawozdanie Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej dla komendanta SG w Warszawie w sprawie współpracy z organami Oddziału II Sztabu Głównego  /255

53. 1936 czerwiec 19, Wronki - Wiadomości z przedpola Inspektoratu Straży Granicznej dla Posterunku Oficerskiego nr 6 w Poznaniu Ekspozytury nr 3 w Bydgoszczy Oddziału II Sztabu Głównego  /258

54. 1936 sierpień 24, Bydgoszcz - Wytyczne Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej dotyczące analizy terenu  /259

55. 1936 wrzesień 26, [Kraków] - referat nadkomisarza Mariana Skibińskiego pt. "Niedociągnięcia i błędy służby wywiadowczej na terenie Zachodniomałopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej" przygotowany na odprawę oficerów wywiadowczych  /269

56. 1936 październik 22, Lwów - Pismo Wschodniomałopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie ostrzegające przed usługami wywiadowczymi Jana Maruseja  /274

57. 1936 październik 30, Wronki - Wiadomości z przedpola Inspektoratu Straży Granicznej dla Posterunku Oficerskiego nr 6 w Poznaniu Ekspozytury nr 3 w Bydgoszczy Oddziału II Sztabu Głównego  /275

58. 1936 listopad 23, Chorzów - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej do kierowników placówek II linii SG w Katowicach i Sosnowcu dotyczące wzoru meldunku sytuacyjnego  /276

59. 1936 listopad 27, Warszawa - Pismo komendanta Straży Granicznej wraz z "Tymczasową Instrukcją współpracy Straży Granicznej z Oddziałem II Sztabu Głównego w zakresie kontrwywiadu i wywiadu wojskowego"  /282

60. 1936 listopad 27, Warszawa - Pismo Komendy Straży Granicznej do inspektoratów okręgowych SG w sprawie dodatków wywiadowczych dla oficerów informacyjnych i wywiadowczych  /290

61. 1936 grudzień 10, Poznań - Pismo Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do kierowników podległych inspektoratów granicznych w sprawie organizacji sieci wywiadowczej w terenie przygranicznym i na przedpolu  /291

62. [1936 grudzień 12, Warszawa] - "Instrukcja dla prowadzenia *dossier* i kart ewidencyjnych w wywiadzie Straży Granicznej"  /293

63. 1937 styczeń 5, Wolsztyn - Sprawozdanie Inspektoratu Straży Granicznej dla Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie współpracy z Oddziałem II Sztabu Głównego  /305

64. 1937 styczeń 11, Bydgoszcz - Protokół z konferencji w Ekspozyturze nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego dotyczącej współpracy z organami Straży Granicznej  /309

65. 1937 styczeń 12, Nakło - Wnioski Inspektoratu Straży Granicznej kierowane do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie szkolenia wywiadowczego  /313

66. 1937 styczeń 13, Gdynia - Uwagi i wnioski Inspektoratu Straży Granicznej kierowane do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie szkolenia wywiadowczego  /314

67. 1937 styczeń 22, Bydgoszcz - Protokół odprawy oficerów wywiadowczych odbytej w Pomorskim Inspektoracie Okręgowym Straży Granicznej  /315

68. 1937 styczeń 28, Wieluń - Referat podkomisarza Straży Granicznej Stanisława Mikulskiego pt. "Szkolenie wywiadu Straży Granicznej"  /321

69. 1937 styczeń 31, Chojnice - Program szkoleń służby wywiadowczej przesłany przez Inspektorat Straży Granicznej do podległych komisariatów SG  /330

70. 1937 marzec 6, Warszawa - Pismo zastępcy komendanta Straży Granicznej do szefa Sztabu Głównego WP w sprawie stanowiska szefa Oddziału Informacyjnego  KSG /332

71. 1937 marzec 9, Brodnica - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej do Komisariatu SG Krotoszyn w sprawie współpracy z Oddziałem II Sztabu Głównego  /333

72. 1937 marzec 14, Kamień Pomorski - Meldunek podkomisarza Jerzego Kraffta do kierownika Inspektoratu Straży Granicznej Chojnice w sprawie przerzucania agentów Ekspozytury nr 3 w Bydgoszczy Oddziału II Sztabu Głównego  /335

73. 1937 kwiecień 20, Poznań - Pismo Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie w sprawie rozpoznania przedpola  /336

74. 1937 kwiecień 21, Bydgoszcz - Meldunek Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie w sprawie szkolenia wywiadowczego i współpracy SG z Oddziałem II Sztabu Głównego /338

75. 1937 kwiecień 28, Poznań - Pismo Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie w sprawie afery szpiegowskiej Georga Erxlebena i towarzyszy  /339

76. 1937 maj 2, Gdynia - Sprawozdanie Inspektoratu Straży Granicznej z organizacji sieci informacyjnej  /340

77. 1937 maj 4, Ostrów Wielkopolski - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej do Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie dalszego rozpoznania przedpola  /342

78. 1937 maj 10, Bydgoszcz - Pismo szefa Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w sprawie zatrzymania urzędnika pocztowego  /344

79. 1937 maj 24, Wolsztyn - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej do Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie aresztowania przez władze niemieckie Grzegorza Hartla  i Feliksa Połąki  /345

80. 1937 czerwiec 11, Warszawa - Fragment wystąpienia szefa Sztabu Komendy Straży Granicznej na odprawie kierowników inspektorów okręgowych odnoszący się do spraw Oddziału Informacyjnego KSG  /347

81. 1937 czerwiec 16, Wolsztyn - Wytyczne Inspektoratu Straży Granicznej w sprawie współpracy z Oddziałem II Sztabu Głównego  /358

82. 1937 lipiec 3, Bydgoszcz - Pismo Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego w sprawie Fritza Lischewskiego  /360

83. 1937 lipiec 7, Warszawa - Pismo Komendy Straży Granicznej, adresowane m.in. do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie szkolenia wywiadowczego i współpracy z Oddziałem II Sztabu Głównego  /361

84. 1937 lipiec 13, Ciechanów - Pismo Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do placówek II linii Ciechanów i Mława w sprawie organizacji sieci wywiadowczej  /361

85. 1937 lipiec 16, Poznań - Wiadomości z przedpola Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej kierowane do komendanta SG w Warszawie  /363

86. 1937 lipiec 21, Bydgoszcz - Pismo szefa Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego do inspektorów okręgowych Straży Granicznej w Bydgoszczy, Poznaniu i Ciechanowie w sprawie informowania o obywatelach niemieckich zamieszkałych w Polsce, którzy zostali powołani do odbywania służby obowiązkowej w armii niemieckiej  /365

87. 1937 wrzesień 13, Poznań - Pismo Wielkopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej do Inspektoratu SG Wolsztyn w sprawie zbierania informacji o manewrach wojsk niemieckich  /366

88. 1937 październik 18, Ciechanów - Pismo Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do wiadomości szefa Ekspozytury nr 3 w Bydgoszczy Oddziału II Sztabu Głównego  /367

89. 1937 listopad 3, Bydgoszcz - Pismo Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej wraz z odpisem informacji konfidenta o sytuacji w Gdańsku  /370

90. 1938 styczeń 4 Bydgoszcz - Pismo Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do inspektorów SG w Tczewie, Gdyni, Kościerzynie, Chojnicach i Nakle w sprawie schematu sprawozdań i wyposażenia żołnierzy wojsk niemieckich  /374

91. 1938 styczeń 17, Zbąszyń - Pismo Komisariatu Straży Granicznej do Inspektoratu SG Wolsztyn w sprawie nowego uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy wojsk niemieckich  /374

92. 1938 styczeń 19, Leszno - Wiadomości wojskowe z przedpola Inspektoratu Straży Granicznej dla Posterunku Oficerskiego nr 3 w Lesznie Ekspozytury nr 4 w Katowicach Oddziału II Sztabu Głównego  /375

93. 1938 styczeń 26, Nakło - Dodatkowe wytyczne w sprawach wywiadowczych Inspektoratu Straży Granicznej  /377

94. 1938 styczeń 29, Bydgoszcz - Sprawozdanie z działalności wywiadu przeciwprzemytniczego na terenie Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w IV kwartale 1937 r.  /379

95. 1938 luty 22, Zbąszyń  - Pismo Komisariatu Straży Granicznej do kierownika Inspektoratu SG Wolsztyn w sprawie garnizonów w Niemczech  /386

96. 1938 luty 22, Zbąszyń - Informacje z przedpola Komisariatu Straży Granicznej dla Inspektoratu SG Wolsztyn  /387

97. 1938 luty 26, Rybnik - Uwagi Inspektoratu Straży Granicznej w sprawach służby wywiadowczej  /389

98. 1938 marzec 2, Wolsztyn - Meldunek sytuacyjny nr 2 Komisariatu Straży Granicznej za czas od 1 do 28 lutego 1938 r.  /393

99. 1938 marzec 7, Poznań - Pismo Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi w sprawie wysyłania agentów na przedpole  /395

100. 1938 marzec 19, Zbąszyń - Pismo Komisariatu Straży Granicznej do Inspektoratu SG Wolsztyn w sprawie magazynów niemieckich na przedpolu  /396

101. 1938 kwiecień 14, Lubawa - Sprawozdanie z działalności Komisariatu Straży Granicznej na terenie województwa pomorskiego  /397

102. 1938 maj 5, Ostrów Wielkopolski - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej w sprawie agentury Kominternu w Czechosłowacji  /400

103. 1938 maj 12, Poznań - Wiadomości z przedpola Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do szefa Ekspozytury nr 3 w Bydgoszczy Oddziału II Sztabu Głównego  /401

104. 1938 maj 20, Poznań - Pismo w sprawie wiadomości z przedpola Komendy Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie  /404

105. 1938 maj 21, Bydgoszcz - Pismo Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego do komendanta Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do przesłanych wiadomości  z przedpola  /408

106. 1938 czerwiec 2, Katowice - Pismo komendanta Śląskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie wzmożenia czujności na pograniczu  /411

107. 1938 czerwiec 15, Kościerzyna - Wnioski Komendy Obwodu Straży Granicznej adresowane do komendanta Pomorskiego Okręgu SG w sprawie organizacji wywiadu na przedpolu  /412

108. 1938 czerwiec 19, Zbąszyń - Informacja Komisariatu Straży Granicznej dla komendanta Obwodu SG Wolsztyn w sprawie budowy umocnień niemieckich na przedpolu  /414

109. 1938 czerwiec 24, Poznań - Pismo komendanta Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do komendanta Obwodu SG Leszno w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do wywiadu niemieckiego  /416

110. 1938 czerwiec 24, Poznań - Pismo Komendy Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do podległych komend obwodów w sprawie wywiadu niemieckiego  /417

111. 1938 lipiec 4, Wronki - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendanta Wielkopolskiego Okręgu SG w sprawie wywiadu niemieckiego  /418

112. 1938 lipiec 10, Kobyla Góra - Sprawozdanie Komisariatu Straży Granicznej w sprawie działalności niemieckiej na pograniczu  /420

113. 1938 lipiec 12, Poznań - Pismo Komendy Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie w sprawie informacji o wywiadzie niemieckim  /428

114. 1938 lipiec 12 Poznań - Pismo Komendy Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie informacji o niemieckich placówkach do specjalnych zleceń  /434

115. 1938 lipiec 13, Tczew - Sprawozdanie z działalności wywiadu Komendy Obwodu Straży Granicznej za II kwartał 1938 r.  /435

116. 1938 lipiec 16, Nakło - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendanta Pomorskiego Okręgu SG  w sprawie zainteresowania obcych wywiadów Strażą Graniczną  /437

117. 1938 lipiec 22, Wieluń - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendanta Wielkopolskiego Okręgu SG dotyczące niemieckich placówek do specjalnych zleceń  /439

118. 1938 lipiec 23, Wolsztyn - Informacja Komendy Obwodu Straży Granicznej dla komendanta Wielkopolskiego Okręgu SG w sprawie placówek niemieckich do specjalnych zleceń  /440

119. 1938 lipiec 30, Poznań - Pismo Komendy Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie w sprawie wykorzystywania przez wywiad niemiecki polskich książeczek wojskowych i kart mobilizacyjnych  /441

120. 1938 wrzesień 6, Leszno - Wiadomości z przedpola Komendy Obwodu Straży Granicznej dla kierownika Posterunku Oficerskiego nr 3 w Lesznie Ekspozytury nr 4 w Katowicach Oddziału II Sztabu Głównego  /443

121. 1938 wrzesień 19, Katowice - Pismo Komendy Śląskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie zbierania informacji z przedpola  /445

122. 1938 wrzesień 19, Rybnik - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendanta Komisariatu SG Gorzyce w sprawie emigracji osób z Czech do Polski  /446

123. 1938 październik 8, Wolsztyn - Pismo Komisariatu Straży Granicznej do komendanta Obwodu SG Wolsztyn w sprawie organizacji sieci wywiadowczej a przedpolu i w terenie przygranicznym  /447

124. 1938 październik 13, Bydgoszcz - Pismo Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego do Komendy Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie oceny przesyłanych materiałów  /448

125. 1938 październik 22, Nakło - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do Ekspozytury nr 3 w Bydgoszczy Oddziału II Sztabu Głównego  /449

126. 1938 listopad 10, Bydgoszcz - Pismo Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego w sprawie zebrania wzorów zagranicznych dowodów osobistych, paszportów  itp . /450

127. 1938 listopad 19, Bydgoszcz - Pismo Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego do Komendy Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie oceny przesyłanych materiałów /451

128. 1938 grudzień 10, Katowice - Fragment protokołu odprawy komendantów obwodów Śląskiego Okręgu Straży Granicznej, dotyczący spraw wywiadowczych  /452

129. 1939 marzec 1, Poznań - Pismo komendanta Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do komendantów obwodów w sprawie współpracy wywiadowczej z urzędami pocztowymi  /457

130. 1939 marzec 4, Chorzów - Pismo komendanta Obwodu Straży Granicznej do komendantów komisariatów SG w sprawie wzmożonej działalności wywiadowczej niemieckich organów ochrony granicy  /457

131. 1939 marzec 9, Cieszyn - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendantów komisariatów SG w sprawie rozpoznania przemytniczego przedpola  /458

132. 1939 marzec 13, Brodnica - Pismo komendanta Obwodu Straży Granicznej do komendanta Komisariatu SG Lubawa w sprawie przeciwdziałania obcemu wywiadowy  /460

133. 1939 marzec 20, Kalety - Meldunek nadzwyczajny Komisariatu Straży Granicznej kierowany do komendanta Obwodu SG Częstochowa w sprawie informacji z przedpola  /461

134. 1939 marzec 21, Warszawa - Komunikat informacyjny nr 1 Komendy Głównej Straży Granicznej  /463

135. 1939 marzec 23, Chorzów - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendantów komisariatów SG w sprawie nawiązywania kontaktów z dowódcami miejscowych ośrodków wojskowych  /469

136. 1939 marzec 29, Chorzów - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendantów komisariatów SG w sprawie bezpośredniego zgłaszania wiadomości Placówce Oficerskiej w Katowicach Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr V w Krakowie  /470

137. 1939 kwiecień 15, Cieszyn - Wytyczne Komendy Obwodu Straży Granicznej dla dowódców placówek II linii w sprawie ochrony własnego terenu przygranicznego   /470

138. 1939 kwiecień 24, Łomża - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej w sprawie wysłania agentów gestapo do Polski  /474

139. 1939 kwiecień 29, Warszawa - Pismo Komendy Głównej Straży Granicznej w sprawie Jura Vusta podejrzanego o szpiegostwo  /475

140. 1939 maj 2, Warszawa - Pismo komendanta głównego Straży Granicznej do wszystkich komend okręgowych i obwodowych w sprawie przekazywania wiadomości z przedpola  /475

141. 1939 maj 17, Kraków - Pismo gen. bryg. Antoniego Szyllinga do komendanta Zachodniomałopolskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie postępowania z uciekającymi do Polski Czechami i Słowakami  /476

142. 1939 maj 24, Ostrów Wielkopolski - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej w sprawie werbunku do wywiadu oficerów byłej armii czechosłowackiej  /477

143. 1939 czerwiec 9. Częstochowa - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej dotyczące współpracy z Ekspozyturą nr 2 w Warszawie Oddziału II Sztabu Głównego  /478

144. 1939 czerwiec 21, Chorzów - Wyciąg z protokołu odprawy oficerów wywiadowczych w Komendzie Śląskiego Okręgu Straży Granicznej  /478

145. 1939 lipiec 14, Ciechanów - Meldunek sytuacyjny nr 6 Komendy Mazowieckiego Okręgu Straży Granicznej za czas od 1 do 30 czerwca 1939 r.  /480

146. 1939 lipiec 15, Katowice - Pismo Placówki Oficerskiej w Katowicach Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr V w Krakowie do komendanta Śląskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie kursów dywersyjnych dla obywateli polskich  /493

147. 1939 lipiec 19, Częstochowa - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendantów komisariatów SG dotyczące wzmożenia działalności wywiadowczej w związku z ruchami oddziałów niemieckich na przedpolu  /494

148. 1939 lipiec 29, Przasnysz - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej w sprawie niemieckiej organizacji dywersyjnej "Angriff Abteilung"  /495

149. 1939 lipiec 31, Warszawa - Pismo Komendy Głównej Straży Granicznej dotyczące przesyłania pism tajnych o charakterze informacyjno-wywiadowczym do Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku  /496

150. 1919 sierpień 3, Lubawa - Meldunek sytuacyjny nr 7 Komisariatu Straży Granicznej za okres od 1 do 31 lipca 1939 r.  /497

151. 1939 sierpień 7, Kalety - Informacje z przedpola komendanta Komisariatu Straży Granicznej dla dowódcy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu  /501

152. 1939 sierpień 14, Poznań - Pismo komendanta Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do komend obwodów Ostrów Wielkopolski i Wieluń w sprawie przesłuchiwania dezerterów państw obcych  /503

153. 1939 sierpień 24 [Ostrów Wielkopolski] - Telegram gen. dyw. Juliusza Rómmla dowódcy Armii "Łódź" w sprawie napadów na strażników granicznych na Śląsku  /504

154. 1939 sierpień 27 [Bydgoszcz] - Telefonogram z Komendy Pomorskiego Okręgu Straży Granicznej do Komendy Głównej SG w Warszawie  /505

155. 1939 sierpień 28, Tczew - Telefonogram z Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendanta głównego SG w Warszawie  /506

Wykaz skrótów  /508

Indeks osób  /513

Indeks nazw miejscowości  /520

Materiał ilustracyjny  /529

 

 

 

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie