• Wojna 1812 roku - Marian Kukiel - kpl.

Symbol: 3840
Brak towaru
135.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Dostępność Brak towaru
Zostaw telefon

Autor: Marian Kukiel

Rok wydania: 1999

Ilość stron: Tom I-  444 + Tom II - 572

Oprawa: twarda

Format: 17,0 cm x 24,0 cm

Uwaga - drobne przybrudzenia

 

Reprint  wydania z 1937 r.

Wojna 1812 roku uważana jest za najważniejszą pozycję w dorobku naukowym autora, który odegrał wybitna rolę w historii polityczno-wojskowej Polski XX wieku.
Dzieło Mariana Kukiela ma fundamentalne znaczenie dla politycznej i wojskowej historii wojny 1812 roku. Praca przedstawia antecedencje i przyczyny konfliktu, przygotowania i koncentrację armii obu stron walczących, marsz na Moskwę - krytycznie oceniony przez Kukiela i bitwę na przedpolach rosyjskiej stolicy, a później odwrót w warunkach surowej zimy rosyjskiej, zakończony kompletną katastrofą Wielkiej Armii.

Spis rzeczy:

Tom I

Przedmowa

Literatura i źródła

CZĘŚĆ I. GENEZA I PRZYGOTOWANIE POLITYCZNE /1

Rozdział I. Geneza  /3

1. Złudzenia i rozczarowania sojuszu /3/  - 2. Wyłanianie się konfliktu /13/ - 3. Niedoszły napad rosyjski /19/ - 4. Decyzje wojenne /24/ - 5. Ku wojnie /33/

Rozdział II. Kontynent przeciw Rosji /44

1. Europa napoleońska /44/ - 2. Sprawa pruska /48/ - 3. Sojusz z Austrią. Sprawy szwedzkie i tureckie /56/ - 4. Sprawa polska /67/ - 5. Usiłowania polityczne przeciwnika /83/

Rozdział III. Powstająca Polska /89

1. Księstwo Warszawskie w przededniu wojny /89/ - 2. Ziemie zabrane /99/ - 3. Przesilenie warszawskie wiosną 1812 r. /106/ - 4. Akces Czartoryskich /113/ - 5. Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego /118/

CZĘŚĆ II. PRZYGOTOWANIE WOJSKOWE /127

Rozdział IV. Siły zbrojne napoleońskie /129

1. Wojsko francuskie przed konfliktem /129/ -2 . Utworzenie "Wielkiej armii" /134/ - 3. "Wielka armia" 1812 r. /144/ - 4. Dowódcy i wojska /152/ - 5. Wojsko polskie /161/ - 6. Rodzaje broni i taktyka wojsk napoleońskich /172/

Rozdział V. Plany napoleońskie, koncentracja i marsz nad Niemen /181

1. Wywiad /181/ - 2. Plany wojny obronnej i zarządzenia osłonowe /188/ - 3. Ogólny plan wojny zaczepnej i koncentracja nad Wisłą /200/ - 4. Materialne przygotowanie kampanii /218/ - 5. Od Wisły do Niemna /226/

Rozdział VI. Zbrojenia rosyjskie, plany operacyjne i ugrupowanie wyjściowe /246

1. Zbrojenia rosyjskie /246/ - 2. Składy bojowe i stany liczebne /255/ - 3. Wojska rosyjskie 1812 r. /261/ - 4. Wywiad rosyjski /266/ - 5. Plany wojenne i ugrupowanie wyjściowe /270/

CZĘŚĆ III. KAMPANIA NA LITWIE  /287

Rozdział VII. Operacja wileńska /289

1. Marsz na Wilno /289/ - 2. Odwrót głównej armii rosyjskiej /303/ - 3. Operacje dookoła Wilna /309/

Rozdział VIII. Operacje przeciw armii Bagrationa /323/

1. Ofensywa armii prawoskrzydłowej /323/ - 2. Próba osaczenia Bagrationa /333/ - 3. Odwrót Bagrationa /338/ - 4. Boje pod Mirem /342/ - 5. Dalszy pościg i zawikłania końcowe /347/

Rozdział IX. Napoleon w Wilnie i oswobodzona Litwa /361

1. Wileńska podstawa operacyjna ?361/ - 2. Napoleon a Litwa /367/ - 3. Litwa a Napoleon /376/ - 4. Rząd i konfederacja na Litwie /383 - 5. Wysiłek zbrojny Litwy /389/

RoZdział X. Dryssa i Witebsk /397

1. Obóz pod Dryssą i załamanie się rosyjskiego planu operacyjnego /397/ - 2. Manewr na Połock i Witebsk /409/ - 3. Ostrowno i Witebsk /422/- 4. Mohylów i Sołtanówka /436/

Mapy i plany

Mapa teatru wojny 1812 r. (załączona na końcu tomu) po str.

Koncentracja wielkiej armii nad Wisłą 31 maja /205

Ugrupowanie wyjściowe po str. /236

Położenie 28 czerwca po str. /284

Bój pod Ostrownem 25 lipca  /428

Bój pod Sołtanówką 23 lipca /440

TOM II

CZĘŚĆ IV. SMOLEŃSK /1

Rozdział XI. Wielka armia nad Dźwiną i Dnieprem /3

1. Położenie ogólne w końcu lipca /3/ - 2. Białoruś pod okupacją napoleońską i zagadnienie rewolucji chłopskiej w Rosji /11/ - 3. Zużycie armii napoleońskiej i jej przygotowanie do dalszej kampanii /19/

Rozdział XII. Rosyjska obrona narodowa i operacje na flankach teatru wojny /25

1. Car w Smoleńsku i w Moskwie /25/ - 2. Połączenie się Barclaya z Bagrationrm /29/ - 3. Wystąpienie armii Tormasowa /34/ - 4. Zwrot zaczepny Wittgensteina /41/ - 5. Operacje na dolną Dźwiną /48/

Rozdział XIII. Manewr smoleński / 52/

1. Zamiary Napoleona i przygotowanie operacji /52/ - 2. Ofensywa rosyjska /58/ - 3. Manewr smoleński /67/ - 4. Manewry rosyjskie /78/ - 5. Bitwa o Smoleńsk /84/

Rozdział XIV. Po wzięciu Smoleńska /98

1. W obozach rosyjskich /98/ - 2. Walutyna /101/ - 3. Horodeczna /109/ - 4. Bitwy pod Połockiem /117/

 - 5. Napoleon w Smoleńsku /126/

CZĘŚĆ V. MOSKWA /137

Rozdział XV. Przed walną bitwą o Moskwę /139

1. Decyzje carskie /139/ - 2. Odwrót Rosjan od Dniepru nad Moskwę i pościg napoleoński za bitwą /143/ - 3. Przygotowania napoleońskie do bitwy /156/ - 4. Rosjanie pod Borodinem /164/

Rozdział XVI. Bitwa nad Moskwą /171/

1. Działania wstępne i bój pod Szewardinem /171/ - 2. Dyspozycje bojowe /176/ - 3. Bitwa /182/ - 4. Wyniki /199/

Rozdział XVII. Napoleon w Moskwie /202

1. Oddanie Moskwy /202/ - 2. Pożar /215/ - 3. Napoleon na Kremlu /221/

Rozdział VIII. Wojna i pokój /233

1. Car i Kutuzow /233/ - 2. Operacje dookoła Moskwy i odwrót Rosjan pod Tarutino /240/ - 3. Zamierzenia operacyjne Napoleona. Ostatnia próba układów /249/

Rozdział XIX. Przesilenie /257

1. Rozwój rosyjskiego wysiłku wojennego /257/  - 2. Ofensywa Cziczagowa /263/ - 3. Operacje na Litwie południowej /275/ - 4. Operacje pod Rygą i bitwy pod Połockiem /283/ - 5. Napoleon przed wyruszeniem z Moskwy /293/ - 6. Bitwa pod Winkowem nad rz. Czerniszną /302/

CZĘŚĆ VI. KATABASIS /311

Rozdział XX. Ostatni manewr zaczepny /313

1. Wymarsz z Moskwy i manewr na Kaługę /313/ - 2. Operacje Kutuzowa i bitwa pod Małojarosławcem /320/ - 3. Horodnia /325/

Rozdział XXI. Pierwsze klęski odwrotu /332

1. Wiaźma /332/ - 2. Smoleńsk /343/ - 3. Kranse /357/

Rozdział XXII. Zwichnięte skrzydła /375

1. Operacje nad Dźwiną /375/ - 2. Marsz Cziczagowa i manewry  Schwarzenberga /384/ - 3. Obrona Mińszczyzny i manewry Dąbrowskiego /394/

Rozdział XXIII. Berezyna /404/

1. Boje pod Borysowem /404/ - 2. Manewr napoleoński /412/ - 3. Manewry rosyjskie /420

 - 4. Przeprawa /427/ - 5. Ostatnia bitwa /437/

Rozdział XXIV. Katastrofa /446

1. Odjazd cesarza /446/ - 2. Katastrofa wileńska /462/ - 3. Koniec armii głównej, odwrót Macdonalda i odstępstwo pruskie /474/ - 4. Warszawa wobec najazdu i manewry Schwarzenberga /486/ - 5. Rozmiary katastrofy /497/

Zamknięcie /502

Indeks /517

Mapy i plany

Teatr operacji smoleńskiej /57

Teren działań pod Smoleńskiem /88

Bój pod Horodeczną /110

Teren bitew pod Połockiem /118

Szlaki operacyj między górnym Dnieprem a górną Moskwą /150

Bitwa nad Moskwą (pod Borodinem) /182

Teatr operacyjny pod Moskwą /246

Druga bitwa pod Połockiem /288

Plan bitwy pod Winkowem /304

Plan bitwy pod Wiaźmą /340

Teatr bitew pod Krasnem /360

Teatr operacyjny w Białostockiem /382

Teatr operacyjny nad Berezyną /414

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie