• Tegumentologia polska dzsiaj

52.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 6.5
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 978-83-231-3490-9
Zostaw telefon

Redakcja: Arkadiusz Wagner

Rok wydania: 2015

Ilość stron:

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Format: cm x cm

 

Tom zawiera pierwszy w polskiej literaturze naukowej zbiór osiemnastu wyselekcjonowanych tekstów powstałych na podstawie referatów, które wygłoszono podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej „Tegumentologia polska dzisiaj” (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 26–27 czerwca 2014 roku). Poruszone jest w nich bogate spektrum zagadnień związanych z dziejami introligatorstwa, zbiorami opraw książkowych w Polsce oraz konserwacją tego rodzaju obiektów. Znalazło się w nim także miejsce na refleksję nad stanem badań tegumentologicznych w Polsce, jak również perspektywami, jakie rysują się przed tą dziedziną nauk humanistycznych z pogranicza historii sztuki i bibliologii. Książka kierowana jest nie tylko do naukowców, bibliotekarzy, archiwistów, muzealników czy też konserwatorów zabytków, ale również do szerokiego grona miłośników sztuki introligatorskiej w środowisku antykwarycznym i kolekcjonerskim.   

Spis treści:

Wstęp Arkadiusz Wagner / 11

Introduction Arkadiusz Wagner / 17

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE • THEORETICAL ISSUES

Janusz Tondel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Tegumentologia polska dzisiaj / 25
Polish bookbinding studies today / 47

Elżbieta Pokorzyńska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - O potrzebie słownika oprawoznawczego / 57
About the need of dictionary of bookbinding studies / 74

UJĘCIA PROBLEMOWE • PROBLEM APPROACHES

Arkadiusz Wagner, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Włoskie wpływy w polskim introligatorstwie XV–XVI wieku / 81
Italian influences on Polish bookbinding in 15ᵗh–16ᵗh century / 103

ks. Tomasz Garwoliński, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie - Oprawa klocka inkunabułów z księgozbioru biskupa Łukasza Watzenrodego w zbiorach Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie. Z badań nad dorobkiem introligatora toruńskiego Macieja Hadebera / 107
The binding of block of incunabula from the book collection of bishop Łukasz Watzenrode in „Hosianum” Library in Olsztyn. From the research on the work of Toruń bookbinder – Maciej Hadeber / 130

Marianna Czapnik, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - Oprawy poznańskiego Monogramisty MC / 133
Bindings of Poznań Monogramist MC / 164

Katarzyna Płaszczyńska-Herman, Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów - Ślady bibliofilskiej działalności braci kaznodziejów – superekslibrisy dominikańskie z biblioteki oo. dominikanów w Krakowie / 167
The traces of bibliofi le activity of brothers preachers – Dominican supralibros from the library of the Dominicans in Cracow / 188

Michał Muraszko, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie - Oprawy ksiąg kanonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego / 191
Book bindings of Gniezno’s canon Tomasz Josicki / 207

INSTYTUCJONALNE ZBIORY OPRAW • INSTITUTIONAL COLLECTIONS OF BINDINGS

Elżbieta Knapek, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie - Krakowskie późnogotyckie oprawy inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / 211
Cracow late-gothic bindings of incunabula in Scientifi c Library of Polish Academy of Arts and Sciences & Polish Academy of Sciences in Cracow / 226

Monika Paś, Muzeum Narodowe w Krakowie - Zespół XVI-wiecznych opraw ksiąg rachunkowych w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej Muzeum Narodowego w Krakowie / 233
The set of 16ᵗh century bindings of account books in the collection of Department of Decorative Art and Material Culture in the National Museum in Cracow / 250

Jacek Partyka, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie - Pergamin, skóra, papier. Oprawy ksiąg z biblioteki kamedułów z krakowskich Bielan / 261
Parchment, leather, paper. Book bindings from library of Camaldolese monks from Cracow’s Bielany / 274

Szymon Sułecki, Archiwum i Biblioteka Starodruków OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie - Oprawy książkowe w zbiorach klasztoru oo. karmelitów na Piasku w Krakowie / 277
Book bindings in the collection of monastery of the Carmelites on the Sand in Cracow / 296

Dorota Sidorowicz-Mulak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu - Z królewskich księgozbiorów XVII–XVIII wieku. Oprawy z superekslibrisami polskich królów i królowych ze zbiorów Ossolineum / 299
From the royal book collections of the 17ᵗh–18ᵗh century. Armorial book bindings of Polish kings and queens from the collection of Ossolineum / 322

PERSPEKTYWA KONSERWATORSKA • RESTORER’S PERSPECTIVE

Weronika Karlak, Katarzyna Łabuz, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - Identyfikacja opraw – dwugłos bibliotekarza i konserwatora / 327
The identifi cation of bindings – double opinion of librarian and restorer / 342

Małgorzata Pronobis-Gajdzis, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Niewidoczne dla oczu. Przyczynek konserwatora-restauratora książki do badań tegumentologicznych / 345
Invisible for eyes. Contribution of restorer-renovator of books for bookbinding studies / 363

Ewa Chlebus, Biblioteka Elbląska im. C. Norwida - Technika wykonania opraw jako przedmiot badań tegumentologicznych / 365
The binding technique as a subject of bookbinding studies / 388

Jolanta Czuczko, Dorota Jutrzenka-Supryn, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Od rekonstrukcji do artystycznej kreacji. Problem przywrócenia oprawy jako ochrony bloku książki na przykładzie projektów konserwacji-restauracji wybranych starodruków z Kościoła Pokoju w Świdnicy / 391
From the reconstruction to artistic creation. The problem of restoring of binding as a protection of a block of a book on the example of projects of conservation-restoration of chosen old prints from the Peace Church in Świdnica / 412

PREZENTACJE NAUKOWE I KONSERWATORSKIE OBIEKTÓW ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W TORUNIU • SCIENTIFIC AND CONSERVATIONAL PRESENTATIONS OF OBJECTS FROM THE COLLECTION OF THE UNIVERSITY LIBRARY IN TORUŃ

Marta Czyżak, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu - Cymelia introligatorstwa średniowiecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu / 419
Cimelia of medieval bookbinding in University Library in Toruń / 431

Maria Strutyńska †, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu - Wystawa opraw ze zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / 435
The exhibition of bindings from the collection of old prints in University Library in Toruń / 444

Tablice • Tables / 447
Indeks nazwisk • Index of names / 463

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie