• Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek

Brak towaru
100.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788365548641
Zostaw telefon

Redakcja: Marcin Szyma, Marek Walczak

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 701

Okładka: miękka ze skrzydełkami

Format: 20,0 cm x 29,5 cm

 

Miłośników i badaczy sztuki sakralnej zachęcamy do sięgnięcia po VIII tom z serii Studia z historii sztuki dawnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie poświęcony działalności artystycznej w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek. Pod redakcją naukową dra Marcina Szymy oraz prof. Marka Walczaka powstała książka, w której na ponad 700 stronach, w 40 bogato ilustrowanych artykułach znakomici specjaliści polscy i czescy poruszają zagadnienia z zakresu architektury, ikonografii, muzyki i liturgii franciszkańskiej, a także prezentują ustalenia dotyczące wyposażenia zespołów klasztornych franciszkanów i klarysek w Krakowie, wyniki badań archeologicznych oraz rezultaty badań i prac konserwatorskich przeprowadzonych na terenie obu kompleksów w ostatnich latach. Publikacja jest ważnym krokiem w stronę pełnej syntezy dziejów historyczno-artystycznych krakowskich minorytów i klarysek, a tym samym pozycją obowiązkową zarówno z perspektywy czytelników zainteresowanych sztuką powstającą w kręgu franciszkańskim, jak i tych z Państwa, którzy zajmują się dziejami Krakowa i okolic.

Wydanie, dystrybucja i udostępnienie monografii otrzymało finansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych  na działalność upowszechniającą naukę. Tom został opublikowany we współpracy i z wykorzystaniem środków  Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spis treści:

M. Szyma, M. Walczak - Sztuka w kręgu krakowskich monorytów i klarysek  /5

ARCHITEKTURA I IKONOGRAFIA FRANCISZKAŃSKA 

Sz. Tracz - Cykl legendy św. Franciszka z Asyżu w czternastowiecznym Węgierskim legendarium andegaweńskim  /29

H. Soukupova - Program Anezcina klastera w Pradze a jeho vliv na architekturu mendikantu  /45

D. Prix - Klaster minoritu v Opave ve 1. stoleti  /67

F. Solarz OFM Conv - Gwardianie i ekonomowie klasztoru krakowskiego  /95

M. Łyczak, E. Zaitz, M. Zaitz  - Lokalizacja klasztoru Ojców Franciszkanów na tle układu urbanistycznego średniowiecznego Krakowa  /113

M. Szyma - Transept, zakrystia i korpus nawowy w systemie komunikacyjnym krakowskiego kościoła Franciszkanów  w średniowieczu  /129

P. Pajor - Lapis Sanctae Mariae. geneza fundacji klasztoru Klarysek na Grodzisku koło Skały  /141

J. Adamski - Nowatorskie sklepienia figuratywne w klasztorze Franciszkanów w Krakowie  /153

WYPOSAŻENIE ZESPOŁÓW KLASZTORNYCH FRANCISZKANÓW I KLARYSEK W KRAKOWIE 

M. Smorąg-Różycka - Ikona Matki Boskiej Eleusy w klasztorze Sióstr Klarysek w Krakowie; wstępne rozpoznanie  /173

Z. Gyalokay - Średniowieczne figury Marii z Dzieciątkiem i Chrystusa w krakowskim klasztorze Klarysek  /183

K. Wirek-Wakely - Obraz Matki Boskiej Bolesnej w krakowskim kościele Ojców Franciszkanów. Uwagi o ikonografii i stylu  /197

M. Łanuszka - Franciszkański obraz Matki Boskiej Bolesnej - dzieło wciąż tajemnicze. Przyczynek do badań nad powstaniem słynnego wizerunku w kontekście jego późniejszego kultu /211

P. Wierzbicka - Obraz św. Stanisława z początku XVI wieku w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie  /225

M.P. Kruk - Ikona Zaśnięcia Bogurodzicy w zakrystii kościoła Franciszkanów w Krakowie i kult obrazów wschodnich w klasztorach braci mniejszych  /237

K. J. Czyżewski, M. Walczak - Galeria biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie do początku XVI wieku  /259

M. Grzęda - Uwagi o najstarszych renesansowych portretach biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie  /279

B.M. Wołyniec - Biskup Marcin Szyszkowski jako fundator kaplicy Arcybractwa Męki Pańskiej przy kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie  /293

P. Dettloff, H. Rojkowska - Wystrój i wyposażenie kaplicy Męki Pańskiej czy kościele Franciszkanów w Krakowie w świetle ostatnich odkryć  /303

A. Stankiewicz - Kaplica bł. Salomei przy kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie  /321

K. Blaschke - Kult bł. Salomei i jego artystyczna oprawa w XVII wieku  /333

M. Kurzej - Program treściowy założenia pielgrzymkowego w Grodzisku koło Skały  /345

P. Pencakowski - Znak Paruzji w tęczach kościołów na terenie dawnej diecezji krakowskiej w końcu XVII i w XVIII wieku  /359

E. Sander OSC - Siostra Salomea Krasińska, klaryska krakowska (1692-1758)  /373

A. Kusztelski - Prace Baltazara Fontany w kaplicy Włoskiej przy klasztorze Franciszkanów w Krakowie  /391

A. Dettloff - Wyposażenie tak zwanej nowej zakrystii kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie  /399

J. Dzik - W słowie i obrazie. O treściach ideowych barokowych zakrystii kościołów franciszkańskich  /415

S. Kłosowski - Epitafium Giovanniego Battisty Vertematego w klasztorze Franciszkanów w Krakowie. Kilka uwag o recepcji wzorów włoskich w polskiej sztuce sepulkralnej  /427

M. Porucznik - Stylistyczna i technologiczna analiza porównawcza dwóch białych ornatów z drugiej połowy XVII wieku w zbiorach krakowskich bazylik - Ojców Franciszkanów i Mariackiej  /441

J. Żmudziński - Portret biskupa warmińskiego Jana Stanisława Zbąskiego w klasztorze Franciszkanów w Krakowie - nieznane dzieło Jerzego Eleutera Siemiginowskiego    /451

J. Gernat - Rokokowa ambona w krakowskim klasztorze Klarysek  /465

I. Kęder - Przemiany krakowskiego kościoła Franciszkanów w XIX wieku na podstawie dawnej ikonografii  /477

F. Solarz OFM Conv - Drewniane wyposażenie bazyliki Franciszkanów w Krakowie   /493

MUZYKA I LITURGIA W KLASZTORACH KLARYSEK I MINORYTÓW  

A. Budzińska-Bennett - Sekwencja Gaude celi hierarchia w Graduale klarysek krakowskich i w źródłach obcych   /519

S. Ferfoglia - Interpretacja wielkoczwartkowego obrzędu umywania nóg Mandatum z Graduału ms. 205 sióstr klarysek w Krakowie na podstawie analizy wybranych antyfon  /529

M. Drąg OFM Conv - Antyfonarz franciszkański z roku 1743 - geneza i zastosowanie w liturgii / /543

ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE 

F. Solarz OFM Conv - Ojciec Alojzy Karwacki  - historyk zakonu i restaurator krużganków  /557

S. Kłosowski - Wyniki badań konserwatorskich przeprowadzonych w kościele św. Andrzeja w Krakowie  w roku 1994. Odkrycie malowideł romańskich w apsydioli południowej /569

P. Białko, W. Zalewski - Kościół św. Andrzeja i klasztor Klarysek w Krakowie. Prace konserwatorskie i interdyscyplinarne badania prowadzone w latach 1999-2014. Wybrane zagadnienia   /583

J. Firlet, P. Kajfasz - Badania archeologiczne przy kościele Sióstr Klarysek w Krakowie w latach 2011 i 2014-2016  /603

Z. Maniakowska-Jazownik, D. Okrągła - Konserwacja profilaktyczno-zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki  Zakonu Franciszkanów w Krakowie - komunikat   /617

Bibliografia  /625

Spis ilustracji  /685

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie