• Studia z dziejów ziemian 1795-1944

Brak towaru
65.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 8387833606
Zostaw telefon

Pod redakcją: Albina Koprukowniaka

Rok wydania: 2005

Liczba stron: 376

Okładka: miękka

Format: 17,00 cm x 24,00 cm

Uwagi - okładka z zatarciami

 

Publikacja niniejsza jest kontynuacją wcześniejszego opracowania na temat problematyki ziemian lubelskich, zawartych w pracy zbiorowej. Dzieje ziemian lubelskich i ich dóbr oraz aktywności właścicieli na polu publicznym, społecznym, gospodarczym, są przedmiotem zainteresowań naukowych i badawczych nie tylko historyków, o czym świadczy fakt, że w ostatnich kilku latach ukazały się wartościowe publikacje w lubelskim ośrodku naukowym, w sposób istotny i wielowątkowy ów problem poszerzają. Wymienić należy przede wszystkim pracę zbiorową o dworach, dworkach i pejzażu Podlasia oraz pracę zbiorową o arystokratycznym rodzie Radziwiłłów, a także dwa tomy edytorsko opracowane przez pracowników Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (ze wstępu).

Spis treści:

Wstęp /7

Dobra ziemiańskie

J. Ewa Leśniewska. Właściciele dóbr Puchaczów w latach 1807-1944 /11

Dariusz Tarasiuk. Wisznice - dobra ziemskie Sosnkowskich (1835-1871) /41

Joanna Kowalik. Dobra ziemskie Radzyń i ich właściciele w XIX-XX wieku /53

Agnieszka Zarychta-Wójcicka. Urszula z Morsztynów Dembińska (1746-1825). Pani na Szczekocinach, Rusinowie, Przysusze /63

Andrzej Przegaliński. Dzień codzienny i odświętny lubelskiego dworu ziemiańskiego po powstaniu styczniowym /75

Artur Czuchryta. Rola ziemiaństwa w przemyśle rolno-spożywczym Lubelszczyzny w latach 1918-1939 /97

J. Ewa Leśniewska. Dobra Nadrybie i ich właściciele w latach 1833-1944 /109

Albin Koprukowniak. Dobra ziemskie rządowe - prywatne Cichostów w Żminne w 1830-1915. Zatargi na tle serwitutowym w latach 1864-1914 /145

Sebastian Piątkowski. Majorat Iwana Paskiewicza w guberni lubelskiej (1840-1856). Karta z biografii Księcia Namiestnika Królestwa Polskiego /179

Aktywność publiczna i organizacja ziemian

Zofia Gołębiowska. Stanisława Egberta Koźmiana związki z Lubelskiem /191

Henryk Krawiec. Stefan Franciszek i Zofia Kowerscy. Szkoc dziejów rodziny ziemiańskiej /223

Agnieszka Gątarczyk. Seweryn książę Światopełk-Czetwertyński w życiu publicznym /235

Tomasz Demidowicz. Kazimierz książę Światopełk-Mirski (1891-1941). Ziemianin, działacz samorządowy i spółdzielczy, polityk /255

Janusz Kłapeć. Ziemianie lubelscy i ich udział w pracach Rady Głównej Opiekuńczej w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944 /267

Varia

Julia Rudakowa. Ziemiaństwo polskie Prawobrzeżnej Ukrainy i Galicji w polityce władz zaborczych Austrii i Rosji w końcu w. XVIII i na początku w. XIX /289

Renata Ślusarska. Obciążenie podatkowe ziemian lubelskich po powstaniu styczniowym /309

Henryk Bałabuch. Antysemici o ziemiaństwie polskim na łamach tygodnika "Rola" Jana Jeleńskiego na przełomie XIX i XX wieku /325

Anna Pachocka. Obrazy dzieciństwa. Wspomnienia Marii z Rojowskich Przanowskiej /347

Konrad Misztal. Pamiętniki Kajetana Koźmiana jako źródło do dziejów kancelarii okresu staropolskiego /363

Janusz Kłapeć. Słowo o Janie Zamoyskim /369

Janusz Kłapeć. Rozmowa z Janem Zamoyskim, przewodniczącym Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Biłgoraju w latach 1940-1944 /371

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie