• Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej (1939-1941). Studia i materiały

Brak towaru
149.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Dostępność Brak towaru
ISBN 8389031698
Zostaw telefon

Autor: Michał Gnatowski, Daniel Boćkowski

Rok wydania: 2003

Liczba stron: 230

Okładka: miękka

Format: 16,5 cm x 24,00 cm

Uwaga! Okładka lekko przetarta, w jednym miejscu folia odchodzi, przybrudzone boki kartek

 

To kolejny tom studiów i materiałów poświęcony problemom sowietyzacji i rusyfikacji ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941. Znaczna część problemów prezentowanych w niniejszym tomie była przedstawiana na międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej w październiku 2002 roku w Białymstoku przez Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Na konferencji wygłoszono 14 referatów i komunikatów, przygotowanych przez polskich historyków z ośrodków naukowych w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Warszawie oraz historyków białoruskich z Brześcia i Grodna. Podczas obrad zgodnie skonstatowano postęp w badaniach nad omawianą problematyką oraz podkreślono owocną współpracę w tej dziedzinie z historykami z Białorusi. Istniejące różnice w ocenie niektórych kwestii radzieckiej polityki w omawianych latach oraz wprowadzonych zmian na ziemiach Polski zajętych po 17 września 1939 roku nie stanowią, jak potwierdza praktyka, istotnej przeszkody w stałej współpracy historyków polskich i białoruskich. Publikowane materiały oparte zostały na źródłach w znacznej części dotąd nieznanych historykom i obejmują różne pod względem badawczym problemy. Wzbogacają one naszą wiedzę o radzieckiej polityce zmierzającej do sowietyzacji i rusyfikacji zajętych w wyniku zbrojnej agresji wschodnich ziem Polski. Ważnym uzupełnieniem drukowanych tekstów jest zaproponowany w zbiorze zestaw zdjęć archiwalnych, udostępniony przez prof. Adama Sudoła, ściśle związany z problematyką tomu. Dziękujemy Profesorowi za ich udostępnienie, pragniemy podkreślić, że w ten sposób publikowany zbiór studiów nie tylko zyskał na oprawie graficznej, lecz też wzbogacony został dodatkowo o obrazy ówczesnych wydarzeń, utrwalone w obiektywie radzieckich fotoreporterów. Nie są to, niestety, pełne obrazy ówczesnej rzeczywistości, a tylko wybrane dla potrzeb propagandowych jej fragmenty. Nie wyklucza to jednak ich dokumentalnego znaczenia. Przedstawiane przez autorów studia publikujemy w językach oryginału, tj. w językach, w których zostały napisane i wygłoszone, zachowując przyjętą w tych językach pisownię nazw i nazwisk oraz przypisów.

Spis treści:

Od redakcji /7
 Adam Sudoł, Hipokryzja i mistyfikacje stalinowskiego aparatu partyjno-państwowego w świetle antypolskiego protokohi Biura Politycznego WKP(b) z 1 X 1939 r. oraz stenogramu obrad Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi /9

Wojciech Rojek, Rola kresów północno-wschodnich II RP w stosunkach polsko-brytyjskich wrzesień 1939 - sierpień 1941 /29
 
Mieczysław Wieliczko, Lwów-Białystok-Wilno: o specyfice i prawidłowości procesu historycznego pod sowiecką władzą na przełomie lat 1939-1940 /51
 
Roman Dzwonkowski, Represje wobec polskiego duchowieństwa katolickiego na ziemiach północno-wschodnich II RP 1939-1941 /75
 
Jerzy Supady, Warunki w więzieniach funkcjonujących na ziemiach polskich pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941 /95
 
Eugeniusz Rozenbłat, Советизация и антисемитизм в западнобелорус- ских землях. 1939-1941 гг /105
 
Lilianna Światek, Sytuacja uchodźców żydowskich na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 w świetle opublikowanych dokumentów Archiwum Ringelbluma /119
 
Albin Głowacki, Wysiedlenie mieszkańców Zachodniej Białorusi z 800-metrowej strefy nadgranicznej na wiosnę 1940 r. /139
 
Siergiej Piwowarczyk, Использование местного населения на строи-тельстве военных спец объектов в Белостоцкой Области (1939-1941 гг.) /155
 
Daniel Boćkowski, Społeczne i gospodarcze aspekty radzieckiej okupacji Białostocczyzny 1939-1941. Próba bilansu /165
 
Michał Gnatowski, Radzieccy funkcjonariusze na Białostocczyźnie (1939- 1941). Wstępny zarys problematyki /181
 
Ewa Kowalska, Żydzi a władza radziecka na obszarze Białostocczyzny w latach 1939-1941. Narodowo i społecznie motywowani sprzymierzeńcy nowej władzy /211

Irina Jelenska, Документы госархива Брестской области 1939-1941 гг.: характеристика источников  /223
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie