• SGO Polesie, dokumenty, relacje, opracowania. Dywizja „Brzoza” tom 7

Symbol: 14491
Brak towaru
119.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788366687349
Zostaw telefon

Redakcja: Andrzej Wesołowski

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 457

Format: 17,0 cm x 24,0 cm

Okładka: twarda

 

Dwoma tomami materiałów na temat dywizji „Brzoza” wydawnictwo Tetragon rozpoczyna reedycję źródeł do dziejów Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. Cztery części tego wydawnictwa ukazały się w latach 2013–2015. Reedycja jest odpowiedzią na liczne głosy o potrzebie kontynuacji tej serii, jak również reakcją na sygnały o niedostępności tomów wcześniejszej edycji, bowiem jedynie znikoma część pierwotnego nakładu trafiła do rąk indywidualnych czytelników, a większość rozesłano do instytucji i jednostek wojskowych oraz archiwów i bibliotek naukowych.

Nowa edycja materiałów do dziejów SGO „Polesie” zostanie rozszerzona. W każdym tomie pojawią się nowe relacje, które udało się odszukać już po ukazaniu się pierwszego wydania. Ponadto każdy tom będzie zawierał obszerniejszy niż dotąd wstęp, będący formą merytorycznego wprowadzenia, zilustrowanego licznymi mapami i szkicami sytuacyjnymi. Jego rolą będzie również ukazanie nowych ustaleń faktograficznych, biorąc pod uwagę fakt, że podstawowe pozycje traktujące o dziejach SGO „Polesie” powstały kilkadziesiąt lat temu (opracowanie Ludwika Głowackiego w 1966 r., a analityczna monografia pióra Jana Wróblewskiego w 1989 r.). Od tego czasu znacznie poszerzyła się baza źródłowa do dziejów SGO „Polesie”. Zwiększył się istotnie zasób źródeł polskich, a także materiałów strony przeciwnej, zarówno Armii Czerwonej, jak i Wehrmachtu.

Tom 6 i 7 poświęcone są w całości dziejom dywizji „Brzoza”. Edycja została znacznie powiększona – zawiera ogółem 174 relacje i wspomnienia, co oznacza, że dodano 48 nowych tekstów. Ich autorami jest łącznie 161 osób (w pierwszym wydaniu – 115).

Zdecydowana większość materiałów nie była dotąd publikowana. Materiały prezentowane w wydawnictwie pochodzą z zasobu Instytutu Historycznego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz Wojskowego Instytutu Historycznego – Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, a także zbiorów prywatnych.

Obie części wydawnictwa zostały wzbogacone ikonografią zawierającą sylwetki żołnierzy SGO „Polesie”, zdjęcia sytuacyjne oraz reprodukcje wybranych dokumentów. Większość zdjęć pochodzi z zasobu CAW, a część ze zbiorów prywatnych Jana Widlickiego, Jacka Furmańczyka, Romana Baranieckiego z Kanady, a także innych osób, którym składamy serdeczne podziękowania za ich udostępnienie.

Publikację materiałów do dziejów dywizji „Brzoza” kończy aneks odnoszący się do działań niemieckich przeciwko SGO „Polesie”. Zawiera on fragment dziennika działań XIV korpusu armijnego z okresu jego walk z oddziałami gen. Kleeberga oraz opracowanie przedstawiające działania 13 DPZmot w tym okresie, oparte na dzienniku wojennym tej dywizji.

(opis wydawcy)

Spis treści:

Relacje  /11

78 pułk piechoty  /12

1. Por. rez. Zygmunt Musiał, oficer techniczny 17 kompanii mostów kol., a następnie II adiutant 78 pp. Relacja, Capua (Włochy), 5 grudnia 1945 r.  /12

2. Por. rez. Jan Kanty Miska, komendant powiatowy PW w Stopnicy (4 ppLeg Kielce), potem dowódca 8 kompanii w oddziale zbierania nadwyżek 4 ppLeg, adiutant batalionu w grupie płk. Brzozy i dowódca 1 kompanii 78 pp. Relacja, Lubeka, 7 listopada 1945 r.  /16

3. Ppor. rez. Józef Bohatkiewicz, dowódca plutonu 3 samodzielnego batalionu ckm zgrupowania "Jasiołda", potem dowódca plutonu 2 kompanii 78 pp. Dziennik oficera rezerwy 1939-1945, Szczecin, 1962 r.  /18

4. Ppor. rez. Józef Bohatkiewicz, Fragment wspomnień o żołnierzach I batalionu 78 pp, przed 1980 r.  /23

5. Kpr. pchor. rez. Wiktor Lisicki, zastępca dowódcy II plutonu kompanii "Koziki", potem 78 pp. Praca zimowa, Guzar, 13 maja 1942 r.  /27

6. Kpr. pchor. Henryk Rusinowski, karabinowy, a potem dowódca plutonu ckm 78 pp oddziału rozpoznawczego zgrupowania "Jasiołda". Relacja z 1939 r., [Włochy], 6 grudnia 1945 r.  /29

7. Plut. pchor. Józef Pietrzak, nadwyżki 78 pp, a następnie zgrupowanie "Jasiołda". Sprawozdanie z udziału w kampanii polskiej w 1939 r., Wachendorf, 18 maja 1946 r.  /30

8. Plut. pchor. Edmund Majewski, zastępca dowódcy plutonu 78 pp. Fragment ankiety, Londyn, koniec lat osiemdziesiątych XX w.  /31

9. Ppor. Michał Downar-Zapolski, dowódca kompanii w Ośrodku Zapasowym 27 DP, a później dowódca plutonu 3 kompanii 78 pp. Relacja z udziału w II wojnie światowej, Warszawa, 10 października 1979 r.  /31

10. Por. Bolesław Gotz, dowódca kompanii technicznej 165 pprez (36 DPRsz), następnie dowódca 1 kompanii ckm 78 pp dywizji"Brzoza", Sprawozdanie z działań w kampanii polskiej 1939 r., Itzstedt, 23 października 1945 r.  /37

11. Por. Bolesław Gotz, dowódca kompanii technicznej 165 pprez (36 DPRsz), następnie dowódca 1 kompanii ckm 178 pp. Relacja z działań bojowych 1939 r. w 165 pp oraz w 178 pp SGO "Polesie", Rzeszów, 4 maja 1986 r.  /40

12. Ppor. rez. Stefan Hajdasz, kompania oficerska 55 pp (Ośrodek Zapasowy 14 DP), a następnie dowódca plutonu w 78 pp. Sprawozdanie z kampanii wrześniowej 1939, Bordesholm (Niemcy), 23 listopada 1945 r.  /44

13. Ppor. rez. Franciszek Krogulski, Ośrodek Zapasowy Artylerii nr 1, następnie zastępca dowódcy plutonu w 2 kompanii 78 pp. Sprawozdanie z kampanii w 1939 r., Lubeka, 24 października 1945 r.  /45

14. Por. rez. Czesław Buniewicz, dowódca plutonu taczanek 3 kompanii ckm 1 ppLeg (1 DPLeg), a następnie dowódca kompanii i kwatermistrz II/78 pp. Od Różana do Krzywdy. Wspomnienia rezerwisty z kampanii wrześniowej 1939 r., Szczecin, 1960 r.  /46

15. Chor. rez. Franciszek Natuniewicz, dowództwo armii "Prusy", a następnie oficer żywnościowy I batalionu 178 pp. Relacja z udziału w walkach SGO "Polesie" w 1939 r., Słupsk, 1 czerwca 1978 r.  /103

16. Ppor. rez. Bolesław Długosz, dowódca plutonu wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej Sypniewo (Pomorski Okręg SG), potem zastępca dowódcy plutonu zwiadu w II batalionie 78 pp. Sprawozdanie z kampanii wrześniowej, Obernwohlde, 23 października 1945 r.  /105

17. Kpr. pchor. Tadeusz Paja, jednostki zmobilizowane przez 17 pp (24 DP, armia "Karpaty"), później I baon 78 pp. Relacja, Rzeszów, 6 marca 1986 r.  /106

18. Ppor. rez. Henryk Daszko, batalion nadwyżek mobilizacyjnych 1 batalionu saperów, potem II batalion 78 pp. Przyczynek do historii bitwy pod Kockiem [ok. 1946 r.]  .107

19. Por. Zdzisław Papciak, dowódca kompanii saperów Ośrodek Zapasowy Saperów Specjalnych nr 1, potem dywizja "Brzoza" SGO "Polesie". Sprawozdanie z przebiegu kampanii wrześniowej 1939 r., Senigallia (Włochy), 13 listopada 1945 r.  /112

20. Por. rez. Stefan Zakrzewski, oddział zbierania nadwyżek 1 baonu saperów w Modlinie, a następnie baon kpt. Peksy (dywizja "Brzoza" SGO "Polesie"), Włochy, 5 grudnia 1945 r.  /114

21. Ppor. Edmund Józefowicz, 1 batalion saperów, następnie dowódca plutonu 78 pp. Wspomnienia uczestnika walk pod Kockiem w 1939 r., Łódź, b.r. [lata siedemdziesiąte XX w.]  /115

22. Ppor. rez. Eugeniusz Kulwieć, nadwyżki 1 batalionu saperów, później dowódca II plutonu 1 kompanii 78 pp. Relacja z udziału w II wojnie światowej, Warszawa, 22 maja 1982 r/  /118

23. Ppor. rez. Edward Cendrowski, oddział nadwyżek 1 baonu saperów, następnie dowódca kompanii II baonu 78 pp (dywizja "Brzoza"). Relacja ze służby wojennej i udziału w SGO "Polesie" w walkach z Niemcami w 1939 r. Lublin, 6 lutego 1977 r.  /121

24. Ppor. rez. Feliks Przyłubski, Ośrodek Zapasowy 7 DP w Piotrkowie, następnie dowódca I plutonu 4 kompanii 78 pp. Relacja historyczna dotycząca udziału w SGO "Polesie"  gen. bryg. Franciszka Kleeberga, Warszawa, 28 listopada 1973 r.  /127

25. Ppor. rez. Feliks Przyłubski, Ośrodek Zapasowy 7 DP w Piotrkowie, następnie dowódca I plutonu 4 kompanii 78 pp. Życiorys wojenny, Warszawa, 23 kwietnia 1978 r. /129

26. Plut. pchor. rez. Antoni Konieczny, ośrodek zapasowy 14 DP, potem II baon 78 pp dywizji "Brzoza". Oświadczenie, Poznań, 30 maja 1970 r.  /135

27. Por. Bogusław Cereniewicz, II adiutant 1 ppLeg (1 DPLeg, armia "Modlin"), a następnie dowódca III batalionu 78 pp (dywizja "Brzoza"). Fragment wspomnień pt. "Wrześniowe drogi" dotyczący żołnierzy 1 ppLeg w składzie SGO "Polesie" (21 IX - 6 X 1939 r.), koniec lat sześćdziesiątych XX w.  /137

28. Ppor. Aleksander Juszkiewicz, dowódca plutonu broni towarzyszącej 1 kompanii ckm 1 ppLeg, a następnie dowódca kompanii ckm III batalionu 78 pp. Sprawozdanie z udziału w kampanii polskiej w 1939 r., Lebatz, 22 października 1945 r.  /170

29. Kpr. Lucjan Konarski, pluton artylerii piechoty 1 ppLeg (1 DPLeg), a później III batalion 78 pp. Uzupełnienie relacji z dnia 21 XI 1980 r. dotyczącej uczestnictwa w końcowych etapach walk w oddziałach kombinowanych w SGO "Polesie" kampanii wrześniowej 1939 r., b.m., 21 marca 1981 r. /171

30. Ppor. rez. Władysław Szukalski, Ośrodek Zapasowy 16 DP, a następnie grupa "Hrubieszów"  i dowódca kompanii w III batalionie 78 pp dywizji "Brzoza". Relacja, Warszawa, 28 października 1975 r.  /173

31. Szer. rez. Henryk Uchman, dowódca patrolu sanitarnego w 4 kompanii nadwyżek 34 pp (OZ 18 DP), a następnie 78 pp. Relacja o kompanii wrześniowej 1939 r., Warszawa, 14 lipca 1970 r.  /174

32. Junak Edmund Pflaum, Junackie Hufce Pracy, a potem 78 pp. Relacja z udziału w SGO "Polesie" gen. bryg. Franciszka Kleeberga, Poznań, 28 kwietnia 1970 r.  /181

33. Jan Bohdan Gliński, ochotnik 78 pp. Moja wrześniowa wojna 1939 r., Warszawa, październik 2014 r. /183

34. Kpr. rez. Kazimierz Wojciechowski, zastępca dowódcy elektrowni polowej (baon elektrotechniczny), potem dowódca drużyny w 78 pp. Oświadczenie dotyczące udziału w kampanii jesiennej 1939 r., Łódź, 8 czerwca 1970 r.  /187

79 pułk piechoty  /189

35. Plut. Henryk Bielawski, pisarz dowództwa 79 pp, potem szef 1 kompanii km tego pułku. Relacja z walk SGO "Polesie" w 1939 r., Częstochowa, 15 lutego 1975 r.  /189

36. Pchor. Józef Skarżyński, oddział rozpoznawczy zgrupowania "Jasiołda", a następnie pluton ppanc. 79 pp. Kwestionariusz, b.m. i r.  /194

37. Sierż. pchor. Tadeusz Mockałło, lekarz II batalionu 79 pp. Relacja uczestnika kampanii wrześniowej 1939 r. w Samodzielnej Grupie Operacyjnej "Polesie", Łódź, marzec, 1973 r. 195

38. Kpt. w st. spocz. Aleksander Schottek, dowódca 4 kompanii 79 pp. Relacja dla Oddziału Historycznego Sztabu Generalnego WP, Rembertów, 30 marca 1946 r.  /202

39. Kpt. w st. spocz. Aleksander Schottek, dowódca 4 kompanii 79 pp. Uzupełnienie do relacji, Rembertów, 4 kwietnia 1946 e.  /209

40. Kpt. pchor.. Zbigniew Postek, dowódca plutonu 4 kompanii strzeleckiej 79 pp. Fragment arkusza ewidencyjnego, Częstochowa, 1 sierpnia 1947 r. /210

41. Sierż. pchor. Florian Marcinkowski, szef 2 kompanii marszowej, a następnie zastępca dowódcy plutonu i dowódca plutonu 4 kompanii 78 pp. /211

42. Kpr. pchor. Stanisław Pobudejski, zastępca dowódcy plutonu 4 kompanii 79 pp. Relacja, b.m. i r. [Warszawa, lata siedemdziesiąte XX w.]  /212

43. Ppor. Jan Walicki, dowódca plutonu 5 kompanii 79 pp. Sprawozdanie z udziału w kampanii wrześniowej 1939 r., [Włochy], 25 października 1945 r.  /214

44. Por. Stanisław Kuś, dowódca 6 kompanii 79 pp. Sprawozdanie z udziału w kampanii polskiej 1939 r., Eckernforde, 25 października 1945 r.  /215

45. Por. Stanisław Kuś, dowódca 6 kompanii 79 pp. Wspomnienia z roku 1939, b.m.i r. [lata siedemdziesiąte XX w.]  /217

46. Por. Kazmierz Załucki, dowódca kompanii strzeleckiej 7 baonu km, potem dowódca plutonu ckm w 79 pp. Życiorys - relacja, Katowice, 2 września 1993 r.  /219

47. Kpr. pchor. Wacław Czyszek, dowódca drużyny 6 kompanii, a następnie zastępca dowódcy plutonu 7 kompanii 79 pp. Szlak bojowy: wrzesień - październik 1939 (fragmenty), Hel, 1 sierpnia 1980 r.  /220

48. Ppor. rez. Michał Machoń, dowódca plutonu w II batalionie 79 pp. Relacja z udziału w walkach SGO "Polesie", Łańcut, 26 maja 1975 r. /223

49. Kpr. rez. Hieronim Tusz, dowódca drużyny 35 pp w obronie Brześcia, a następnie ochotnik 79 pp (dywizja "Brzoza"). Fragmenty życiorysu, Międzyrzec Podlaski, 19 grudnia 1975 r.  /224

50. Kpr. Pil. Stanisław Górski, eskadra ćwiczebna 1 pułku lotniczego, następnie 2 kompania ckm 79 pp. Fragment ankiety, Warszawa, 29 maja 1989 r.  /225

51. Kpt. Adam Jarosiński, dowódca III batalionu 79 pp. Dziennik z udziału w kampanii jesiennej w Polsce w 1939 r. Lubeka-Curau (Niemcy), luty 1946 r.  /226

52. Ppor. Felicjan Pawlak, oddział zbierania nadwyżek 44 pp (13 dywizja piechoty), a następnie adiutant III batalionu 79 pp. List-relacja, Londyn, 21 sierpnia 1939 r. /257

53. Ppor. Felicjan Pawlak, Fragmenty notatek z września 1939 r.  /258

54. Kpr. pchor. rez. Franciszek Sobczak, nadwyżki 80 pp, a następnie obserwator dowódcy III batalionu 79 pp. Moje wspomnienia z roku 1939, Radom, 27 grudnia 1974 r.  /259

55. Kpr. pchor. Janusz Feist, dowódca plutonu w 7 kompanii 79 pp w I rzucie pułku, a następnie zastępca dowódcy plutonu w II batalionie 79 pp. Relacja z udziału w kampanii wrześniowej, Wieliczka, 29 listopada 1974 r.  /260

56. Strz. Antoni Sosnowski, 5 kompania 80 pp, a następnie  7 kompania 79 pp. Pamiętnik z wojny wrześniowej rozegranej pod Kockiem w 1939 r. z najazdem hitlerowskim, Koszalin, 6 października 1974 r.  /283

57. St. strz. Stanisław Daszczuk, 79 pp. Relacja z uczestnictwa w SGO "Polesie", Parczew, 14 listopada 1976 r. i 12 października 1980 r.  /288

58. Kpr. Tadeusz Dzięcioł, 79 pp. Relacja uczestnika kampanii wrześniowej kaprala 78 pp, Warszawa, b.r. [lata 70.XXw.]  /289

59. Ppor rez. Antoni Silkiewicz, nadwyżki 35 pp, potem Ośrodek Zapasowy 9 DP, a następnie 79 pp dywizji "Brzoza". Wspomnienia z wojny polsko-niemieckiej 1939 r., Guzar(ZSRR), 20 lutego 1942 r.  /291

60. Plut. pchor. Stanisław Kisiel, 8 kompania 79 pp. List - relacja z udziału w kampanii 1939 r. w SGO "Polesie" gen. bryg. Franciszka Kleeberga, Lublin, 14 Listopada 196 r.  /293

61. Plut. pchor. Czesław Henryk Petruczenko, 8 kompania 79 pp. List - krótka relacja z udziału w kampanii jesiennej 1939 r. w szeregach SGO "Polesie", Międzyrzec Podlaski, 30 września 1975 r.   /296

62. Ppor. rez. Józef Tomanek, dowódca plutonu strzeleckiego 9 kompanii 79 pp. Sprawozdanie z udziału w kampanii polskiej 1939 r., Lubeka, 8 listopada 1945 r. /297

63. Ppor. rez. Józef Mateuszczyk, dowódca II plutonu, a potem 3 kompanii km 9 pp. Sprawozdanie z udziału w kampanii polskiej 1939 r., Dissau (Niemcy), 21 października 1945 r.  /298

64. Sierż. Stanisław Tomaszewicz, szef kompanii sztabowej 33 DPRez (SGO "Narew"), a następnie 8 kompania 79 pp. List-relacja, Jawor, 3 marca 1972 r. /300

65. Sierż. pchor. Zygmunt Herszel, 145 pprez (44 DPRez), a następnie Legia Oficerska i 8 kompania 79 pp. Przebieg kampanii wrześniowej 1939 r., Łódź, 5 maja 1978 r.  /300

66. Ppor. Eugeniusz Piniński, dowódca plutonu w pozostałościach 80 pp, następnie dowódca plutonu  9 kompanii 79 pp. Sprawozdanie z mojego udziału w kampanii wrześniowej 1939 r., Sopot, 11 września 1995 r.  /303

67. Kpr. pchor. Tadeusz Szczepański, III pluton 9 kompanii 79 pp. Ankieta uczestnika kampanii wrześniowej 1939 r. w SGO "Polesie", Mogielnica, 25 sierpnia 1979 r.  /305

68. Kpr. rez. Edward Duda, zmobilizowany do nadwyżek 71 pp (18 DP), potem 79 pp. Relacja

69. Kpt. Mieczysław Iskierko, dowódca baterii półstałej 75 mm nr 117. Fragment relacji z kampanii wrześniowej dotyczący SGO "Polesie", Włochy, 18 listopada 1945 r.  /307

70. Ppor. rez. Tomasz Janta-Połczyński, dowódca II plutonu 117 baterii półstałej art. plot. Meldunek w sprawie działań 117 półstałej baterii art. plot. 75 mm w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. - fragment dotyczący SGO "Polesie", Paryż, 22 lutego 1940 r.  /309

71. Plut. rez. Stanisław Mucha, dowódca sekcji pomiarowej 117 baterii art. plot półstałej 75 mm, a później 79 pp. Krótka relacja dotycząca udziału w kampanii jesiennej 1939 r., Łódź, b.r.  /313

80 pułk piechoty  /315

72. Kpr. Konrad Piasecki, pisarz dowództwa pozostałości 80 pp. Relacja z udziału w działalności bojowej SGO "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga w 1939 r., Otwock,6 grudnia 1982 r.  /315

73. Kpt. Jan Majewski, dowódca I batalionu 80 pp. List do sanitariuszki batalionu Anny Danuty Zabokrzyckiej-Kamińskiej, Itzstedt (Niemcy), 12 sierpnia 1981 r.  /320

74. Ppor. rez. Aleksander Adamonis, adiutant I baonu 8- pp (dywizja "Brzoza"). Wyjątki z pamiętnika pt. "Chropowate życie. Wojna 1939 roku. Polesie", Milanówek, 21 listopada 1976 r.  /322

75. Kpr. pchor. Czesław Kurzawski, OZ 16 DP, a następnie 1 kompania 80 pp. Relacja z udziału w kampanii wrześniowej 1939 r., Toruń, 5 lipca 1992 r.  /328

76. Stanisława Bujalska-Goszka, sanitariuszka I batalionu 80 pp. Wspomnienia z okresu wojny 1939 r. (w ramach akcji SGO "Polesie"), Warszawa, 7 czerwca 1989 r.  /330

77. Por. Franciszek Słonina, dowódca 5 kompanii strzeleckiej 80 pp. Sprawozdanie z udziału w kampanii polskiej 1939, Eckernforde, 9 czerwca 1945 r.  /332

78. Kpr. pchor. Henryk Petzel, dowódca plutonu 3 kompanii strzeleckiej 80 pp. Relacja z kampanii wrześniowej w Polsce, [Włochy, sierpień 1945 r.]  /334

79. Strz. Wiesław Pospieszyl, pluton pionierów 79 pp, potem I batalion 80 pp. Relacja, b.m. i r.  /336

80. Ppor. Antoni Podulka, dowódca 1 kompanii ckm 80 pp. Relacja z kampanii wrześniowej, [Włochy], 6 grudnia 1945 r.  /338

81. Ppor. rez. Mieczysław Lotys, dowódca plutonu ckm 80 pp. Sprawozdanie z udziału w kampanii polskiej 1939 r., Curau, k. Lubeki, [1945 r.]  /341

82. Kpt. Władysław Turski, dowódca kompanii, a następnie II batalionu 80 pp. Sprawozdanie z udziału w kampanii polskiej 1939 r., Bomlitz, 26 października 1945 r.  /341

83. Junaczka kpr. z cenz. Emilia Dyna, sanitariuszka II batalionu 180 pp. Wspomnienia ze szlaku SGO "Polesie", 2 IX - 6 X 1939 r., Warszawa, 8 maja 1982 r.  /343

84. Ppor. rez. Albert Ignacy Żukowski, początkowo w 78 pp, a potem dowódca II plutonu 6 kompanii 80 pp. Relacja z udziału w wojnie polsko-niemieckiej w roku 1939, Warszawa, 19 czerwca 1974 r.  /346

85. Por. rez. Stanisław Pola, dowódca kompanii pozostałości 78 pp, następnie dowódca 2 kompanii ckm 80 pp. Wspomnienia i spostrzeżenia z września 1939 r., b.m., styczeń 1944 r.  /349

86. Ppor. Aleksander Bolesław Charłoziński, adiutant Ośrodka Zapasowego 79 pp Słonim, a następnie dowódca I plutonu ckm 2 kompanii ckm 80 pp. Relacja, [Francja, początek 1940 r.]  /372

87. Ppor. rez. Witold Karpowicz, dowódca II plutonu 2 kompanii ckm 80 pp. Relacja, Niemcy, 11 listopada 1945 r.  /373

88. Ppor. rez. Stanisław Dużyński, dowódca IV plutonu ckm 2 kompanii ckm 78 pp, a następnie w 2 kompanii ckm 80 pp. Sprawozdanie z udziału w kampanii 1939 r., Pohls, 11 listopada 1945 r. /374

89. Kpt. Feliks Miodowski, dowódca batalionu marszowego "Różan" od 11 IX, a następnie III batalionu 80 pp. Relacja z osobistego udziału w kampanii wrześniowej, Wrocław, 26 września 1947 r.  /376

90. Ppor. rez. Mieczysław Pruszyński, dowódca plutonu w batalionie "Różan", a później 7 kompanii 80 pp. Relacja w sprawie działań armii gen. Franciszka Kleeberga, Paryż, 14 grudnia 1939 r.  /387

91. Ppor. rez. Mieczysław Pruszyński, dowódca plutonu w batalionie "Różan", a później 7 kompanii 80 pp. Powstanie baonu marszowego "Różan" (relacja ppor. rez. Janusza Wieczorka), [Warszawa, październik 1973 r.]  /392

92. Ppor. rez. Mieczysław Pruszyński, dowódca plutonu w batalionie "Różan", a później 7 kompanii 80 pp. Relacja, Warszawa, kwiecień 1978 r.  /412

93. Por. rez. Jan Sienkiewicz, dowódca plutonu 3 kompanii ckm 134 pp (33 DPRez SGO "Narew"), a następnie 80 pp. Kampania wrześniowa 1939, Włochy, 28 listopada 1945 r.  /414

94. Kpr. pchor. Władysław Lange, dowódca plutonu ckm 80 pp, początkowo opl lotniska polowego w Baranowiczach, potem zgrupowanie ppłk. Gorzkowskiego. Uzupełnienia do ankiety, Warszawa, 28 maja 1987 r.  /416

95. Plut. rez. Antoni Kulikowski, PZL - Wytwórnia Silników nr 1 w Warszawie, 13 eskadra 1 plotn. później 80 pp. Relacja, Warszawa, grudzień 1973 r. /417

96. Plut. rez. inż. Antoni Kulikowski, Relacja odnośnie do organizacji i działań bojowych II eskadry zapasowej 1 pułku lotniczego Warszawy oraz trochę danych o jej oficerach i żołnierzach, Warszawa. b.r. /424

97. Ppor rez. Marian Malkiewicz, nadwyżki 4 dywizjonu artylerii konnej, potem Ośrodek Zapasowy Artylerii Konnej nr 1, następnie dowódca plutonu w 80 pp dywizji "Brzoza". Sprawozdanie, Grebenhagen (Niemcy), 20 października 1945 r.  /427

98. Junak Stefan Nieciecki, pluton wartowniczy PW w Lublinie, następnie ochotnik 80 pp. Relacja z udziału w walkach 1939 r., Lublin, lata 70. XX w.  /428

99. 1940, 21 marca, Francja. Ośrodek Wyszkolenia Oficerów, Ewidencja sztandarów wojskowych oraz dane o majątku skarbowym. Zał. nr  do rozk. MSWojsk. 1.410/rej.tjn.40 z dn. 19 II 1940 r.  /430

Bibliografia  /431

Skorowidz nazwisk  /434

Skorowidz nazw geograficznych  /446

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie