• Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych

Brak towaru
85.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788363440060
Zostaw telefon

Autor: Hieronim Eugeniusz Wyczawski OFM

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 590

Okładka: miękka

Format: 16,5 cm x 23,5 cm

Uwagi - brzegi stron nieznacznie zabrudzone

 

 

Książka o. Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego OFM Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych jest niezbędnym elementem warsztatu naukowego każdego archiwisty, historyka Kościoła czy nawet Polski. Jak zaznaczył autor: „Miała stanowić wszechstronną pomoc dla prowadzących kwerendy w archiwach kościelnych, szczególnie początkujących badaczy”. Rozległość podjętego tematu badawczego, różnorodność przechowywanych w archiwach kościelnych zespołów czy też wybór dokonany przez autora bibliografii znalazły żywe zainteresowanie wśród historyków i archiwistów.

Nowe wydanie książki o. Wyczawskiego pod redakcją ks. Tomasza Moskala i Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM jest nie tylko pomocą w odkrywaniu piękna archiwaliów, ale również przyczynia się do poszerzenia wiedzy z zakresu archiwistyki kościelnej, prezentując także wkład polskiej myśli historycznej ostatniego 20-lecia w rozwój wiedzy o kościelnej przeszłości ziem polskich.

Spis treści:

Słowo wstępne o. Prowincjała bernardynów /5

Wprowadzenie /7

Zusammenfassung /9

Sylwetka autora pierwszego wydania "Przygotowania do studiów w archiwach kościelnych" /13

Wstęp /21

1. Terytorialna organizacja diecezjalna i metropolitalna /31

1.1. Okres staropolski /31

1.1.1. Powstanie diecezji i metropolii /31

1.1.2. Diecezja w metropolii gnieźnieńskiej /33

1.1.3. Diecezje w metropolii ryskiej /35

1.1.4. Diecezje w metropolii lwowskiej /44

1.2. Pod panowaniem zaborców /50

1.2.1. Diecezje w zaborze austriackim /50

1.2.2. Diecezje w zaborze rosyjskim /52

1.2.3. Diecezje w zaborze pruskim /56

1.3. Diecezje w Księstwie Warszawskim w Królestwie Polskim /60

1.3.1. Ogólne informacje o obu państwach /60

1.3.2. Diecezje w Księstwie Warszawskim /61

1.3.3. Diecezje w Królestwie Polskim /61

1.4. Diecezja w Rzeczpospolitej Krakowskiej /68

1.5. Diecezje i metropolie w II Rzeczypospolitej /69

1.6. Diecezje i metropolie w Polsce Ludowej /75

1.7. Organizacja Kościoła w Polsce po 1992 roku /92

2. Zakony /99

2.1. Okres staropolski /99

2.1.1. Informacje wstępne /99

2.1.2. Zakony mnisze /101

2.1.3. Zakony kanonickie /106

2.1.4. Zakony rycerskie /115

2.1.5. Zakony mendykackie /120

2.1.6. Zakony kleryków regularnych /140

2.2. Zakony pod panowaniem zaborców /152

2.2.1. Kasaty przez władze kościelne /152

2.2.2. Kasaty przez władze zaborcze /155

2.2.2.1. Kasaty i stan zakonów w zaborze austriackim /156

2.2.2.2. Kasaty i stan zakonów w zaborze pruskim /160

2.2.2.3. Kasaty i stan zakonów w zaborze rosyjskim w Królestwie Polskim /162

2.3. Zakony i zgromadzenia zakonne w II Rzeczypospolitej  /170

3. Administracja diecezji /231

3.1. Biskup ordynariusz /231

3.2. Archidiakoni i archidiakonaty /239

3.3. Dekanaty i dziekani /242

3.4. Parafie, plebani, wikariusze, mansjonarze  /245

3.5. Oficjałowie generalni i wikariusze in spiritualibus /255

3.6. Oficjałaty okręgowe /261

3.7. Administratorowie diecezji /263

3.8. Sufragani i sufraganie /264

3.9. Kapituły katedralne /270

3.10. Kapituł kolegiackie /281

3.11. Kolegia niższego duchowieństwa /286

3.12. Seminaria duchowne /288

3.13. Szkoły parafialne /298

3.14. Szpitale ubogich /305

3.15. Bractwa /313

3.16. Synody /318

4. Kancelarie kościelne i wytwór ich urzędowania /325

4.1. Kancelarie biskupie /325

4.1.1. Organizacja /326

4.1.2. Okres panowania dokumentu /331

4.1.3. Kręgi wpisów. Acta episcopalia /335

4.1.3.1. Układ ksiąg  /337

4.1.3.2. Treść ksiąg /340

4.1.3.3. Wpisy dokumentów. Oblaty /342

4.1.3.4. Protokoły czynności sądowych /344

4.1.3.5. Przewód sądowy /346

4.1.3.6. Notariat publiczny /355

4.1.3.7. Formularze /357

4.1.3.8. Opracowania kancelaryjno-archiwalne /358

4.1.4. Księgi czynności pontyfikalnych /358

4.1.5. Księgi wizytacyjne. Relacje o stanie diecezji /360

4.1.6. Księgi gospodarcze, księgi beneficjentów i retaksacji, zbiory korespondencji /365

4.1.7. Producta /365

4.2. Kancelarie wikariuszy i oficjałów generalnych /373

4.2.1. Organizacja /373

4.2.2. Acta officialia /376

4.2.2.1. Układ ksiąg /376

4.2.2.2. Wpisy dokumentów, protokołów czynności sądowych, oblat /377

4.2.2.3. Przewód sądowy. Formularze. Producta /379

4.2.2.4. Opracowania kancelaryjno-archiwalne /379

4.3. Kancelarie oficjałów okręgowych /380

4.4. Kancelarie administratorów diecezji /382

4.5. Problem kancelarii sufraganów, archidiakonów i dziekanów /384

4.6. Kancelarie parafialne /386

4.7. Kancelarie kapituł katedralnych /388

4.7.1. Organizacja /388

4.7.2. Zbiory dokumentów /390

4.7.3. Statuty kapitulne /391

4.7.4. Protokoły posiedzeń kapitulnych /391

4.7.5. Księgi instalacji /393

4.7.6. Księgi gospodarcze /393

4.7.6.1. Księgi gospodarcze dotyczące dóbr kapitulnych /393

4.7.6.2. Księgi gospodarcze dotyczące dóbr biskupich /396

4.7.7. Księgi beneficjantów i retaksacji /397

4.7.8. Księgi testamentów /399

4.7.9. Zbiory listów /399

4.7.10. Zbiory akt niższego duchowieństwa katedralnego i innych instytucji /400

4.7.11. Opracowania kancelaryjno-archiwalne /401

4.8. Kancelarie kapituł kolegiackich /405

4.9. Łączenie kancelarii biskupich z oficjalskimi. Konsystorze nowego typu /409

4.10. Kancelarie (skryptoria) zakonne /413

4.10.1. Kancelarie klasztorne /413

4.10.1.1. Organizacja i produkcja dokumentalno-aktowa /414

4.10.1.2. Dokumenty i ich kopiarze /416

4.10.1.3. Roczniki, kroniki, diariusze /417

4.10.1.4. Księgi i akta personalne /419

4.10.1.5. Księgi protokołów sesji zarządu klasztoru /420

4.10.1.6. Akta związane z kultem i duszpasterstwem /420

4.10.1.7. Księgi i akta gospodarcze /422

4.10.1.8. Księgi wpisów okólników generałów i prowincjałów /423

4.10.1.9. Zapisy wizytacyjne /424

4.10.1.10. Inne księgi i akta /425

4.10.2. Kancelarie prowincji zakonnych /427

4.10.2.1. Organizacja i produkcja akt /427

4.10.2.2. Dokumenty, kopiarze, akta kapituł, protokoły sesji zarządu prowincji /427

4.10.2.3. Akta dotyczące podległych klasztorów /428

4.10.3.4. Księgi rachunkowe /429

4.10.3.5. Akta personalne /429

4.10.4.6. Korespondencja /430

4.10.4.7. Opracowania kancelaryjno-archiwalne /430

5. Archiwa kościelne /441

5.1. Archiwa kościelne w czasach staropolskich /441

5.2. Archiwa kościelne w okresie zaborów /443

5.2.1. Archiwa konsystorskie, kapitulne, parafialne /441

5.2.2. Archiwa zakonne /446

5.3. Obecny stan archiwów kościelnych /448

5.4. Archiwa kościelne po 1989 r. - zarys problematyki /468

6. Testy do ćwiczeń studenckich /495

6.1. Teksty dokumentów /495

6.2. Wypisy z Acta episcopalia /504

6.3. Wypisy z Acta officialia /509

6.4. Fragmenty z formularzy sądowych /513

6.5. Wypisy z protokołów wizytacji diecezji /516

6.6. Fragmenty protokołu lustracji dóbr biskupich /526

6.7. Fragment z Acta actorum kapituł katedralnych /528

6.8. Fragment wykazu dochodów i wydatków na konserwację katedry /533

6.9. Wypisy z akt kapituł zakonnych  /535

6.10. Wypisy z kronik klasztornych /542

6.11. Fragmenty inwentarzy klasztornych /547

Słowniczek łacińsko-polski /553

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie