• Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w l.1945-1946 Tom I

Symbol: 12807
Brak towaru
20.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788380983755
Zostaw telefon

Autor: Artur Pawlicki

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 440

Okładka: twarda

Format: 17,00 cm x 24,00 cm

 

Monografia jest podsumowaniem działalności sądownictwa specjalnego w dziedzinie zbrodni niemieckich, które zostały popełnione na terenie Kraju Warty czyli jednostki administracyjnej utworzonej przez okupanta niemieckiego w ramach ziem wcielonych do III Rzeszy.

Poza omówieniem kształtowania się ustawodawstwa w dziedzinie ścigania i karania zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w ramach których mieściły się zbrodnie niemieckie, w t. 1 zamieszczone zostały tabele, mapy i teksty źródłowe. W tabelach odnaleźć można konkretne osoby oskarżone o popełnienie zbrodni niemieckich w poszczególnych powiatach Kraju Warty z uwzględnieniem wymiaru zasądzonej kary. Wprowadzeniem do omawianego zagadnienia jest charakterystyka Kraju Warty. Zamieszczone szczegółowe przykłady procesów mają za zadanie oddać specyfikę rozpatrywanego zagadnienia i pozwolić zapoznać się ze stroną proceduralną postępowań sądowych.

Jeden z rozdziałów poświęcony jest procesowi Arthura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym będącym sądem specjalnym dla spraw o szczególnym znaczeniu, tzn. dla osądzenia głównych zbrodniarzy niemieckich.

(opis wydawcy)

Spis treści:

Wstęp  /9

Rozdział I. Polityka niemieckich władz okupacyjnych wobec polskiej i żydowskiej ludności w Kraju Warty  /27

I.1. Cele i zasady okupacyjne oraz niemiecka polityka represji w Kraju Warty  /27

I.2. Charakterystyka ogólna Kraju Warty  /41

I.2.1. Zarząd wojskowy na terenie późniejszego Kraju Warty i zbrodnie popełnione przez żołnierzy Wehrmachtu  /41

I.2.2. Akcja "Inteligencja" i działalność grup operacyjnych policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa  /43

I.2.3. SS, Selbstschutz i SA na terenie późniejszego Kraju Warty  /47

I.2.4. Powstanie Okręgu Rzeszy Kraj Warty i kształtowanie się w nim aparatu policyjnego  /51

I.2.5. Inne represyjne organizacje okupacyjne w Kraju Warty oraz Volkssturm w końcowej fazie II wojny światowej  /57

Rozdział II. Kształtowanie się podstaw prawnych odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko pokojowi oraz zbrodnie przeciwko ludzkości  /61

II.1. Geneza podstaw prawnych ścigania i karania hitlerowskich zbrodniarzy wojennych. Inicjatywa rządu RP na uchodźstwie  /61

II.2. Polskie ustawodawstwo oraz praktyka w dziedzinie ścigania i karania hitlerowskich zbrodniarzy wojennych. Rozwiązania międzynarodowe. Inicjatywa krajowych komunistów  /77

II.3. Aspekty proceduralne rozpraw przed specjalnymi sądami karnymi  /94

II.4. Uwagi ogólne dotyczące roli sądów specjalnych, sędziów, prokuratorów i adwokatów w systemie prawnym Polski Ludowej  /97

Rozdział III. Procesy osób oskarżonych o zbrodnie niemieckie dokonane na terenie Kraju Warty. Podsumowanie ogólne i przykłady /105

III.1. Charakterystyka procesów osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich na terenie Kraju Warty przed specjalnymi sądami karnymi w latach 1945 - 1946 /105

III.2. Ogólne podsumowania dotyczące orzecznictwa specjalnych sądów karnych w poszczególnych powiatach wiejskich i miejskich Kraju Warty wraz z ilustrującymi je przypadkami  /165

Rozdział IV. Procesy osób oskarżonych o zbrodnie niemieckie dokonane na terenie Kraju Warty. Podsumowania szczegółowe i przykłady /175

IV.1. Procesy osób oskarżonych o zbrodnie niemieckie dokonane na terenie byłej Rejencji Inowrocławskiej /175

IV.1.a) Rejencja Inowrocławska (Regierungsbezirk Hohensalza)  /175

IV.1.b) Przykłady procesów osób skazanych za zbrodnie popełnione na terenie Rejencji Inowrocławskiej  /178

IV.2. Procesy osób oskarżonych o zbrodnie niemieckie dokonane na terenie byłej Rejencji Kalisko-Łódzkiej  /185

IV.2.a) Rejencja Kaliska (Regierungsbezirk Kalisch), następnie (od 1 kwietnia 1940 r.) Rejencja Łódzka  (Regierungsbezirk Litzmannstadt)  /185

IV.3. Procesy osób oskarżonych o zbrodnie niemieckie dokonane na terenie byłej Rejencji Poznańskiej  /197

IV.3.a) Rejencja Poznańska (Regierungsbezirk Posen)  /197

IV.3.b) Przykłady procesów osób skazanych za zbrodnie popełnione na terenie Rejencji Poznańskiej  /200

Rozdział V. Proces Arthura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym  /211

V.1. Charakterystyka Arthura Greisera  /211

V.2. Arthur Greiser w Polsce. Przygotowania do procesu  /214

V.3. Przebieg procesu Arthura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym  /226

V.4. Epilog. Egzekucja Arthura Greisera  /251

Zakończenie  /257

Aneksy  

Aneks I. Orzecznictwo specjalnych sądów karnych wobec osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w poszczególnych powiatach Kraju Warty  /263

Aneks II. Teksty źródłowe (dokumenty)  /341

Aneks III. Mapy  /381

Wykaz skrótów /394

Bibliografia  /397

Indeks osób  /409

Indeks geograficzny  /437


Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie