• Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939-1941

Brak towaru
99.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Dostępność Brak towaru
ISBN 9788388794742
Zostaw telefon

Autor: Krzysztof Jasiewicz

Rok wydania: 2001

Liczba stron: 1261

Okładka: twarda

Format: 17,00 cm x 24,00 cm

Uwagi - okładka z zatarciami, brzegi stron przykurzone

 

Pierwsi po diable...", to próba innego spojrzenia na okupację ziem wschodnich Rzeczypospolitej lat 1939-1941 i wskazanie jej najważniejszych - lecz przeniesionych w czasie - skutków, połączona z opisem procesu formowania się sowieckich elit władzy. Zdaniem Autora, okres ten posłużył przede wszystkim do wykrystalizowania mitu Żyda-zdrajcy i latem 1941 zaowocował falą mordów na Żydach, popełnionych przez ludność autochtoniczną w całym pasie sowieckich podbojów. W Polsce dodatkowo posłużył do moralnego uzasadnienia powszechnej obojętności wobec Zagłady. Książka również zawiera obszerny blok biogramów m.in. funkcjonariuszy sowieckiego aparatu partyjnego i NKWD oraz aneksy.

(opis wydawcy)

Spis treści:

Wykaz skrótów   /9

Podziały administracyjne w latach 1939-1941   /11
Ziemie północno-wschodnie II Rzeczypospolitej włączone do tzw. Zachodniej Białorusi według polskiego podziału administracyjnego na dzień 17 września 1939    /13
Ziemie północno-wschodnie II Rzeczypospolitej (tzw. Zachodnia Białoruś) według pierwszego sowieckiego podziału administracyjnego (28 września 1939-19 listopada 1939) według stanu z 2 listopada 1939   /15
Ziemie północno-wschodnie II Rzeczypospolitej (tzw. Zachodnia Białoruś) według drugiego sowieckiego podziału administracyjnego (19 listopada 1939/29 listopada 1939/4 grudnia 1939-15 stycznia 1940) na dzień 4 grudnia 1939    /17
Ziemie północno-wschodnie II Rzeczypospolitej (tzw. Zachodnia Białoruś) według trzeciego sowieckiego podziału administracyjnego (15 stycznia 1940-22 czerwca 1941) na dzień 22 czerwca 1941   /19
Podział administracyjny wschodniej części BSRR w latach 1939-1941 według stanu z 22 czerwca 1941   /23

Część I. Przewodnik po świecie pojęć i mitów okupacyjnych   /27
Wstęp   /29
Rozdział I Determinanta żydowska i nieżydowskie zmienne okupacji sowieckiej 1939-1941   /39
Rozdział II. Mitologia polska. Statystyczno-semantyczny model postrzegania okupacji sowieckiej   /57
Rozdział III. Formowanie się struktur sowieckich na byłych terytoriach wschodnich II Rzeczypospolitej jako gra zmiennych nieżydowskich   /125
Rozdział IV. Definicje i typologia elit okresu sowieckiego w dziejach ziem wschodnich II Rzeczypospolitej    /139
Rozdział V. Liczebność elit okresu sowieckiego, ich baza rodzinna i mikrospołeczna, skład narodowościowy i inne parametry jakościowe    /157
Rozdział VI. Pierwsza okupacja sowiecka 1939-1941 jako polskie alibi dla obojętności wobec Zagłady   /3207

Zakończenie   /227

Część II. Alfabetyczny selektywny spis funkcjonariuszy sowieckich działających na terytorium tzw. Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941    /239
Nota techniczna   /241

Część III. Aneksy   /1103 
Aneks l   /1105
Tabela nr l. Zestawienie statystyczne liczby osób skierowanych ze wschodnich obszarów ZSRR do województwa białostockiego do dyspozycji Zarządów Tymczasowych (dane z 2 października 1939)  /1105
Tabela nr 2. Lista działaczy radzieckich skierowanych do pracy w Augustowie i w powiecie augustowskim (październik 1939)   /1106
Tabela nr 3. Zestawienie statystyczne kontyngentu osób wyznaczonych z obwodów wschodnich na określone stanowiska na ziemiach północno-wschodnich Polski (stan z 20 grudnia 1939)   /1110
Tabela nr 4. Komuniści w obwodzie baranowickim według stanu z 25 grudnia 1939 Tabela nr 5. Liczba osób skierowanych do pracy w aparacie partyjnym w byłych północno-wschodnich województwach II RP w grudniu 1939  /1116
Tabela nr 6. Struktura etatowa powiatowych komitetów KP(b)B w tzw. Zachodniej Białorusi w grudniu 1939   /1117
Tabela nr 7. Przewodniczący komitetów wiejskich obwodu białostockiego według stanu z l stycznia 1940   /1119
Tabela nr 8. Liczba osób skierowanych do pracy w terenowych organach władzy sowieckiej na północno-wschodnich ziemiach Polski w styczniu 1940   /1121
Załącznik nr 9. Komisarze zracjonalizowanych polskich banków w obwodzie białostockim według stanu z 5 lutego 1940   /1122
Tabela nr 10. Rejonowe organizacje partyjne obwodu białostockiego według stanu z lutego 1940  /1123
Tabela nr 11. Kierownicza kadra komsomolska w obwodzie białostockim według stanu z l kwietnia 1940   /1125
Tabela nr 12. Ludność obwodu białostockiego w kwietniu 1940   /1126
Tabela nr 13. Przedstawiciele miejscowej ludności wysunięci przez władze radzieckie do pracy na kierowniczych stanowiskach w Białymstoku według stanu z września 1940   /1129
Tabela nr 14. Ludność miejscowa awansowana przez Sowietów („wydwiżeńcy") w obwodzie białostockim według stanu z 15 października 1940    /1130
Tabela nr 15. Charakterystyka kandydatów na deputowanych do rad lokalnych oraz mężów zaufania w obwodzie białostockim (grudzień 1940)    /1132
Tabela nr 16. Kadry sowieckie w obwodzie białostockim według stanu z 30 grudnia 1940   /1134
Tabela nr 17. Struktura centralnego i obwodowych aparatów zarządzania rolnictwem BSRRw 1940  /1136
Tabela nr 18. Nomenklatura szczebla rejonowego i zasady jej zatwierdzania przez stosowne organa KP(b)B według stanu z l stycznia 1941     /1138
Tabela nr 19. Ludność obwodu białostockiego w lutym 1941    /1142
Tabela nr 20. Pełna obsada kadrowa Białostockiego Komitetu KP(b)B według stanu z lutego 1941   /1144
Tabela nr 21. Byli członkowie Komunistycznej Partii Polski (KPP) i Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (KPZB) w obwodzie białostockim według stanu z marca 1941  /1150
Tabela nr 22. Pełny skład osobowy Zarządu NKGB obwodu białostockiego i jego filii według stanu z kwietnia 1941   /1151
Tabela nr 23. Przykładowa struktura etatowa obwodowego wydziału rolniczego w aparacie radzieckim na terytorium tzw. Zachodniej Białorusi  /1175

Aneks 2   /1176
Załącznik nr 1. Imienny wykaz partyzantów - uczestników antypolskich bojów za miasteczko Skidel wspólnie z motorowo-pancerną grupą 16 korpusu strzeleckiego Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej we wrześniu 1939  /1176
Załącznik nr 2. Komitet powitalny, a następnie aktywiści sowieccy zajmujący się rabunkiem mienia polskiego w miasteczku Siniawka w pow. nieświeskim w dniu 18 września 1939  /1177
Załącznik nr 3. Komitet powitalny, a następnie komitet włościański we wsi Kirżana, gmina Krzywicze, pow. wilejski, woj. wileńskie we wrześniu 1939  /1178
Załącznik nr 4. Tymczasowy zarząd gminy Brasław, woj. wileńskiego we wrześniu-październiku 1939
Załącznik nr 5. Komitet fabryczny w osadzie fabrycznej Platerów gm. Bohin, pow. brasławski, woj. wileńskie we wrześniu 1939  /1178
Załącznik nr 6. Skład osobowy posterunku samozwańczej milicji na stacji kolejowej Gudogaj, pow. oszmiański, woj. wileńskie we wrześniu 1939    /1179
Załącznik nr 7. Miejscowi w składzie Zarządu Tymczasowego miasta Dzisna, woj. wileńskie we wrześniu 1939  /1197
Załącznik nr 8. Komitet chłopski w osadzie Koralinowo, gm. Szarkowszczyzna, pow. dzisneński, woj. wileńskie we wrześniu 1939   /1180
Załącznik nr 9. Komitet włościański, a następnie milicja w osadzie Staniewicze, gm. Iwacewicze, pow. kosowski, woj. poleskie we wrześniu 1939   /1180
Załącznik nr 10. Komitet chłopski w osadzie Ogólec, gm. Różany, pow. kosowski, woj. poleskie we wrześniu 1939  /1181
Załącznik nr 11. Komitet włościański we wsi Wydrycze, pow. koszyrski, woj. poleskie we wrześniu 1939  /1181
Załącznik nr 12. Komitet chłopski we wsi Hoszewo, gm. Rożne, pow. drohiczyński, woj. poleskie we wrześniu 1939   /1181
Załącznik nr 13. Komitet chłopski we wsi Murawin, gm. Moroczno, pow. piński, woj. poleskie we wrześniu 1939  /1181
Załącznik nr 14. Komitet chłopski we wsi Hrapy, gm. Moroczno, pow. piński, woj. poleskie we wrześniu 1939   /1182
Załącznik nr 15. Władze tymczasowe komitetu chłopskiego i milicjanci w osadzie Malkowicze, pow. łunieniecki, woj. poleskie we wrześniu 1939 (skład niepełny)  /1182
Załącznik nr 16. Władze tymczasowe w kolonii Dobrawola, pow. łuniniecki, woj. poleskie we wrześniu 1939   /1182
Załącznik nr 17. Skład komisji wyborczej w wyborach do Zgromadzenia Narodowego (Ludowego)   Zachodniej Białorusi w kolonii Lubożerdzie, gm. i pow. łuniniecki, woj. poleskie 22 października 1939
Załącznik nr 18. Komitet chłopski we wsi Strzelce, gm. Jeziory, pow. grodzieński, woj. białostockie we wrześniu 1939   /1183
Załącznik nr 19. Skład rady wiejskiej i miejscowej milicji w Wierciliszkach pow. grodzeński, woj. białostockie we wrześniu 1939  /1183
Załącznik nr 20. Niepełny skład komitetu tymczasowego w Wysokiem Mazowieckien (około 17 września 1939)  /1184
Załącznik nr 21. Tymczasowy Zarząd miasta Postawy według stanu z 25 września 1939  /1184
Załącznik nr 22. Komitet chłopski gminy brasławskiej w pow. brasławskim według stanu z 21 września 1939  /1185
Załącznik nr 23. Członkowie komitetu chłopskiego gminy dryświackiej w pow. brasławskim według stanu z 21 września 1939  /1185
Załącznik nr 24. Komitet chłopski gminy Jedy w pow. brasławski według stanu z 22 września 1939  /1186
Załącznik nr 25. Komitet Tymczasowy we wsi Kupiski w pow. łomżyńskim we wrześniu 1939   /1186
Załącznik nr 26. Skład komisji wyborczej we wsi Bobrowniki, pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie w wyborach do Zgromadzenia Narodowego (Ludowego) Zachodniej Białorusi 22 października 1939  /1187
Załącznik nr 27. Skład komisji wyborczej w kolonii Sokołajcie, pow. wileńsko-trocki. woj. wileńskie w wyborach do Zgromadzenia Narodowego (Ludowego) Zachodniej Białorusi 22 października 1939   /1187
Załącznik nr 28. Komisja wyborcza do wyborów do Zgromadzenia Narodowego (Ludowego)    Zachodniej Białorusi w kolonii Wistycze, pow. brzeski, woj. poleskie 22 października 1939  /1187
Załącznik nr 29. Skład komisji wyborczej w wyborach do Zgromadzenia Narodowego (Ludowego) Zachodniej Białorusi we wsi Bujaki, pow. brzeski, woj. poleskie 22 października 1939    /1188
Załącznik nr 30. Skład komisji wyborczej na wybory do Zgromadzenia Narodowego (Ludowego) Zachodniej Białorusi we wsi Lipniki, gm. Chojna, pow. piński, woj. poleskie 22 października 1939   /1188
Załącznik nr 31. Lista miejscowych z Kiecka, woj. nowogródzkie, szczególnie kolaborujących z Sowietami w 1939   /118
Załącznik nr 32. Samozwańcza milicja we wsi Danitowo, gm. Poświętne, pow. wysokomazowiecki w 1939  /1189
Załącznik nr 33. Samozwańcza milicja w Łapach, pow. wysokomazowiecki w 1939 (skład częściowy)  /1189
Załącznik nr 34. Milicja miejscowa we wsi Mosarz pow. postawski, woj. wileńskie wiatach 1939-1940  /1190
Załącznik nr 35. Skład komisji wyborczej w wyborach marcowych 1940 do Rad Najwyższych BSRR i ZSRR we wsi Ponieżany, pow. wilejski, woj. Wileńskie  /1190

Aneks 3   /1192
Załącznik nr l. Lista osób, które odmówiły oddania głosu w wyborach do Zgromadzeń Narodowego (Ludowego) Zachodniej Białorusi we wsi Łopcza, pow. łuniniecki, woj. poleskie w dniu 22 października 1939 i zostały na miejscu aresztowane   /1192
Załącznik nr 2. Lista Edmunda Tracewskiego, robotnika z miasta Kobylnik w pow. postawskim, obejmująca jego krewnych i znajomych, którzy 24 marca 1940 głosowali pod przymusem na sowieckich kandydatów do Rad Najwyższych BSSR i ZSRR  /1192

Aneks 4   /1194
Załącznik nr l. Instrukcja dla polskiego duchowieństwa, bez daty, prawdopodobnie z połowy 1941  /1194
Załącznik nr 2. Sprawozdanie kościelne z Polski za czerwiec i połowę lipca 1941, bez daty, prawdopodobnie z lipca 1941   /1195
Załącznik nr 3. Zbiór relacji dotyczący okresu okupacji sowieckiej w Jedwabnem i okolicy w latach 1939-1941   /1204
Załącznik nr 4. Relacja Antoniego Borawskiego o działalności polskiej konspiracji na terenie gminy Jedwabne i okolicy w latach 1939-1941  /1216
Załącznik nr 5. Relacja Henryka Pyptiuka dotycząca działalności konspiracji polskiej w gminie Jedwabne w latach 1939-1941   /1224
Załącznik nr 6. Pismo nr 3/3/279 ludowego komisarza bezpieczeństwa państwowego BSRR Ławrientija Canawy do sekretarza Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii (b) Białorusi Pantalejmona Panomarienki z 12 kwietnia 1941 dotyczące konspiracji żydowskiej i współpracy polsko-żydowskiej na terytorium „Zachodniej Białorusi"   /1226
Załącznik nr 7. Informacja specjalna nr 3/3/535 ludowego komisarza bezpieczeństwa państwowego BSRR Ławrientija Canawy do sekretarza Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii (b) Białorusi Pantalejmona Ponomarienki z 10 maja 1941, dotycząca działalności żydowskich organizacji syjonistycznych na terytorium „Zachodniej Białorusi" i „Zachodniej Ukrainy"   /1231

Bibliografia   /1237


Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie