• Państwowe Przedsiębiorstwo Poczta Polska, Telegraf i Telefon w systemie społeczno-gospodarczym państwa polskiego 1918-1991

39.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788372995704
Zostaw telefon

Autor: Wiesław Breński

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 354

Okładka: miękka

Format: 17,00 cm x 24,00 cm

Uwagi - okładka z lekkimi zatarciami, brzegi stron przykurzone

 

W monografii zawarto pełne omówienie działalności Poczty Polskiej od momentu jej powstania w 1918 r. poprzez trudne lata dwudziestolecia międzywojennego, a następnie wojny i okupacji, odbudowy kraju, a także przemian społeczno-politycznych, zachodzących w XX w., aż do 1991 r. Poczta ukazana została nie tylko w kontekście ważnych wydarzeń historycznych, zwrócono także uwagę na jej strukturę, ewolucję zasad funkcjonowania oraz zależność od aktualnej gospodarki kraju. Autor szczegółowo analizuje stan prawny i organizacyjny PPTiT, specyfikę zatrudnianego w poszczególnych okresach personelu oraz bazę techniczną, a także rozwój współpracy z innymi krajami. Jednocześnie, ukazuje rolę, jaką odegrała Poczta Polska w realizacji kluczowych zagadnień polityczno-gospodarczych PRL. Istotne miejsce zajmują, opracowane na podstawie materiałów archiwalnych, kwestie funkcjonowania struktur związków zawodowych w PPTiT zarówno w okresie przed-, jak i powojennym.

(opis wydawcy)

Spis treści:

Wykaz skrótów   /9

Wstęp  /11

Rozdział I. Geneza powołania Państwowego Przedsiębiorstwa Poczta Polska, Telegraf i Telefon   /21

1. Miejsce resortu poczty i telegrafów w systemie społeczno-gospodarczym państwa II RP   /21

1.1. Podstawy prawne funkcjonowania systemów - pocztowego i telekomunikacyjnego w latach 1918-1939   /23

2. Kształtowanie się struktur organizacyjnych poczty i telekomunikacji w latach 1918-1939   /29

3. Powołanie do życia państwowego Przedsiębiorstwa Poczta Polska, Telegraf i Telefon w 1928 r.  /33

4. Działalność zarządcza Ministerstwa Poczty i Telegrafów w II RP  /36

5. Komercjalizacja Państwowego Przedsiębiorstwa Poczta Polska, Telegraf i Telefon    /46

6. Działalność Związków Zawodowych w resorcie łączności w okresie II RP   /55

Rozdział II. Poczta Polska, Telegraf i Telefon po zakończeniu II wojny światowej lata 1944-1945   /60

1. Poczta Polska, Telegraf i Telefon po zakończeniu II wojny światowej - stan prawny i organizacyjny   /60

2. Reaktywowanie sieci placówek pocztowo-telekomunikacyjnych PPTiT  .63

3. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne w pierwszym okresie powojennym   /69

4. Organizacja służb radiowych, telewizyjnych i radiokomunikacyjnych  /71

5. Komunikacja Poczty Polskiej, Telegrafu i Telefonu w pierwszym okresie powojennym   /75

6. Pracownicy Poczty Polskiej, Telegrafu i Telefonu  /78

7. Reaktywacja Związku Zawodowego Pracowników Poczty i Telekomunikacji w Ministerstwie Poczty i Telegrafów   /79

8. Walka polityczna o wpływy w resorcie poczty i telegrafów w latach 1944-1945  /84

9. Poczta Polska, Telegraf i Telefon na tle innych przedsiębiorstw państwowych  /86

10. Ocena pierwszych lat odbudowy PPiTT   /88

Rozdział III. Założenia wieloletnich planów gospodarczych łączności i ich realizacja w latach 1944-1991  /92

1. Planowanie perspektywiczne w resorcie łączności - wdrażanie socjalistycznego systemu ekonomicznego w latach 1944-1945   /92

2. Poczta Polska, Telegraf i Telefon w odbudowie powojennej gospodarki kraju w latach 1946-1949   /94

3. Poczta Polska, Telegraf i Telefon na tle kontynuacji przemian ustrojowych kraju w latach 1950-1955   /100

4. Korekta polityki gospodarczej - próby reform ekonomicznych w latach 1956-1958   /103

5. Poczta Polska, Telegraf i Telefon w drugim etapie industrializacji w latach  1959-1970   /105

6. Poczta Polska, Telegraf i Telefon w okresie dynamicznego rozwoju gospodarczego w latach 1971-1975   /109

7. Poczta Polska, Telegraf i Telefon w okresie kryzysu strukturalnego w latach 1976-1980   /113

8. Poczta Polska, Telegraf i Telefon w okresie schyłku gospodarczego "realnego socjalizmu" w latach 1981-1991 (Roczne Plany PPiTT)   /117

Rozdział IV. Współpraca międzynarodowa Poczty Polskiej, Telegrafu i Telefonu w okresie PRL  /12

1. Kierunki współpracy międzynarodowej resortu poczty i telegrafów oraz resortu łączności w pierwszych latach odbudowy powojennej kraju  /128

2. Kontakty gospodarcze PPiTT z ZSRR w zakresie świadczenia usług pocztowych w pierwszym okresie odbudowy   /131

3. Kontakty PPiTT z krajami europejskimi i zamorskimi w zakresie świadczenia usług pocztowych i telekomunikacyjnych  /134

4. Współpraca PPiTT z ZSRR w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych  /140

5. Współpraca PPiTT z państwami europejskimi i zamorskimi w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych   /142

6. Uzgodnienia Polski z RWPG w zakresie planów łączności i ich realizacji  /148

Rozdział V. Aspekty społeczno-zawodowe w działalności Poczty Polskiej, Telegrafu i Telefonu w okresie PRL   /156

1. Pracownicy  Poczty Polskiej, Telegrafu i Telefonu w okresie PRL  /156

1.1. Problematyka zatrudnienia PPiTT w latach 1944-1991  /161

1.2. Kwalifikacje personelu pocztowo-telekomunikacyjnego  /165

1.3. Doskonalenie zawodowe  /169

1.3.1. Kursy specjalistyczne  /171

1.3.2. Szkolnictwo wyższe o kierunkach pocztowo-telekomunikacyjnych /173

1.4. Formy współzawodnictwa w resorcie łączności  /176

2. Problematyka socjalno-bytowa w PPiTT  /186

3. Działalność samorządów robotniczych, rad pracowniczych i rad załogi z PPiTT  /193

3.1. Rady pracownicze   /197

3.2. Rady załogi  /199

Rozdział VI. Działalność Związków Zawodowych w Poczcie Polskiej, Telegrafie i Telefonie w okresie PRL  /202

1. Działalność Związku Zawodowego Pracowników Łączności w okresie PRL  /202

2. Powstanie i działalność Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego "Solidarność" w PPiTT  /208

3. Działalność Związków Zawodowych po wprowadzeniu stanu wojennego  /211

4. Rola Związków Zawodowych w obradach Okrągłego Stołu i po ich zakończeniu   /212

Rozdział VII. Komunikacja  Poczty Polskiej, Telegrafu i Telefonu w okresie PRL   /214

1. Komunikacja pocztowa w służbie obrony państwa  /215

2. Komunikacja Pocztowa w PRL  /217

2.1. Pocztowy tabor samochodowy i motocyklowy   /217

2.2. Przewozy przesyłek pocztowych za pośrednictwem Państwowej Komunikacji Samochodowej  /223

2.3. Lotnicze przewozy pocztowe  /224

2.4. Przewozy poczty koleją  /230

2.5. Środki przewozu ładunku pocztowego za pośrednictwem żeglugi wodnej  /233

3. Problematyka służby doręczeń  /236

3.1. Służba listonosza wiejskiego  /243

3.2. Specyfika i warunki pracy listonoszy wiejskich  /245

4. Sieć placówek pocztowo-telekomunikacyjnych a latach 1944-1991  /246

4.1. Rola i znaczenie sieci placówek pocztowo-telekomunikacyjnych  /246

4.2. Odbudowa i rozwój  placówek pocztowo-telekomunikacyjnych   /249

5. Kierunki odbudowy i rozwoju telekomunikacji w PRL  /264

5.1. Rola i znaczenie telegrafii   /267

6. Działalność usługowa PPiTT w okresie PRL  /269

7. Problematyka skarg i wniosków na płaszczyźnie: PPiTT a społeczeństwo   /279

8. Kontakty resortu łączności ze środkami masowego przekazu w zakresie działalności usługowej poczty i telekomunikacji  /282

9. Kierunki działalności zaplecza badawczo-technicznego poczty  /286

10. Zadania i kompetencje zaplecza badawczo-technicznego poczty w latach 1968-1991 (COOMP, COBRP, CBR)  /288

Rozdział VIII. Miejsce i rola Państwowego Przedsiębiorstwa Poczta Polska, Telegraf i Telefon w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej  /304

1. Rola Poczty Polskiej, Telegrafu i Telefonu w odbudowie kraju po 1945 r.   /304

2. Działalność  Poczty Polskiej, Telegrafu i Telefonu na rzecz reform społeczno-oświatowych  /306

3. Wkład  Poczty Polskiej, Telegrafu i Telefonu w proces radiofonizacji kraju  /310

4. Poczta jako narzędzie realizacji celów politycznych władz PRL w zakresie propagandy i reklamy pocztowej  /315

5. Wizerunek państwowego przedsiębiorstwa  Poczta Polska, Telegraf i Telefon w opinii społeczeństwa  /317

Zakończenie  /319

Summary  /333

Bibliografia  /335

Indeks osobowy  /347

Aneks  /349

Spis diagramów  /354

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie