• Osobowe źródła informacji - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze

40.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 6.5
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788361033103
Zostaw telefon

Pod redakcją: Filipa Musiała

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 531

Okładka: miękka

Format: 16,00 cm x 23,5 cm

(Uwagi: okładka z wgnieceniem i zatarciami, brzegi stron przybrudzone, zagięta okładka)

 

Książka jest zbiorem artykułów autorów opisujących osobowe źródła informacji, czyli różne kategorie agentury. Zarazem jest kontynuacją problematyki poruszonej w publikacji „Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze” (Kraków 2006). W tomie starano się możliwie najpełniej ukazać problematykę OZI. Dobrano zatem teksty, które umożliwiają znalezienie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w debacie publicznej pytania: 1. Jakie były kategorie OZI? 2. Jakie kategorie OZI rozróżniał cywilny, a jakie wojskowy aparat represji w PRL? 3. Jaka była specyfika OZI działających na rzecz pionów aparatu represji koncentrujących swe zainteresowania operacyjne na terenie PRL, a jaka tych, które funkcjonowały poza jego granicami? 4. Co decydowało o uznaniu jakiejś osoby za daną kategorię OZI? 5. Jakie były procedury związane z typowaniem, opracowaniem i werbunkiem OZI?6. W jaki sposób dokumentowano aktywność operacyjną OZI? Na pytania te Czytelnik znajdzie – miejmy nadzieję satysfakcjonującą – odpowiedź na kartach niniejszej publikacji.


Spis treści:

Wstęp (Filip Musiał)  /7

Wojciech Sawicki, Osobowe źródła informacji organów bezpieczeństwa Polski Ludowej /13

Filip Musiał, Osobowe źródła informacji pionów operacyjnych SB działających w granicach PRL /27

Filip Musiał, Metoda stopniowego werbunku duchownych (z podręczników SB); Filip Musiał, Wiązanie tajnych współpracowników z organami bezpieczeństwa Polski Ludowej. Przyczynek do dyskusji nad mechanizmem psychicznego manipulowania konfidentami /49

Filip Musiał, Wiązanie tajnych współpracowników z organami bezpieczeństwa Polski Ludowej. Przyczynek do dyskusji nad mechanizmem psychicznego manipulowania konfidentami /61

Jerzy Marcinkowski, Kontakt operacyjny – przepisy i praktyka; Grzegorz Karbowiak, Kontakt służbowy – zapomniane osobowe źródło informacji /89

Grzegorz Karbowiak, Kontakt służbowy - zapomniane osobowe źródło informacji /103

Tadeusz Paweł Rutkowski, Konsultanci Służby Bezpieczeństwa PRL. Zarys problemu /177

Waldemar Mikulski, Lokale kontaktowe (LK), mieszkania konspiracyjne (MK) i lokale służby obserwacyjnej w pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa /185

Roksana Szczęch, Wytyczne Departamentu II MSW z końca lat 50. dotyczące pracy z agenturą i wykorzystania przez SB osób wyjeżdżających na pobyt czasowy do państw demokratycznych  /207

Aneks źródłowy.

Nr 1:  Wytyczne Departamentu II MSW dotyczące pracy z tajnymi współpracownikami pionu II, ewidencji operacyjnej oraz koordynacji pracy w pionie tzw. kontrwywiadu (II), z dnia 31 VIII 1957 r.;

Nr 2: Wytyczne Departamentu II MSW w sprawie wykonywania niektórych zadań w związku z prywatnymi wyjazdami obywateli PRL na pobyt czasowy do krajów nie znajdujących się w strefie wpływu Związku Sowieckiego, z dnia 3 VI 1958 r.];

Wojciech Frazik, Etaty niejawne, praca „pod przykryciem”, grupy interwencyjne, konsultanci – nowe formy pracy operacyjnej pionu III Służby Bezpieczeństwa w zakładach pracy według dokumentu z 1972 r.  /237

Aneks źródłowy

Nowe formy pracy operacyjnej w zakresie ochrony gospodarki narodowej], Monika Komaniecka, Osobowe źródła informacji w technice operacyjnej;

Monika Komaniecka, Mini przewodnik po materiałach ewidencyjnych Służby Bezpieczeństwa  /263

Piotr Gontarczyk, Informacje z podsłuchów  /295

Aneks źródłowy

Nr 1: Zarządzenie nr 0047/79 ministra spraw wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1979 r. w sprawie stosowania i wykorzystania techniki operacyjnej; Aneks źródłowy

Nr 2: Decyzja nr 003/82 ministra spraw wewnętrznych z dnia 15.I.1982 roku w sprawie ochrony dokumentów techniki operacyjnej wykonywanych w pionach „B”, „C”, „T”, „W” i wykorzystywanych w działaniach operacyjnych resortu spraw wewnętrznych;

Nr 3: Zarządzenie nr 0018/82 ministra spraw wewnętrznych z dnia 17 lutego 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania i wykorzystania techniki operacyjnej];

Grzegorz Majchrzak, Podsłuchy w sprawach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa /315

Paweł Piotrowski, Metodologia pracy operacyjnej Departamentu I MSW  /323

Aneks źródłowy

Nr 1: Zarządzenie nr 0041/72 ministra spraw wewnętrznych z dnia 6 maja 1972 roku w sprawie pracy wywiadowczej Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; Instrukcja zarządzenie nr 0041/72 ministra spraw wewnętrznych z dnia 6 maja 1972 roku w sprawie pracy wywiadowczej Departamentu I Ministerstwa spraw Wewnętrznych;

nr 2: Instrukcja Nr 01/62 o kategoriach, spraw operacyjnych, dokumentacji operacyjnej i ewidencji operacyjnej w Samodzielnych Grupach Specjalnych Departamentu I KW/KM MO],

Ewa Koj, Zarząd II Sztabu Generalnego WP (Schemat funkcjonowania w latach 1981–1990) /391

Paweł Piotrowski, Uwagi o funkcjonowaniu i metodologii pracy operacyjnej Zarządu II Sztabu Generalnego WP oraz Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych MSW /401

Aneks źródłowy

Nr 1: Instrukcja operacyjna Zarządu II Sztabu Generalnego, Warszawa, dnia 15 XII 1976 r.;

Nr 2: Zarządzenie nr 0014/85 ministra spraw wewnętrznych z dnia 20 lutego 1985 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji o działalności kontrwywiadowczej w jednostkach wojskowych MSW”; Instrukcja o działalności kontrwywiadowczej w jednostkach wojskowych MSW.

Autorzy tomu /521

Wykaz skrótów /525

Indeks nazwisk i pseudonimów /531

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie