• Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku)

Symbol: 264
58.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
Cena dostawy 9
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 6
Poczta Polska Pocztex 48 9
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Dostępność 2 szt.
ISBN 978-83-64103-00-1
Zostaw telefon

Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku)

 

 

Autor: Karol Łopatecki

Rok wydania: 2013

Ilość stron: 657

Oprawa: twarda

Format: 16,5 cm x 24,0 cm

 

Publikacja analizuje formę zbrojną określaną przez współczesnych jako pospolite ruszenie lub służba ziemska poprzez pryzmat prawa, które kształtowały zasady dyscyplinarne i organizacyjne. W książce skupiono się na reformach prawno-organizacyjnych pospolitego ruszenia, które miały miejsce m.in. w latach 1509, 1534-1535, 1537, 1566, 1620 - 1621. Praca ma charakter problemowo-chronologiczny. Książka składa się z pięciu rozdziałów z wydzielonymi podrozdziałami. Początek pracy to skupienie się na powstaniu prawa wojskowego w Koronie, w szczególności charakteryzuje prawo wojenne, następnie skupia się na reformach z lat 1509 i 1537. Rozdział drugi analizuje służbę ziemską funkcjonującą w latach WKsL. Trzeci rozdział dotyczy prób zreformowania pospolitego ruszenia, co udało się zrealizować w 1621 r. Ostatnia część pracy poświęcona jest przemianom zachodzącym w pospolitym ruszeniu pod koniec XVI i w 1 poł. XVII stulecia. Ukazana została praktyka działania sądów pospolitego ruszenia, a również postępowanie szlachty, która przed wyprawą zawierała umowy cywilnoprawne dotyczące zastępstwa podczas ekspedycji.

 

Spis treści:

Wstęp.

I. Pospolite ruszenie w Koronie od końca XV do początku XVII stulecia.

1. Przepisy dotyczące karności w pospolitym ruszeniu pod koniec średniowiecza w Europie.

2. Pospolite ruszenie w Koronie - wstępne zagadnienia organizacyjne.

3. Prawa o przemarszach wojsk.

4. Prawo wojskowe końca XV stulecia.

5. Rok 1509 - pierwsza reforma dyscypliny wojskowej w pospolitym ruszeniu.

6. Wyprawa z 1537 r. - "wojna kokosza".

6a. Okoliczności uchwalenia artykułów pospolitego ruszenia z 1537 r.

6b. Charakterystyka artykułów pospolitego ruszenia.

6c. Dyscyplina wojskowa obowiązująca pod Lwowem.

6d. Crimen laesae maiestatis i proces przywódców "rokoszu lwowskiego".

6e. Ocena pospolitego ruszenia z 1537 r.

II. Służba ziemska w Wielkim Księstwie Litewskim.

1. Zasady organizacyjne obowiązujące podczas służby ziemskiej.

2. Najstarsze przepisy o dyscyplinie wojskowej w Wielkim Księstwie Litewskim.

2a. Listy ustaw wojennych z lat 1507, 1508 i 1511.

2b. Dyscyplina wojskowa w świetle I Statutu litewskiego.

3. Działania wojenne 1534 r. - kryzys pospolitego ruszenia.

4. Litewskie obozowe artykuły wojskowe dla pospolitego ruszenia.

5. Skutki wprowadzenia artykułów wojskowych na ziemiach litewskich.

6. Dyscyplina wojskowa w świetle II i III Statutu litewskiego.

7. Służba ziemska Tatarów litewskich.

8. Zdrada w WKsL na tle rozwiązań koronnych.

III. Kodyfikacja prawa dotyczącego pospolitego ruszenia w latach 1620 - 1621.

1. Projekty reform pospolitego ruszenia do 1621 r.

2. Próba kodyfikacji pospolitego ruszenia na sejmie warszawskim 1620 r.

3. Prawo o pospolitym ruszeniu podczas wyprawy 1621 r.

3a. Sposób pospolitego ruszenia z 1621 r.

3b. Artykuły i sądy kasztelańskie.

3c. Okoliczności i sposób uchwalania artykułów pospolitego ruszenia.

3d. Artykuły i sądy obozowe pospolitego ruszenia.

4. Zgromaszenia szlacheckie funkcjonujące w pospolitym ruszeniu.

Rozdział IV. Porządek wojenny w innych formacjach służby ziemskiej.

1. Partykularne pospolite ruszenie.

1a. Reformy przeprowadzone w Wielkopolsce w latach 20. i 30. XVII w.

1b. Prawo oraz sądownictwo stosowane w partykularnym pospolitym ruszeniu.

2. Pospolite ruszenie na terenach odzyskanych od Moskwy w latach 1611 - 1655.

3. Służba ziemska w latyfundiach magnackich na przykładzie Ordynacji Ostrogskiej.

3a. Służba ziemska pełniona przez szlachtę zależną.

3b. Powinności wojskowe nałożone na Ordynację Ostrogską.

3c. Konfederacja Kropiwnickiego (1620 - 1621) i ukonstytuowanie prawne szlachty ordynackiej.

4. Reguły porządkowe i bezpieczeństwo na ziemiach objętych pospolitym ruszeniem.

V. Wzorce organizacyjne wojsk zaciężnych w strukturze pospolitego ruszenia.

1. Ductor pospolitego ruszenia.

2. Wyodrębnienie chorągwi i proces wyboru ich dowódców.

3. System towarzyski i elementy zaciągu w strukturach pospolitego ruszenia.

4. Sądownictwo i dyscyplina pospolitego ruszenia w 1 poł. XVII wieku.

4a. Sędziowie pospolitego ruszenia.

4b. Dyscyplina wojskowa w pospolitym ruszeniu do połowy XVII wieku.

4c. Proces wojskowy i dokumentacja sporządzana podczas pospolitego ruszenia.

Zakończenie.

Rozwój prawa wojskowego pospolitego ruszenia - podusmowanie.

Prawo wojskowe a proces upadku pospolitego ruszenia.

Ocena zgromaszenia szlacheckiego pod Lwowem w 1537 r.

Normy prawne.

Zgromadzenia szlacheckie w strukturach pospolitego ruszenia.

Relacje pomiędzy wojskiem zaciężnym a pospolitym ruszeniu.

Tworzenie i proces legitymizacji artykułów wojskowych.

Kodyfikacja z 1621 r.

Poziom dyscypliny wojskowej w pospolitym ruszeniu z 1621 r.

Sądy pospolitego ruszenia.

Wpływ służby ziemskiej na obronność Rzeczypospolitej w XVII stuleciu.

Aneks.

Wykaz skrótów.

Bibliografia.

Spis tabel.

Spis ilustracji.

  
      
  
 
 
 
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie