• Okres lateński i wpływów rzymskich w Karpatach

169.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Dostępność Mała ilość
ISBN 9788396321930
Zostaw telefon

Redakcja: Jan Gancarski 

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 430

Okładka: twarda

Format: 17,0 cm x 24,0 cm

Uwaga! artykuły w j. polski, j. ukraińskim i j. angielskim

 

W listopadzie 2021 roku Muzeum Podkarpackie w Krośnie zorganizowało międzynarodową konferencję naukową pt. Okres lateński i wpływów rzymskich w Karpatach. [...] W trakcie konferencji zaprezentowano stan badań i podsumowano dotychczasowe osiągnięcia ośrodków badawczych z Polski i Ukrainy. Przedstawiono i przedyskutowano dokonane odkrycia, wnosząc wiele cennych uwag w zakresie omawianej tematyki. [...] W publikacji niniejszej prezentujemy 13 referatów dostarczonych do druku. Przynoszą one ciekawe dane dotyczące omawianych okresów i prezentują osiągnięcia badawcze z ostatnich lat. 

(fragment Wstępu)

Spis treści:

Wstęp  /7

Introduction  /9

xxx  /11

La Tene and Roman periods in the research of Lviv archeologists durning the Second Republic of Poland (1918-1939)  /31

J. Bulas, M. Materna, M.M. Przybyła - Grób z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Sokołowicach, stan. 8, gm. Koszyce  /33

Gave with weaponty from the burial grounf of the Przeworsk culture in Sokołowice, site 8, Koszyce commune  /58

R. Werest - xxx  /59

Ceramic production of the site of Lipetsk culture in Hanachivka  /80

W. Sidorowicz - xxx  /81

New Przeworsk culture burial ground in Velika Dibrova village, Vishnya river basin (Lviv district)  /101

B. Chorąży, B. Chorąży, Z. Jagosz-Zarzycka - Okres lateński i wpływów rzymskich w zachodniej części Beskidów (Beskid Śląski, Mały i Żywiecki) - stan i perspektywy badań  /103

La Tene period and Roman Influences period in the western part of the Beskids (Silesian Beskids, Litttle Beskids i Żywiec Beskids) - state and perspectives of research  /141

M. Byrska-Fudali, J. Rodak, A. Mikołajska - Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako  przyczynek do datowania osad z okresu lateńskiego i okresu rzymskiego  /143

Fibulae from site 1 at Kraków Mogiła as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods /182

A. Lasota-Kuś, R. Madyda-Legutko - Znaleziska o proweniencji rzymskiej z terenu województwa podkarpackiego - zarys problematyki  /187

Finds of Roman imports from the area of the Podkarpackie Voivodeship - outline of issues  /218

J. Bodzek, B. Zając - Monety rzymskie i ich naśladownictwa na terenie województwa podkarpackiego. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der romischen Funde im europaischen Barbaricum  /219

Romain coins and their imitations in the Subarpathian Voivodeship. Cimments based on the prepared Corpus der romischen Funde im europaischen Barbaricum  /240

M. Kłosowicz, T. Leszczyński - Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku na stanowisku wytwórczości garncarskiej w Lipnicy Dolnej, stan. 8, powiat Jasło  /242

The results of archeological research carried out in 2017 at a site of pottery manufacture in Lipnica Dolna, site 8, Jasło district  /272

M. Kłosowicz, T. Leszczyński - Piec garncarski z miejscowości Żółków, stan. 4, pow. jasielski  /275

Pottery kiln from the village of Żółków, site 4, Jasło district  /294

M. Okońska-Bulas, J. Bulas - Wyniki badań wykopaliskowych z 2021 roku na stanowisku produkcyjnym we Wrzępi, stan. 13, woj. małopolskie  /297

Results of excavation in 2021 at the production site in Wrzępia, Małopolskie voivodeship, site 13  /330

T. Bochniak, E. Ocadryga-Tokarczyk, T. Tokarczyk, A. Pulpanova-Reszczyńska - Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9  /331

Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman Periods as well as the erarly phase of the Migration Period in Malhowice, Przemyśl district, site 9  /377

R. Madyda-Legutko, K. Tunia - Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Z zagadnień gospodarki późnego okresu rzymskiego i wczesnego okresu wędrówek ludów w polskich Karpatach  /379

On the issues of the economy in the late Roman Period and the early Migration Period in the Polish Carpathians  /425

Wykaz stosowanych skrótów /429

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie