• Młodsza Europa. Od średniowiecza do współczesności

42.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 2 szt.
ISBN 9788374811910
Zostaw telefon

Redakcja: Zygmunt Rybczyński

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 601

Okładka: twarda

Format: 17,00 cm x 24,5 cm

Uwagi - okładka z lekkimi zatarciami

 

Prace ofiarowane Pani profesor Marii B. Piechowiak Topolskiej stanowią, w zamyśle ich autorów i redaktorów, pewną całość, której tematyka koncentruje się wokół dziejów obszaru określanego mianem „Młodsza Europa”. Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej widziane przez pryzmat długiego trwania dobitnie ukazują znaczenie tej części naszego kontynentu.

Zgodnie z przyjętą przez redaktorów konwencją artykuły bez mała pięćdziesięciu autorów uporządkowane zostały chronologicznie oraz wokół wspólnych kręgów ich zainteresowań. Pierwszą grupę stanowią zatem prace poświęcone początkom „Młodszej Europy”. Dzieje środkowo-wschodniej części kontynentu europejskiego utrwalone zostały w wielu źródłach i im właśnie, autorom i księgom opublikowanym na ich podstawie, poświęcona została druga część zbioru.
(fragment Słowa wstępnego)

Spis treści:

Tabula gratulatoria  /7

Słowo wstępne Dziekana Wydziału Humanistycznego profesora Wojciecha Strzyżewskiego  /13

Profesor Maria Barbara Topolska. Szkic do portretu Uczonej (Jan Jurkiewicz)   /15

Bibliografia publikacji Profesor Marii Barbary Topolskiej (Roman M. Józefiak)  .22

Andrzej Targowski. Wielka historia Młodej Europy  /39

I. Pierwsze wieki "Młodszej Europy" 

Jarosław Dudek. Diogenowicze na ziemi połowieckiej i ruskiej w XI-XII w.   /63

Roman Maciej Józefiak. Konflikt nowogrodzkiej idei komunalnej z samodzierżawiem moskiewskim w XV i XVI wieku  /83

Kazimierz Bobowski. Zasady sigillacji dokumentów Księstwa Rugijskiego wystawców pozaksiążęcych (1168-1325)   /97

II. Wśród ksiąg dawnych i nowych

Juliusz Bardach. Presje i opresje w "Zapiskach domowych" biskupa żmudzkiego Macieja Wołonczewskiego  /103

Janusz Tazbir. "Biblioteka Narodowa"   /115

Marceli Kosman. Nad kulturą Litwy historycznej. Uwagi na marginesie przewodnika encyklopedycznego  /119

Zbysław Wojtkowiak. Humanista na wojennych rubieżach. Oprawa erudycyjna "Gońca cnoty" Macieja Stryjkowskiego   /127

Aleś Smaljanczuk. Z historii druku książek na Grodzieńszczyźnie w XVII i XVIII wieku  /161

Eligiusz Podolan. Uwagi o reprezentantach historiografii polskiej wobec problematyki feudalizmu rosyjskiego  /167

III. Rzeczpospolita XVI-XVIII w. i jej sąsiedzi  

Maria Teresa Lizisowa. Sprawa i urząd woźnego w Statutach litewskich. O redagowaniu i interpretacji dawnych tekstów prawnych  /179

Urszula Świderska Włodarczyk. Wzorzec osobowy parlamentarzysty w Polsce przełomu XVI i XVII wieku   /193

Dariusz Dolański. Polscy monarchowie i historycy w XVI-XVIII wieku  /205

Antoni Mironowicz. Orthodox Culture in the former Polish-Lithuanian Commonwealth   /219

Przemysław Szpaczyński. Polityka Zygmunta III wobec wyzwań kontrreformacji. Kilka uwag w sprawie wpływu rzekomego fanatyzmu króla Zygmunta III na politykę Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przełomie XVI i XVII w.   /243

Leszek Belzyt. Władcy i ich miasta rezydencjalne na przykładzie Rudolfa II Habsburga i Zygmunta III Wazy  /259

Jarosław Kuczer. Obsada urzędów starościńskich w dziedzicznych księstwach śląskich w obliczu absolutyzmu cesarskiego (1629-1741)   /273

Małgorzata Konopnicka. Między habsburdzkim dziedzictwem a pruską rzeczywistością - praktyka nadawania tytułu baronowskiego na Śląsku po 1740 r.   /287

Jan Jurkiewicz. "Podróże" chłopów Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku (z zagadnień powinności transportowych włościan)   /301

Zbigniew Chodyła. Samuel Targowski (ok. 1574-1633), sekretarz królewski, dyplomata, twórca fundacji do wykupu jeńców z jasyru, ksiądz   /321

IV. W kręgu oświaty

Tomasz Jaworski. Traspozycja w naukach i nauczaniu na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XVIII wieku   /361

Bogumiła Burda. Kadra pedagogiczna w szkołach średnich katolickich na Dolnym Śląsku w okresie wczesnonowożytnym   /377

Stanisław Borawski, Irmina Kotlarska. Zanim Jaś został panem Janem - o wartościach i wartościowaniu w "Dzienniku nauczyciela domowego"  /387

V. Z dziejów XIX i XX w. Czyli nie tylko o klęskach  

Jerzy Kozłowski. Wielkie Księstwo Poznańskie wobec wyborów do sejmu pruskiego w latach 1848-1850   /399

Tomasz Nodzyński. Rosja i jej polityka w ocenach "Przeglądu Poznańskiego" 1845-1865   /417

Aldona Prasmantaite. Władze carskie wobec biskupa wileńskiego Adama Stanisława Krasińskiego w okresie powstania styczniowego   /427

Henryka Ilgiewicz. Niszczenie, budowa i renowacja budynków sakralnych w Wilnie w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieu   /441

Marian Eckert. Udział inżynierów polskich w rozwoju gospodarczym Rosji w końcu XIX w. i na początku XX w.   /455

Grażyna Wyder. Protest kobiet polskich przeciwko wyodrębnieniu Chełmszczyzny z ziem Królestwa Polskiego   /465

Grzegorz Błaszczyk. Polacy w Dorpacie w XIX w. i na początku XX w.  /477

Marek Ordyłowski. Polacy na igrzyskach olimpijskich przed I wojną światową  /491

Bohdan Halczak, Michał Śmigiel. Działalność oddziału UPA "Smyrnego" na pograniczu polsko-czechosłowackim w latach 1945-1948   /499

Alina Siomkajło. Nieustępliwy kordon. Na straży prawdy i godności   /511

Nina Taylor-Terlecka. Litwa utracona: perspektywa emigrancka w powieściach Józefa Mackiewicza   /533

Katarzyna Węgrowska. Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego zachowana w nazwach własnych niektórych wileńskich pałaców   /543

Joachim Zdrenka. Nazwy ulic Złotowa odbiciem jego historii   /557

Czesław Osękowski. Dylematy akceptacji nowej ojczyzny (rozważania na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego po 1945 roku)  /565

Marta Kasztelan. Archeologia wiedzy a historia idei - analiza koncepcji M. Foucaulta  /569

Eugeniusz Jarosik. Perspektywy przystąpienia Polski i państw bałtyckich do strefy EURO  /581
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie