• Młodsza Europa. Od średniowiecza do współczesności

35.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788374811910
Zostaw telefon

Redakcja naukowa: Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 601

Okładka: twarda

Format: 17,00 x 24,5 cm

Uwagi - okładka i brzegi stron przykurzone

 

Prace ofiarowane Pani profesor Marii B. Piechowiak Topolskiej stanowią, w zamyśle ich autorów i redaktorów, pewną całość, której tematyka koncentruje się wokół dziejów obszaru określanego mianem „Młodsza Europa”. Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej widziane przez pryzmat długiego trwania dobitnie ukazują znaczenie tej części naszego kontynentu.
Zgodnie z przyjętą przez redaktorów konwencją artykuły bez mała pięćdziesięciu autorów uporządkowane zostały chronologicznie oraz wokół wspólnych kręgów ich zainteresowań. Pierwszą grupę stanowią zatem prace poświęcone początkom „Młodszej Europy”. Dzieje środkowo-wschodniej części kontynentu europejskiego utrwalone zostały w wielu źródłach i im właśnie, autorom i księgom opublikowanym na ich podstawie, poświęcona została druga część zbioru.

(fragment Słowa wstępnego)

Spis treści:

Tabula gratulatoria  /7

Słowo wstępne Dziekana Wydziału Humanistycznego profesora Wojciecha Strzyżewskiego   /13

Profesor Maria Barbara Topolska. Szkic do portretu Uczonej (Jan Jurkiewicz)   /15

Bibliografia publikacji Profesor Marii Barbary Topolskiej (Roman M. Józefiak)  .22

Andrzej Targowski. Wielka historia Młodej Europy   .39

I. Pierwsze wieki "Młodej Europy"

Jarosław Dudek. Diogenowicze na ziemi połowieckiej i ruskiej w XI-XII w.  /63

Roman Maciej Józefiak. Konflikt nowogrodzkiej idei komunalnej z samodzierżawiem moskiewskim w XV i XVI wieku  /83

Kazimierz Bobowski. Zasady sigillacji dokumentów Księstwa Rugijskiego wystawców pozaksiążęcych (1168-1325)   /97

II. Wśród ksiąg dawnych i nowych

Juliusz Bardach. Presje i opresje w "Zapiskach domowych" biskupa żmudzkiego Macieja Wołonczewskiego   /103

Janusz Tazbir. "Biblioteka Narodowa"  115

Marceli Kosman. Nad kulturą Litwy historycznej. Uwagi na marginesie przewodnika encyklopedycznego  /119

Zbysław Wojtowiak. Humanista na wojennych rubieżach. Oprawa erudycyjna "Gońca cnoty" Macieja Stryjkowskiego   /12

Aleś Smaljanczuk. Z historii druku książek na Grodzieńszczyźnie w XVII i XVIII wieku   /161

Eligiusz Podolan. Uwagi na reprezentantach historiografii polskiej wobec problematyki feudalizmu rosyjskiego  /167

III. Rzeczpospolita XVI-XVIII w. i jej sąsiedzi

Maria Teresa Lizisowa. Sprawa i urząd woźnego w statutach litewskich. O redagowaniu i interpretacji dawnych tekstów prawnych  /179

Urszula Świderska-Włodarczyk. Wzorzec osobowy parlamentarzysty w Polsce przełomu XVI i XVII wieku   /193

Dariusz Dolański. Polscy monarchowie i historycy w XVI-XVIII wieku   /205

Antoni Mironowicz. Orthodox Culture in the former Polish-Lithuanian Commonwealth  /219

Przemysław Szpaczyński. Polityka Zygmunta III wobec wyzwań kontrreformacji. Kilka uwag w sprawie wpływu rzekomego fanatyzmu króla Zygmunta III na politykę Rzeczpospolitej Obojga Narodów na przełomie XVI i XVIII wieku   /243

Leszek Belzyt. Władcy i ich miasta rezydencjonalne na przykładzie Rudolfa II Habsburga i Zygmunta III Wazy  /259

Jarosław Kuczer. Obsada urzędów starościńskich w dziedzicznych księstwach śląskich w obliczu absolutyzmu cesarskiego (1629-1741)   /273

Małgorzata Konopnicka. Między habsburskim dziedzictwem a pruską rzeczywistością - praktyka nadawania tytułu baronowskiego na Śląsku po 1740 r.  /287

Jan Jurkiewicz. "Podróże" chłopów Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII w. Z zagadnień powinności transportowych włościan   /301

Zbigniew Chodyła. Samuel Targowski (ok. 1574-1633), sekretarz królewski, dyplomata, twórcy fundacji do wykupu jeńców z jasyru, ksiądz   /321

IV. W kręgu oświaty

Tomasz Jaworski. Transpozycja w naukach i nauczaniu na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XVIII wieku   /361

Bogumiła Burda. Kadra pedagogiczna w szkołach średnich katolickich na Dolnym Śląsku w okresie wczesnonowożytnym  /377

Stanisław Borawski, Irmina Kotlarska. Zanim Jaś został panem Janem - o wartościach i wartościowaniu w "Dzienniku nauczyciela domowego"   /387

V. Z dziejów XIX i XX w., czyli nie tylko o klęskach

Jerzy Kozłowski. Wielkie Księstwo Poznańskie wobec wyborów do sejmu pruskiego w latach 1848-1850   /399

Tomasz Nodzyński. Rosja i jej polityka w ocenach "Przeglądu Poznańskiego" 1845-1865   /417

Aldona Prasmantaite. Władze carskie wobec biskupa wileńskiego Adama Stanisława Krasińskiego w okresie powstania styczniowego  /427

Henryka Ilgiewicz. Niszczenie, budowa i renowacja budynków sakralnych w Wilnie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku   /441

Maria Eckert. Udział inżynierów polskich w rozwoju gospodarczym Rosji w końcu XIX i na początku XX wieku   /455

Grażyna Wyder. Protest kobiet polskich przeciwko wyodrębnieniu Chełmszczyzny z ziem Królestwa Polskiego   /465

Grzegorz Błaszczyk. Polacy w Dorpacie w XIX i na początku XX wieku   /477

Marek Ordyłowski. Polacy na igrzyskach olimpijskich przed I wojną światową   /491

Bohdan Halczak, Michał Śmgiel. Działalność oddziału UPA "Smyrnego" na pograniczu polsko-czechosłowackim w latach 1945-1948   /499

Alina Siomkajło. Nieustępliwy kordon. Na straży prawdy i godności   /511

Nina Taylor-Terlecka. Litwa utracona: perspektywa emigrancka w powieściach Józefa Mackiewicza   /533

Katarzyna Węgrowska. Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego zachowana w nazwach własnych niektórych wileńskich pałaców   /543

Joachim Zdrenka. Nazwy ulic Złotowa odbiciem jego historii   /557

Czesław Osękowski. Dylematy akceptacji nowej ojczyzny (Rozważania na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego po 1945 roku)   /565

Marta Kasztelan. Archeologia wiedzy a historia idei - analiza koncepcji M. Faucaulta   /569

Eugeniusz Jarosik. Perspektywy przystąpienia Polski i państw bałtyckich do strefy EURO  /581

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie