• Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego

139.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 2 szt.
ISBN 9788323225010
Zostaw telefon

Autor: Dariusz A. Sikorski

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 590

Okładka: miękka

Format: 17,0 cm x 24,0 cmDrugie wydanie książki zawierającej rewizję poglądów o początkach Kościoła w Polsce dokonanej na podstawie interpretacji głównych źródeł historycznych, z których część po raz pierwszy wprowadzono do dyskusji nad problemem, a część poddano analizie z wykorzystaniem wersji tekstów istotnie odmiennych od dotychczas wykorzystywanych. Rezultaty analiz źródłowych nie doprowadziły do konstrukcji nowej syntezy początków Kościoła w Polsce, gdyż różnice interpretacyjne poszczególnych zapisów źródłowych nie są jednoznaczne, a ich nagromadzenie nie daje podstaw do ukształtowania jednolitego obrazu problemu początków Kościoła w Polsce. Praca stanowi obecnie jedno z najobszerniejszych i najwnikliwszych opracowań tego tematu.

 (opis wydawcy)

Spis treści :

Wstęp /11

1. PODSTAWA ŹRÓDŁOWA  /25

1.1.Źródła pisane  /25

1.1.1.Kronika Thietmara  /26

1.1.2.Kronika Anonima zw. Gallem  /28

1.1.3.Hagiografia /35

1.1.4.Roczniki  /38

1.2.Źródła archeologiczne  /49 

1.2.1.Datowanie architektonicznych obiektów sakralnych  /53

1.2.2.Wspieranie się danymi historycznymi /58

1.2.3.Zabytki architektury sakralnej /59

2. KULT POGAŃSKI W POLSCE I JEGO WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ORGANIZACJI KOŚCIELNEJ   /62

2.1.Przedchrześcijańskie wierzenia Słowian  /63

2.2.Formy kultu pogańskiego w przededniu chrystianizacji  /72

2.3.Pogańscy kapłani  /73

2.4.Świątynie pogańskich Słowian  /75

2.5.Czy świątynie chrześcijańskie stawiano na miejscu kultów pogańskich?  /78

2.6.Powstania pogańskie w początku XI wieku  /83

3. CHRZEST MIESZKA I  /91

3.1.Przyczyny  /91

3.1.1.Wpływ Dobrawy  /93

3.1.2.Chrzest jako narzędzie w polityce Mieszka I  /98

3.1.3.Chrystianizacja jako środek konsolidacji państwa  /102

3.1.4.Inne  /105

3.2.Miejsce chrztu  /107

3.2.1.Baptysterium poznańskie  /110

3.2.2.Baptysterium na Ostrowie Lednickim  /119

3.2.3.Baptysterium wawelskie  /126

3.2.4.Analogie czeskie  /128

4. JEDNO CZY WIĘCEJ BISKUPSTW PRZED ROKIEM 1000?  /130

4.1.Prohor i Prokulf  /136

5. STATUS PRAWNY PIERWSZYCH BISKUPÓW  /149

5.1.Biskupstwo misyjne  /149

5.2.Biskupstwo diecezjalne  /154

5.3.Biskupstwo egzymowane  /159

5.4.Biskupstwo bezpośrednio zależne (im mediowane) od Stolicy Apostolskiej  /166

5.5.Biskupi polscy jako sugrafani metropolii mogunckiej  /176

5.6.Biskupi Polscy jako sufragani metropolii magdeburskiej  /177

6. DWAJ PIERWSI BISKUPI /182

6.1.Jordan  /182

6.2.Unger  /186

6.3.Siedziba Jordana i Ungera  /194

7. DAGOME IUDEX /209

7.1.Dokument Mieszka - dokument papieski /211

7.2.Autorstwo regestu  /216

7.3.Wiarygodność przekazu Deusdedita  /221

7.4.Datowanie /228

7.5.Kwestia sardyńska  /230

7.6.Tytulatura Mieszka i Ody  /232

7.7.Opis granic władztwa Mieszka I  /236

7.8.Cele aktu Mieszka I  /240

7.8.1.Cele kościelne  /240

7.8.2.Sprawy wewnątrzdynastyczne  /251

7.8.3.Fałszerstwo u podstaw regestu Deusdedita  /256

7.8.4.Polityka zewnętrzna  /259

7.8.5.Starania o koronę królewską  /261

7.9.Znaczenie prawne aktu Mieszka I  /262

7.9.1.Nawiązanie zależności lennej z papiestwem  /265

7.9.2.Opieka papieska  /266

7.9.3.Kwestia czynszu  /272

7.10.Podsumowanie  /274

8. ŹRÓDŁA CHRZEŚCIJAŃSTWA W POLSCE /276

8.1.Teoria czeska /276

8.1.1.Ziemie południowej Polski przynależały do państwa czeskiego  /277

8.1.2.Czeskie pochodzenie najwcześniejszej polskiej terminologii kościelnej  /283

8.1.3.Wczesna architektura Polska nawiązuje do wzorców czeskich i morawskich  /285

8.1.4.Czeskie bądź morawskie pośrednictwo u początków polskiej annalistyki  /296

8.1.5.Źródła pisane wskazują na istotną rolę Dobrawy w chrystianizacji Polski  /302

8.1.6.Najstarsze patrocinia polskich kościołów wykazują wpływy czeskie bądź ratyzbońskie /302

8.1.7.Wotum błagalne Mieszka I o wstawiennictwo do grobu św. Udalryka w Augusburgu  /304

8.2.Teoria niemiecko - nadreńska i saska  /306

8.2.1.Rola kościoła niemieckiego w chrystianizacji Słowian zachodnich  /308

8.2.2.Koncepcja leodyjska  /312

8.2.3.Inne argumenty  /313

8.3.Rzym a początki kościoła w Polsce  /314

8.3.1.O rzekomym papieskim monopolu misyjnym do XI wieku  /314

8.3.2.Rzekomy papieski monopol na erygowanie biskupstw  /318

8.3.3.Inne argumenty  /330

9. ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI /332

9.1.Pojawienie się idei założenia polskiej metropolii  /332

9.1.1.Gaudentius archiepiscopus  /337

9.1.2.Kanonizacja św. Wojciecha  /342

9.1.3.Domniemany synod rzymski w roku 999  /344

9.2.Przyczyny ufundowania metropolii w Gnieźnie  /344

9.2.1.Niezależność Kościoła od zewnętrznych czynników politycznych - problem inwestytury  /345

9.2.2.Motywy ideologiczne  /348

9.2.3.Arcybiskup jako rzekomo konieczny koronator władców  /352

9.2.4.Polityczne konsekwencje zjazdu  /354

9.3.Metropolie w strukturze Kościoła do XI wieku  /356

9.3.1.Prerogatywy metropolitów  /359

9.4.Prawne uwarunkowania procesu erygowania arcybiskupstwa  /364

9.4.1.Domniemany legat papieski w Gnieźnie  /365

9.5.Proces zakładania arcybiskupstwa w Gnieźnie na tle innych fundacji z epoki  /371

9.5.1.Fundacja metropolii magdeburskiej z 968 roku  /375

9.5.2.Inne fundacje z X wieku  /389

9.5.3.Fundacja metropolii gnieźnieńskiej  /399

9.6.Arcybiskupstwo w Gnieźnie czy Pradze?  /405

9.6.1.Świadectwo zapiski hildesheimskiej  /405

9.6.2.Inne świadectwa o arcybiskupstwie praskim  /416

9.6.3.Paliusz arcybiskupi czy racjonał św. Wojciecha?  /424

9.6.4.Gniezno czy Praga?  /428

9.7.Postanowienia podjęte na zjeździe gnieźnieńskim w kwestiach kościelnych  /430

9.7.1.In ecclesiasticis honoribus, quicquid ad imperium pertinebat In regno Polonorum  /430

9.7.2.Fratrem et cooperatorem imperii constituit  /452

9.7.3.Episcopia septem disposuit  /460

9.7.4.Utworzenie nowych biskupstw  /467

9.8.Ewentualne wady prawne fundacji gnieźnieńskiej  /467

9.8.1.Protest Ungera  /468

9.8.2.Paliusz Gaudentego  /480

9.8.3.Trwanie arcybiskupstwa gnieźnieńskmiego a prawomocność fundacji gnieźnieńskiej  /481

10. MAGDEBURG I GNIEZNO, CZYLI O RZEKOMYCH PROTESTACH MAGDEBURSKICH  /487

10.1.Koncepcja Paula Fridolina Kehra  /488

10.2.Koncepcja Helmuta Beumanna  /489

10.3.Koncepcja Mogensa Rathsacka  /506

10.4.Stosunek arcybiskupów Magdeburga do metropolii w Gnieźnie  /509

11. Problem dwóch metropolii Chrobrego w przekazie Galla  /515

11.1.Metropolita, którego prowicja sąsiaduje z Polską  /516

11.2.Metropolia św. Brunona  /518

11.3.Zaginiona druga metropolia w Polsce  /521

11.4.Metropolia Aarona  /523

ZAKOŃCZENIE. Dlaczego nie synteza?  /527

Wykaz skrótów /539

Wykaz częściej cytowanych źródeł /541

Wybrana literatura  /543

Indeks osób i nazw geograficznych  /469

Summary  /587

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie