• Kończyny, kości i wtórnie otwarte groby w dawnych kulturach. Limbs, bones and reopended graves in past societies

Brak towaru
69.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Dostępność Brak towaru
ISBN 9788393281893
Zostaw telefon

Redakcja: Leszek Gardeła, Kamil Kajkowski

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 478

Oprawa: miękka

Format: 16,5 cm x 23,5 cm

Seria: Motywy przez wieki/Motifs through the Ages vol.2

 

Uwaga! Część artykułów w j. angielskim.

 

[...] pierwsza na gruncie polskim próba w miarę całościowego spojrzenia na zjawisko ponownego otwarcia grobu i manipulacji szczątkami zmarłych. Warto podkreślić, iż do współpracy udało się namówić najlepszych specjalistów europejskich zajmujących się tą tematyką, co pozwala sądzić, że publikacja  znajdzie uznanie i na stałe wejdzie do kanonu lektur badaczy, zajmujących się problematyką obrządku pogrzebowego.

(z recenzji dr. A. Janowskiego, IAiE PAN)

Spis treści:

II Międzynarodowe Spotkania Interdyscyplinarne "Motywy przez wieki" - przedmowa  /9

II International Interdiscyplinary Meetings "Motifs through the ages" - preface   /15

Edeltraud Aspock.

Cross-cultural interpretations and archeological context. A reopened early bronze age grave in Weiden See, Austria  /21

Międzykulturowe interpretacje i kontekst archeologiczny. Otwarty grób z wczesnej epoki bronzu z Weiden Am See w Austrii (streszczenie)   /44

Daniel Żychliński

Reopening graves in Pre-Roman and Roman period in Greater Poland - a (re)interpretation  /47

Powtórne otwieranie grobów w młodszym okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich w Wielkopolsce  - re(interpretacja) (streszczenie)  /83

Kalina Skóra

Biritual burials of the Wielback Culture - introductory remarks  /85

Pochówki birytualne kultury wielbarskiej - uwagi wstępne (streszczenie)  /120

Martine C. Van Haperen

Merovingian reopened graves. A scenario-based approach to interpretation  /123

Otwieranie grobów w świecie Merownigów. Rozważania nad możliwymi scenariuszami interpretacyjnymi (streszczenie)  /146

Astrid Athina Noterman

Early Medieval grave robbery. The french case  /149

Rabunek grobów we wczesnym średniowieczu. Przypadek francuski (streszczenie)   /175

Alison Klevnas

Overkill. Reopening graves to maim dead in Anglo-Saxon England  /177

Dobijanie. Otwieranie grobów w celu okaleczania zmarłych w anglosaskiej Anglii (streszczenie)  /211

Leszek Gardeła, Kamil Kajkowski, Paweł Szczepanik

Reopened graves in early medieval Poland. A preliminary study   /215

Otwieranie grobów w Polsce wczesnośredniowiecznej. Analiza wstępna (streszczenie)  /262

Jerzy Sikora

Reopening graves in Ostrowite. Some remarks on secondary burials in early medieval Poland and Pomerania  /267

Otwieranie grobów w Ostrowitem. Uwagi na temat pochówków wtórnych we wczesnośredniowiecznej Polsce i na Pomorzu (streszczenie)  /291

Anne Hofmann

The reopening of graves in medieval Iceland. A literary analysis  /293

Otwieranie grobów w średniowiecznej Islandii. Analiza literacka (streszczenie)   /312

Tomasz Kurasiński

What else if not a burial? Human teeth as grave goods in the early Middle Ages  /315

Jeśli nie pochówek, to co? Zęby ludzkie jako wyposażenie pośmiertne we wczesnym średniowieczu (streszczenie)   /345

Łukasz Neubauer

In Loco (...) Capitis Massam Cere Rotundam. The need for a replacement of Byrhtnoth's missing head prior to the Ealdorman's burial in Ely Abbey  /349

In Loco (...) Capitis Massam Cere Rotundam. Potrzeba zastąpienia brakującej głowy Byrhtnotha w kontekście uroczystego pogrzebu Ealdormana w opactwie Ely (streszczenie)    /360

Paweł Duma

Finds of disarticulated skeletal remains from Wrocław. Nowy Targ Square - traces occult practices on an echo of past justice?  /363

Znaleziska pojedynczych kończyn ludzkich w rejonie Placu Nowy Targ we Wrocławiu - ślady wierzeń magicznych czy pamiątki minionej sprawiedliwości? (streszczenie)  /374

Daniel Wojtucki

Magic at the Gallows. Dealing with the bodies of executed convicts in Silesia ans Upper Lusatia in the early modern period  /377

Magia pod szubienicą. Postępowanie z ciałami straconych skazańców na Śląsku i Górnych Łużycach w czasach nowożytnych (streszczenie)  /404

Joanna Wawrzeniuk

The role of the foot in funeral rites od ancient Slavs in a comparitive perspective  /405

Rola stopy w obrzędzie pogrzebowym dawnych Słowian w aspekcie porównawczym (streszczenie)    /426

Izabella Wenska

Bones and limbs in Slavic folk culture. Symbols and objects  /429

Kości i kończyny w folklorze słowiańskim. Symbole i przedmioty (streszczenie)    /442

Paul Mortimer, Stephen Pollington

The Sutton Hoo Stone. Whetstone, spectre of something else?  /455

Kamień z Sutton Hoo. Osełka, berło czy coś innego? (streszczenie)   /470

Noty o autorach / Notes aboute the authors  /471

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie