• Wydawca - Komisja Turystyki Górskiej PTTK "Ziemia Wadowicka"

  • Parametry