• Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego

199.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 83-232-1592-9
Zostaw telefon

Autor: Piotr Muchowski

Rok wydania: 2005

Ilość stron: 436

Oprawa: twarda

Format: 17,5 cm x 24,5 cm

Seria: Judaica i Hebraica

Wydanie II

 

Wyjątkowa w światowej i polskiej literaturze qumranologicznej, pionierska praca. Czytelnik otrzymuje bardzo rzetelne naukowo-informacyjne instrumentarium dotyczące Qumran i rejonu Morza Martwego. Niniejsza publikacja jest II wydaniem książki pod tym samym tytułem, która ukazała się w wydawnictwie The Enigma Press, Kraków 2000 (seria: Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testamentu). W relacji do I wydania wydanie II otrzymało kwalifikację "poprawione i poszerzone".

Spis treści:

Wstęp do drugiego wydania  /11
Wstęp do pierwszego wydania  /12
Wykaz skrótów  /14

Wprowadzenie: Esseńska wspólnota w Qumran  /15
Czas istnienia esseńskiej wspólnoty w Qumran  /16
Struktura społeczna wspólnoty  /18
Liczebność wspólnoty  /19
Położenie osiedla  /23
Ceramika  /24
Architektura  /29
Monety /31
Cmentarz  /34
Esseńczycy na scenie politycznej Judei  /37
Kalendarz  /38
Nowe hipotezy dotyczące Qumran  /41
Teologia i rytuał  /45
Rękopisy qumrańskie a Nowy Testament  /51
Hebrajski i aramejski rękopisów znad Morza Martwego  /54


Teksty prawne
Reguła zrzeszenia [IQ5, 4Q255, 4Q256, 4Q257, 4Q258, 4Q259, 4Q260, 4Q261, 4Q262, 4Q263, 4Q264, 5Q11]  /57
Reguła całego zgromadzenia [IQ28a, 4Q249a, 4Q249b, 4Q249c, 4Q249d, 4Q249e, 4Q249f, 4Q249g, 4Q249h, 4Q249i?]  /63
Reguła błogosławieństw [IQ28b]  /67
Reguła wojny [IQM, 1Q33, 4Q285, 4Q471, 4Q491, 4Q492, 4Q493, 4Q494, 4Q495, 4Q496, 4Q497, 11Q14]  /68
Dokument damasceński [CD-A, CD-B, 4Q266, 4Q267, 4Q268, 4Q269, 4Q270, 4Q271, 4Q272, 4Q273, 5Q12, 6Q15]  /76
Zwój świątyni [4Q365a, 4Q524, 11Q19, 11Q20, 11Q21]  /85
Tekst prawny [2Q25]  /99
Ordynacje [4Q159, 4Q513, 4Q514]  /100
Teksty halachiczne  [4Q251,4Q244a]  /102
Reguły rozmaite [4Q265]  /103
Reguły czystości [4Q274, 4Q276, 4Q277, 4Q278]  /104
Zbiory [4Q284a]  /107
Niektóre z nakazów Prawa [4Q394, 4Q395, 4Q396, 4Q397, 4Q398, 4Q399, 4Q313]  /107
Rytuał oczyszczenia [4Q414]  /115
Tekst polemiczny [4Q471a]  /115
Napomnienia nadzorcy [4Q477]  /116
Rytuał oczyszczeń [4Q512]  /116
Reguła [5Q13]  /117


Teksty egzegetyczne  /119
Peszer do Księgi Habakuka [1QpHab]  /119
Peszer do Księgi Micheasza [1Q14]  /123
Peszer do Księgi Sofoniasza [1Q15]  /124
Peszer do Księgi Psalmów [1Q16, 4Q171]  /124
Peszer do Księgi Izajasza [3Q4, 4Q161, 4Q162, 4Q163, 4Q164, 4Q165]  /127
Peszer do Księgi Ozeasza [4Q166, 4Q167]  /132
Peszer do Księgi Nahuma [4Q169]  /134
Midrasz dotyczący czasów ostatecznych [4Q174, 4Q177, 4Q178, 4Q182, 4Q183]  /136
Testimonia [4Q175]  /141
Tanchumim [4Q176]  /143
Peszęr dotyczący okresów [4Q180, 4Q181]  /144
Peszer do Apokalipsy tygodni [4Q247]  /145
Peszer do Księgi Rodzaju [4Q252, 4Q253, 4Q254, 4Q254a]  /146
Peszer do KsięgiMalachiasza [4Q253a, 5Q10]  /148
Wykład na temat patriarchów [4Q464]  /148
Melchizedek [11Q13]  /149


Teksty liturgiczne i kultowe  /151
Hodajot [1QHa,lQ35, 4Q427, 4Q428, 4Q429, 4Q430, 4Q431, 4Q432, 4Q433, 4Q433a, 4Q440]  /151
Modlitwy na święta [1Q34-lQ34bis, 4Q507, 4Q508, 4Q509]  /161
Hymny [3Q6, 6Q18, 8Q5]  /163
Lamentacje(4Qn9,4Q5Ql]  /164
Czas sprawiedliwości [4Q215a]  /165
Przekleństwa [4Q28Q, 5Q14]  /165
Błogosławieństwa i przekleństwa [4Q286, 4Q287, 4Q288, 4Q289, 4Q290]  /166
Teksty modlitewne [4Q291, 4Q292, 4Q293]  /168
Dzielą Boże [4Q392, 4Q393]  /169
Pieśni ofiary' szabatowej [4Q400, 4Q401, 4Q402, 4Q403, 4Q404, 4Q405, 4Q406, 4Q407, 11Q17, Maslk]  /170
Tekst liturgiczny [4Q409]  /175
Błogosław duszo moja [4Q434, 4Q434a, 4Q435, 4Q436, 4Q437, 4Q438]  /175
Lament przywódcy [4Q439]  177
Dziękczynienie jednostki [4Q442]  /178
Zaklęcie [4Q444]  /178
Tekst poetycki [4Q446]  /178
Apokryficzny psalm i modlitwa [4Q448]  /179
Modlitwy [4Q449, 4Q451]  /180
Hymn eschatologiczny [4Q457]  /180
Hymn samopochwalny [4Q471b]  /181
Modlitwa dotycząca Boga i Izraela [4Q471c]  /182
Modlitwa o miłosierdzie [4Q481c]  /182
Błogosławieństwo [4Q500]  /182
Rytuał zaślubin [4Q502]  /183
Modlitwy codzienne [4Q503]  /183
Słowa ciał świecących [4Q504, 4Q505, 4Q506]  /184
Pieśń mędrca [4Q510,4Q511]  /185
Zaklęcia przeciw demonom [4Q560]  /186
Błogosławieństwa [6Q16]  /187
Psalmy niekanoniczne [4Q88, 11Q5, 11Q6, 11Q11]  /187


Teksty dydaktyczne  /191
Pouczenia [1Q26, 4Q415, 4Q416, 4Q417, 4Q418, 4Q418a, 4Q418b, 4Q418c, 4Q423]  /191
Księga tajemnic [1Q27, 4Q299, 4Q300, 4Q301]  /196
Podstępy niegodziwej kobiety [4Q184]  /198
Poemat mądrościowy [4Q185]  /198
Słowa mędrca do Synów Brzasku [4Q298]  /199
Pochwala Boga [4Q302]  /200
Medytacja nad stworzeniem [4Q303, 4Q304, 4Q305]  /201
Napomnienie odwołujące się do potopu [4Q370]  /202
Wizja i interpretacja [4Q410]  /203
Teksty sapiencjalno-dydaktyczne [4Q412, 4Q425]  /203
Tekst dotyczący Bożej opatrzności [4Q413]  /204
Tekst mądrościowy [4Q419]  /204
Drogi sprawiedliwości [4Q420, 4Q421]  /205
Tekst przypominający Pouczenia [4Q424]  /206
Tekst.sapiencjalno-hymniczny [4Q426]  /207
Tekst narracyjny [4Q461]  /207
Szczęśliwi [4Q525]  /207
Alegoria winorośli [6Q11]  /208


Teksty parabiblijne  /209
Przeredagowany Pięcioksiąg [4Q158, 4Q364, 4Q365, 4Q366, 4Q367]  /209
Lista fałszywych proroków [4Q339]  /212
Lista netinim [4Q340]  /213
Apokryficzny Pięcioksiąg [4Q368]  /213
Parafraza Ksiąg Królewskich [4Q382]  /214
Parafraza Genesis i Exodus [4Q422]  /214
Teksty narracyjne [4Q458, 4Q462. 4Q463, 4Q464a]  /215
Tekst wzmiankujący Sedecjasza [4Q470]  /217
Dwie drogi [4Q473]  /218
Proto-Estera [4Q550]  /218
Biblijna chronologia [4Q559]  /221
Parafraza Deuteronomium [6Q20]  /222
Poetycki tekst z Murabba 'at [Mur 6]  /222


Teksty kalendarzowe  /223
Miszmarot [4Q322, 4Q323, 4Q324, 4Q324a, 4Q324c, 4Q328, 4Q329, 4Q329a, 4Q330, 4Q319]  /223
Terminarze różnorodne [4Q320, 4Q321, 4Q321a, 4Q325]  /228
Sześcioletni kalendarz typu Miszmarot (w rekonstrukcji Talmona)  /231
Dokumenty kalendarzowe dotyczące szabatów i świąt, nienależące do typu Miszmarot [4Q324b, 4Q326, 4Q394 1-2, 4Q337]  /235
Fazy Księżyca [4Q317]  /236
Porządek śpiewu [4Q334]  /237
Teksty związane z przepowiadaniem [4Q186, 4Q561, 4Q318]  /238


Teksty apokryficzne  /241
Księga jubileuszów [1Q17, 1Q18, 2Q19, 2Q20, 3Q5, 4Q176 b, 4Q216, 4Q217, 4Q218, 4Q219, 4Q220, 4Q221, 4Q222, 4Q223-224, 11Q12, Maslj]  /241
Księga Noego [1Q19]  /250
Apokryf Księgi Rodzaju [1QapCeN, 1Q20]  /250
Dokument Lewiego[lQ2\,4Q2\3,4Q2l3a, 4Q213b, 4Q214, 4Q214a, 4Q214b]  /253
Apokryf Lewiego [4Q540, 4Q541]  /260
Księga gigantów [1Q23, 1Q24, 2Q26, 4Q203, 4Q206a, 4Q530, 4Q531, 4Q532, 4Q533, 6Q8]  /262
Księga Henocha [4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q208, 4Q209, 4Q210,4Q211,4Q212]  /265
Apokryf Mojżesza [2Q21, 4Q374, 4Q377]  /271
Liturgia trzech języków ognia/Apokryf Mojżesza [1Q29, 4Q376, 4Q408]  /272
Słowa Mojżesza/Apokryf Mojżesza [1Q22, 4Q375]  /274
Apokryf Józefa [2Q22, 4Q371, 4Q372, 4Q373, 4Q474]  /275
Apokryf profetyczny [2Q23]  /279
Nowa Jerozolima [1Q32, 2Q24, 4Q554, 4Q555, 5Q15, 11Q18]  /279
Wizja Samuela [4Q160]  /282
Testament Naftalego [4Q215]  /283
Apokryf Księgi jubileuszów [4Q225, 4Q226, 4Q227]  /284
Kompozycja cytująca Księgę jubileuszów [4Q228]  /285
Modlitwa Nabonida [4Q242]  /285
Pseudo-Daniel [4Q243, 4Q244, 4Q245]
Apokryf Daniela [4Q246]  /287
Tekst historyczny [4Q248]  /288
Modlitwa Enosza [4Q369]  /288
Psalmy Jozuego [4Q378, 4Q379]  /289
Psalmy apokryficzne [4Q380, 4Q381]  /290
Apokryf Jeremiasza [4Q383, 4Q384, 4Q385a, 4Q387, 4Q388a, 4Q389, 4Q390, 4Q387a]  /292
Pseudo-Ezechiel [4Q385, 4Q386, 4Q385b, 4Q388, 4Q385c, 4Q391]  /296
Tekst narracyjny i modlitwa [4Q460]  /299
Odnowiona Ziemia [4Q475]  /300
Apokryf Elizeusza [4Q481a]  /300
Mesjańska apokalipsa [4Q521]  /301
Proroctwo Jozuego [4Q522]  /302
Stówa Michała do aniołów [4Q529]  /302
Narodziny Noego [4Q534, 4Q535, 4Q536]  /303
Testament Jakuba? [4Q537]  /304
Testament Judy [4Q538]  /305
Testament Józefa [4Q539]  /306
Testament Kahata [4Q542]  /307
Wizje Amrama [4Q543, 4Q544, 4Q545, 4Q546, 4Q547, 4Q548, 4Q549?]  /308
Cztery królestwa [4Q552, 4Q553]  /309
Apokryf Ksiąg Samuela - Królewskich [6Q9]  /310
Apokryf prorocki [6Q12]  /310
Apokryf Jozuego [Mas 11]  /310


Teksty dokumentarne  /313
Dokumentarne teksty z IV groty [4Q342, 4Q343, 4Q344, 4Q345, 4Q346, 4Q348]  /313
Dokumentarne teksty z Murabba'at, Nachal Chewer/Nachal Ce'elim, Groty Listów [Mur 8, Mur 17, Mur 18, Mur 19, Mur 20, Mur 21, Mur 22, Mur 24, Mur 25, Mur 26, Mur 27, Mur 29, Mur 30, Mur 32, Mur 42, Mur 43, Mur 44, Mur 45, Mur 46, Mur 72, XHev/Se 7, XHev/Se 8, XHev/Se 8a, XHev/Se 9, XHev/Se 12, XHev/Se 13, XHev/Se 21, XHev/Se 23, XHev/Se 30, XHev/Se 49, XHev/Se 50, 5/6Hev l, 5/6Hev 2, 5/6Hev 3, 5/6Hev 4, 5/6Hev 6, 5/6Hev 7, 5/6Hev 8, 5/6Hev 9, 5/6Hev 10, 5/6Hev 36, 5/6Hev 39, 5/6Hev 42, 5/6Hev 43, 5/6Hev 44, 5/6Hev 45, 5/6Hev 46, 5/6Hev 47a, b, 5/6Hev 49, 5/6Hev 50, 5/6Hev 51, 5/6Hev 53, 5/6Hev 54, 5/6Hev 55, 5/6Hev 56, 5/6Hev 57, 5/6Hev 58, 5/6Hev 60, 5/6Hev 61, 5/6Hev 62, 5/6Hev 63]  /314
Zwój miedziany [3Q15]  /325
Ostrakon z Chirbet Qumran [KhQl]  /329


Rękopisy biblijne (Starego Testamentu)  /331

Bibliografia  /387
Wykaz nazw tekstów i oznaczeń  /427
Wykaz nazw tekstów w porządku alfabetycznym  /433
Commentaries on the Dead Sea Scrolls (Summary)  /435

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie