• Kebra Nagast. Chwała królów

Symbol: 7519
Brak towaru
36.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Dostępność Brak towaru
ISBN 978­-83-­6266-1­37-­4
Zostaw telefon

Autor: nieznany

Rok wydania:  2011

Liczba stron: 192

Okładka: miękka

Format: 14,5 cm x 20,5 cm

Seria: Święte Księgi, Święte Teksty nr 20



W ręce polskiego czytelnika po raz pierwszy trafia pełny polski przekład Kebra Nagast. Przekład ten, co prawda, został dokonany nie z oryginału, lecz z tłumaczenia angielskiego, niemniej jednak jego zaletą jest to, iż zawiera kompletny tekst tej bardzo ważnej i świętej dla Etiopczyków oraz rastafarian1 księgi. Wcześniejszym od niniejszego polskim przekładem było tłumaczenie autorstwa Stefana Strelcyna, które ukazało się drukiem w roku 1956 w Warszawie pod tytułem: Kebra Nagast czyli Chwała królów Abisynii. Z jednej strony miało ono przewagę nad niniejszym przekładem, który ukazuje się nakładem Wydawnictwa „Armoryka", bowiem prof. Strelcyn księgę przetłumaczył z języka abisyńskiego, z drugiej strony obarczone było jednak poważną wadą: przekład nie był pełny i zawierał co prawda obszerne, ale jednak tylko fragmenty dzieła. Kebra Nagast (lub Kebra Negast bo i taka nazwa jest używana)to księga napisana w etiosemickim języku gyyz (znanym także jako geez bądź ge'ez). Jak wspomniałem wyżej, jest to księga dla Etiopczyków niezwykle ważna, co znakomity etiopista Edward Ullendorff (1929-2011) opisał takimi oto słowy: „Kebra Nagast to nie tylko dzieło literackie, lecz także składnica etiopskich uczuć narodowych i religijnych." Jest to także jedno z najważniejszych dzieł składających się na tradycję i kulturę całej ludzkości. Kebra Nagast wyjaśnia pochodzenie dynastii salomońskiej sprawującej władzę w Etiopii. Opowiada o tym, jak królowa Saby spotkała Salomona, i o tym, jak Arka Przymierza skradziona przez Dawida (Menelika I) znalazła się w Etiopii. Zawiera także ważną informację dotyczącą porzucenia przez Etiopczyków pogańskiego kultu słońca, księżyca i gwiazd oraz zastąpienia go kultem Jedynego Boga, Boga Izraela. Dzieło przyjęło się dzielić na cztery główne części. Pierwsza obejmuje podstawową treść legendy: spotkanie królowej Saby z królem Salomonem, narodziny ich syna Dawida (tj. Menelika), jego podróż do Izraela, kradzież Arki Przymierza i dalsze losy Menelika jako władcy Etiopii. Druga część to rozdziały 1-18, omawiające różne wątki biblijne, i 113-117 zawierające proroctwa dotyczące przyszłości Etiopii i jej wiary w Chrystusa. Część trzecia jest już dość luźno związana z główną historią Kebra Nagast - stanowi zbiór dowodów na to, jakoby wszyscy wielcy władcy starożytności wywodzili się z narodu wybranego, czyli należeli do ludu semickiego. Część ostatnia, czwarta, obejmuje szereg proroctw dotyczących nadejścia Odkupiciela - Chrystusa. Całość Kebra Nagast jest więc również swoistym pomostem kulturowym: łączy najdalszą, pogańską przeszłość Etiopii sprzed królowej Saby poprzez przyjęcie wiary w jednego Boga (judaizm) po chrześcijaństwo.

(Ze wstępu)

Spis treści:

O Kebra Nagast czyli Księdze Chwały Królów  - krótki wstęp  /5

Kebra Nagast. Chwała Królów  /13

I. Chwała Królów  /13

II. Wielkość Królów  /14

III. Królestwo Adama  /14

IV. Zazdrość  /15

V. Królestwo Seta  /15

VI. Grzech Kaina  /16

VII. Noe  /16

VIII. Potop  /17

IX. Przymierze Noego  /17

X. Syjon  /18

XI. Niejednomyślna decyzja trzystu osiemnastu ojców /18

XII. Kannan  /19

XIII. Abraham  /20

XIV. Przymierze Abrahama  /21

XV. Izaak i Jakub  /22

XVI. Ruben  /22

XVII. Chwała Syjonu  /23

XVIII. Zgoda między ojcami i biskupami  /26

XIX. Odnalezienie tej księgi  /26

XX. Podział ziemi  /26

XXI. Królowa Południa  /27

XXII. Kupiec Tamrin  /27

XXIII. Powrót kupca do Etiopii  /29

XXIV. Przygotowania królowej do podróży  /30

XXV. Spotkanie królowej i Salomona  /32

XXVI. Rozmowa króla i królowej  /33

XXVII. Pracownik  /34

XXVIII. Salomon i przykazania królowej  /35

XXIX. Trzystu i osiemnastu patriarchów /37

XXX. Przysięga króla  /39

XXXI. Pieczęć Salomona  /41

XXXII. Jak królowa urodziła i powróciła do swego kraju  /42

XXXIII. Podróż króla Etiopii  /43

XXXIV. Przyjazd młodzieńca do kraju swojej matki  /44

XXXV. Dowódca wojska króla Salomona  /45

XXXVI. Stosunki między królem Salomonem i jego synem  /47

XXXVII. Pytania Salomona do syna  /50

XXXVIII. Plan wysłania syna króla  wraz z dziećmi wielmożów  /51

XXXIX. Syn Salomona królem /52

XL. Pouczenia kapłana  Sadoka (Zadoka)  / 53

XLI. Błogosławieństwa królów  /54

XLII. Dziesięć przykazań  /56

XLIII. Rozkazy dla wojska Izraela  /58

XLIV. Nie godzi się złorzeczyć królowi  /60

XLV. Płacz i plan odesłanych  /61

XLVI. Plan dotyczący Syjonu  /63

XLVII. Ofiary Azaryasa i króla  /64

XLVIII. Uprowadzenie Syjonu  /65

XLIX. Ojcowskie błogosławieństwo  /66

L. Pożegnanie z ojcem i żałoba w mieście  /67

LI. Salomon i kapłan Zadok (Sadok)  /68

LII. Odejście kapłana Zadoka (Sadoka)   /69

LIII. Wóz darowany ludowi Etiopii  /70

LIV. Jak Dawid, król Etiopii, prowokował i przyjął Syjon  /72

LV. Radość ludzi w Etiopii /73

LVI. Powrót kapłana Zadoka (Sadoka) i przekazanie podarunku /75

LVII. Upadek kapłana Zadoka (Sadoka)  /76

LVIII. Jak Salomon pragnął ich śmierci  /76

LVIX. Król i Egipcjanin, sługa Faraona  /77

LX. Płacz Salomona  /78

LXI. Powrót Salomona do Jeruzalem  /82

LXII. Odpowiedź Salomona  /85

LXIII. Zgoda izraelskich wielmożów  /86

LXIV. Kuszenie króla Salomona  /87

LXV. Grzech Salomona  /89

LXVI. Proroctwo Chrystusa  /89

LXVII. Lament Salomona  /91

LXVIII. Maryja, nasza Pani Zbawienia  /93

LXIX. Pytanie Salomona  /96

LXX. Rządy Roboama  /98

LXXI. Maryja, córka Dawida  /101

LXXII. Król Bizancjum  /102

LXXIII. Pierwszy wyrok Adramiego króla Bizancjum /104

LXXIV. Król Medyam  /105

LXXV. Król Babilonu /106

LXXVI. Kłamliwi świadkowie  /106

LXXVII. Król Persji  /110

LXXVIII. Król Moabu /112

LXXIX. Król Ammonitów  /113

LXXX. Król Filistynów  /113

LXXXI. Jak Samson zabił syna króla Filistynów  /115

LXXXII. Wędrówka Abrahama do Egiptu  /116

LXXXIII. Król Izmaelitów  /118

LXXXIV. Powrót króla Etiopii do własnego kraju  /119

LXXXV. Radość królowej Makedy  /120

LXXXVI. Królowa Makeda uczyniła syna swego królem  /120

LXXXVII. Przysięga wielmożów Etiopii /121

LXXXVIII. Jak opowiedział swej matce jak uczyniono go królem  /123

LXXXIX. Rozmowa królowej z dziećmi Izraela  /125

XC. Azariasz i pochwała królowej oraz jej miasta  /127

XCI. Czyste i nieczyste pokarmy  /129

XCII. Odnowa królestwa Dawida  /131

XCIII. Bizancjum i zniszczenie wiary  /132

XCIV. Pierwsza wojna króla Etiopii /133

XCV. Ogólna akceptacja posiadłości króla Etiopii  /135

XCVI. Proroctwo o Chrystusie  /137

XCVII. Szemranie Izraela /140

XCVIII. Laska Mojżesza i laska Aarona  /142

XCIX. Dwaj słudzy  /146

C. Bunt Aniołów /147

CI. Ten, który istnieje wszędzie  i we wszystkim /151

CII. Początek /151

CIII. Rogi ołtarza  /154

CIV. Arka i rozmowa bezbożników /155

CV. Wiara Abrahama /159

CVI. Proroctwo dotyczące nadejścia Chrystusa /160

CVII. Jego wejście w pełni chwały do Jeruzalem  /167

CVIII. Okrucieństwo niesprawiedliwych Żydów  /170

CIX. Ukrzyżowanie  /172

CX. Zmartwychwstanie  /175

CXI. Wniebowstąpienie i powtórne  przyjście  /176

CXII. Jak prorocy go zapowiadali  /178

CXIII. Rydwan i pogromca wroga  /180

CXIV. Powrót Syjonu  /182

CXV. Osąd Izraela  /183

CXVI. Rydwan Etiopii  /183

CXVII. Królowie Bizancjum i Etiopii  /184

Kolofon  /185

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie