• Kalendarz historyczny. Polemiczna historia Polski

Symbol: 13906
Brak towaru
23.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 8370018564
Zostaw telefon

Autor: Jerzy Łojek

Rok wydania: 1994

Liczba stron: 715

Okładka: twarda

Format: 17,00 cm x 24,00 cm

Seria: Biblioteka utworów wybranych Jerzego Łojka

Uwagi - okładka z zatarciami, brzegi stron lekko pożółknięte, w środku adnotacja ołówkiem

 

Cykl esejów ukazujących w polemiczny sposób syntezę dziejów Polski od czasów Mieszka I do 1983 roku. Mimo upływu czasu i zmiany sytuacji politycznej Kalendarz do dziś nie stracił swej naukowej wartości oraz autentycznego charakteru literatury podziemnej tamtych lat.Kalendarz powstał na zamówienie redaktora naczelnego "Kultury" i Zeszytów Historycznych" - Jerzego Giedroycia.

(opis wydawcy)

Spis treści:

Wstęp   /5

Styczeń

1. Europa u progu drugiego tysiąclecia   /9

2. Plemiona słowiańskie nad Wisłą i Odrą   /10

3. Chrzest Polski   /12

4. Państwo Mieszka i Bolesława Chrobrego   /13

5. Otto III w Gnieźnie (1000)   /14

6. Kryzys w połowie Xl wieku    /15

7. Sprawa Bolesława Śmiałego  /16

8. Bolesław Krzywousty i dzielnicowy podział Polski   /17

9. Najstarsi kronikarze polscy  /18

10. Krzyżacy w Polsce   /19

11. Najazd mongolski i bitwa pod Legnicą   /20

12. Lokacja miast polskich na prawie europejskim   /21

13. Polska i Europa w XIII i XIV wieku   /22

14. Odbudowa Królestwa Polskiego   /23

15. Bitwa pod Piewcami (1331)   /24

16. Kazimierz Wielki procesuje się z Krzyżakami   /25

17. Ostateczna utrata Śląska   /26

18. Przyłączenie Rusi Czerwonej   /27

19. Budowa potęgi Królestwa Polskiego   /28

20. Dziedzictwo Kazimierza Wielkiego   /29

21. Król Jadwiga   /30

22. Litwa przed unią    /32

23. Początki Jagiełły w Polsce   /34

24. Witold    /45

25. Grunwald    /37

26. Zmarnowane zwycięstwo (1410-1411)    /38

27. Polska na soborze w Konstancji (1414-1418)    /39

28. Uniwersytet Krakowski w XV wieku   /40

29. Rozwój społeczny Polski w XV wieku    /41

30. Ekspansja turecka a Polska   /43

31. Odzyskanie Pomorza    /45

Luty

32. Polityka dynastyczna Jagiellonów    /49

33. „Nihil novi"   /51

34- Handel gdański w XV i XVI wieku   /53

35. Bitwa pod Orszą (1514)   /54

36. Koniec Zakonu Krzyżackiego i hołd pruski   /56

37. Inkorporacja Mazowsza   /58

38. Budowa parlamentaryzmu Rzeczypospolitej   /59

39. Ostatnia elekcja Jagiellońska   /60

40. Groza ze wschodu   /61

41. Fatum monarchii Jagiellońskiej   /63

42. O stały związek Polski z Litwą   /65

43. Cień z Inflant   /67

44. Unia lubelska (1569)   /68

45. Ostateczne włączenie Prus Królewskich   /70

46. Zgoda sandomierska   /71

47. Koniec Jagiellonów   /73

48. Spór o pierwszą elekcję   /75

49. Artykuły henrykowskie   /77

50. Batory   /79

51. Połock, Wielkie Łuki, Psków   /81

52. Kalendarz gregoriański   /83

53. Linia brzeska (1596)   /84

54. Nalewajko   /86

55. Moskiewskie złudzenia   /88

56. Wojna domowa (1606-1607)   /90

57. Operacja „Moskwa" (1606-1619)   /92

58. Ekspansja turecka    /94

59. Ostatni okres świetności Rzeczypospolitej   /96

Marzec

60. W poszukiwaniu wielkiej wojny    /101

61. Chmielnicki   /103

62. Żółte Wody, Korsuń, Piławce   /105

63. Beresteczko   /107

64. Perejasław (1654)   /108

65. Wojna z Moskwą (1654)   /110

66. Atak szwedzki (1655)   /111

67. Jasna Góra i później    /113

68. Porozumienie w Hadziaczu (1658)    /115

69. Pokój w Oliwie (1660) i rozejm w Andruszowie (1667)   /117

70. O naprawę Rzeczypospolitej   /119

71. Wojna domowa (1665-1666)   /121

72. Elekcja (1669)   /122

73. Sobieski   /124

74. Stracone szansę odzyskania Prus    /126

75. Liga z Austrią   /128

76. Wiedeń (1683) – I   /130

77. Wiedeń (1683) – II   /132

78. „W jarzmie Ligi Świętej"   /134

79. Upadek sławy Sobieskiego    /135

80. Sobieski: podsumowanie   /137

81. Rzeczpospolita po wojnach XVII wieku   /139

82. Saskie początki   /140

83. Olkieniki (1700)   /142

84. Stanisław Leszczyński - po raz pierwszy   /144

85. Połtawa i jar nad Prutem   /146

86. Sejm niemy (1717)   /148

87. Alians (1719)   /150

88. Sprawa toruńska (1724)   /152

89. Stanisław Leszczyński - po raz drugi   /154

90. Rzeczpospolita w stanie bezrządu   /156 

Kwiecień

91. Sejm (1744) - rzekoma czy prawdziwa szansa?   /161

92. Rzeczpospolita a wojna siedmioletnia   /162

93. Rzeczpospolita u progu elekcji (1764)   /164

94. Ostatnia elekcja Rzeczypospolitej   /165

95. Stanisław August - początki   /167

96. Król a „Familia"  po elekcji   /169

97. Mecenat kulturalny Stanisława Augusta   /171

98. Sprawa dysydencka    /173

99. Porwanie senatorów (1767)   /175

100. Rosyjskie gwarancje (1768-1775)   /176

101. Bar i Humań   /177

102. Wojna konfederacka (1768-1772)   /178

103. Rozbiór   /180

104. Wynik rozbioru   /182

105. W systemie królewsko-ambasadorskim   /183

106. Marzenia o absolutyzmie   /185

107. „System" Tyzenhauza  /186

108. Komisja Edukacyjna   /188

109. Kaniów (1787)   /190

110. Alians „potrójny"   /191

111. Sejm Wielki – początek   /192

112. Nowa generacja   /194

113. Przymierze z Prusami    /196

114. Konsul Zabłocki   /198

115. Ku nowemu ustrojowi Rzeczypospolitej   /199

116. Uchwała o nierozdzielności krajów Rzeczypospolitej   /200

117. Wiosenny kryzys międzynarodowy (1791)    /201

118. Dzień 3 maja   /203

119. Ustawa rządowa    /205

120. Spisek targowicki   /207

Maj

121. Wojna 1792 roku   /211

122. Rokowania z Petersburgiem   /213

123. Stanisław August – targowiczaninem   /215

124. Drugi rozbiór   /217

125. Sejm grodzieński   /219

126. Po drugim rozbiorze   /221

127. Tadeusz Kościuszko    /223

128. Racławice   /225

129. Bój o Warszawę   /226

130. Bój o Wilno   /228

131. Insurekcyjne wyroki warszawskie   /230

132. Maciejowice   /232

133. Po Maciejowicach   /233

134. Trzeci rozbiór   /234

735. Abdykacja Stanisława Augusta   /235

136. Stanisław August - podsumowanie   /237

137. Traktat styczniowy 1797 roku   /239

138. Emigracja poinsurekcyjna   /240

139. Legiony    /241

140. Kościuszko a Napoleon   /243

141. Szansa przed Tylżą   /245

142. Księstwo Warszawskie   /247

143. Rok 1809   /249

144. Rok 1812   /250

145.  Lipsk (1813)   /252

146. Kongres wiedeński (1814-1815)   /254

147. Konstytucja Królestwa   /256

148. Konstanty   /258

149. Łukasiński   /259

150. Koniec wolności prasy   /261

151. Towarzystwo Patriotyczne a Dekabryści   /263

Czerwiec

152. Sąd sejmowy   /267

153. Sprzysiężenie Wysockiego   /269

154. Szansa powstania „majowego"   /270

155. Rok 1830    /271

156. Noc Listopadowa 29-30 listopada   /273

157. Chłopicki   /275

158. Powstanie sprawą narodową   /277

159. Detronizacja cara   /278

160. Bitwa pod Grochowem   /280

161. Skrzynecki    /282

162. Ofensywa kwietniowa   /284

163. Polska koncepcja wojny (1831)   /286

164. Wyprawa na gwardię    /288

165. Towarzystwo Patriotyczne (1831)   /290

166. Noc z 15 na 16 sierpnia   /292

167. Kapitulacja Warszawy    /293

168. Po kapitulacji   /295

169. Ostatnie chwile powstania listopadowego   /297

170. Spojrzenie na powstanie listopadowe   /298

171. Wejście w emigrację   /300

172. Hotel Lambert   /302

173. Statut Organiczny   /304

174. Scena z życia Petersburga (1832)   /306

175. Szymon Konarski   /307

176. Cum Primus   /309

177. Rok 1846   /311

178. Rabacja galicyjska   /313

179. Pan Michał Grabowski   /315

180. Szansa wojny krymskiej   /317

181. Panowie, żadnych marzeń...   /319

Lipiec

182. Polegli na Krakowskim Przedmieściu   /323

183. Wielopolski   /325

184. Komitet Centralny   /327

185. Noc styczniowa   /328

186. Mierosławski   /330

187. Niejaki Miniszewski   /332

188. Rząd Narodowy   /333

189. Traugutt   /335

190. Spojrzenie na powstanie styczniowe   /337

191. Epoka powstań   /339

192. Emigracja postyczniowa   /341

193. Galicja autonomiczna   /343

194. Rusyfikacja Królestwa   /344

195. Rusyfikacja Kresów Wschodnich   /346

196. Obrona czynna i Skarb Narodowy   /348

197. Liga Polska   /350

198. Socjalizm polski   /352

199. Socjalizm internacjonalny   /354

200. Liga Narodowa   /356

201. Ruch ugody   /358

202. Od walki z ugodą do programu ugody   /360

203. Piłsudski i PPS   /362

204. Rok 1905   /364

205. Organizacja Bojowa PPS   /366

206. Schyłek rewolucji i kwestia polska   /368

207. Bezdany   /370

208. Związek Walki Czynnej   /372

209. Daszyński   /374

210. KSSN   /376

211. Prognoza Piłsudskiego  /378

212. Powstanie „sierpniowe"   /380

Sierpień

213. Legion puławski   /385

214. Łowczówek i Rarańcza   /387

215. Akt 5 listopada 1916 roku   /389

216. Wilson i USA: deklaracja w sprawach Polski   /391

217. Kryzys polityczny - sprawa Legionów   /393

218. Armie polskie w 1918 roku   /395

219. Rewolucja bolszewicka a sprawa polska   /397

220. Traktat brzeski   /399

221. Koniec okupantów   /401

222. Jedenasty listopada   /403

223. Lwów (1918)   /405

224. Wybory (1919)   /407

225. Nacisk ze wschodu   /409

226. Wilno (1919)   /411

227. Federalizm, aneksjonizm i doktryna narodowa   /413

228. Komitet Narodowy Polski   /415

229. Zaolzie (1919)  /417

230. Traktat wersalski    /419

231. Mikaszewicze   /421

232. Traktat z Ukrainą   /423

233. Losy wojny (1920)   /425

234. Osiemnasta decydująca bitwa świata   /427

235. Wilno (1920)   /429

236. Ryga (1920-1921)   /431

237. Kształt odrodzonej Polski   /433

238. Konstytucja marcowa   /437

239. Przepraszam was, panowie...   /437

240. Sojusz z Francją   /439

241. Drugie wybory   /441

242. Narutowicz   /443

243. Granice Rzeczypospolitej   /445

Wrzesień

244. Reforma rolna   /449

245. Złoty polski   /451

246. Cytadela warszawska   /453

247. Kraków (1923)   /455

248. Stołpce (1924)   /456

249. Zamach majowy   /458

250. Wojna domowa w Warszawie   /460

251. Majowa deklaracja Piłsudskiego   /462

252. Trzeci prezydent   /464

253. Konstytucja poprawiona   /466

254. Wolność druku   /468

255. Walka z Sejmem   /470

256. Sejm (1928)   /472

257. Oficerskie najście na Sejm   /474

258. Brześć   /472

259. Wybory (1930)   /474

260. Konstytucja kwietniowa   /476

261. Śmierć Piłsudskiego   /482

262. Między Niemcami a Rosją   /484

263. Wybory 1935 i 1938; ostatnie lata sanacji   /486

264. Monachium   /488

265. Ribbentrop w Warszawie   /490

266. Gwarancje i alians brytyjski   /492

267. Ribbentrop w Moskwie   /494

268. Pierwszy września   /496

269. Siedemnasty września  /498

270. Ostatnie bitwy września   /500

271. Rząd RP na emigracji   /502

272. Pod dwiema okupacjami   /504

273. Sikorski-Majski   /506

Październik

274. Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków...   /511

275. Armia polska w Rosji   /513

276. Katyń   /515

277. Grot-Rowecki i Sikorski   /517

278. Teheran (1943)   /519

279. Albo-albo   /521

280. Granica ryska czy niepodległość?   /523

281. Monte Cassino   /525

282. Wilno (1944)   /527

283. Mikołajczyk w Moskwie   /529

284. Wybuch powstania   /531

285. Sześćdziesiąt trzy dni   /533

286. Zburzenie Warszawy   /535

287. Wybory w USA   /537

288. Rozkaz Sosnkowskiego i polityka Mikołajczyka   /539

289. Jałta   /541

290. Szosa pod Świeradowem   /543

291. Proces szesnastu   /545

292. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej   /547

293. Bilans Rządu RP na emigracji   /549

294. Czy „wojna domowa"?   /551

295. Referendum (1946)   /553

296. Pactum subiectionis   /555

297. Głosowanie (1947)   /557

298. Okres błędów i wypaczeń   /559

299. Samounicestwienie PPS    /561

300. „Specjaliści radzieccy"   /563

301. Plan sześcioletni   /565

302. Zmiana granicy   /567

303. Konstytucja PRL   /569

304. Odcięci od świata   /571

Listopad

305. Śmierć Stalina   /575

306. Pakt warszawski   /577

307. Tajny referat Chruszczowa   /579

308. Śmierć Bieruta   /581

309. Poznań (1956)   /583

310. Casus Gomułka   /385

311. VIII Plenum   /587

312. Kłamstwa Gomułki   /589

313. Głosowanie (1957)   /591

314. Koniec „Po Prostu"   /593

315. Zamrażanie   /595

316. Katyń po wojnie   /597

317. Polska za granicą   /599

318. Zmiana generacji   /601

319. Marzec 1968: początek   /603

320. Marzec 1968: skutki  /605

321. Agresja na Czechosłowację   /607

322. Koniec Gomułki   /609

323. Krwawy czwartek w Gdyni   /611

324. Ofiary „Grudnia"   /613

325. Dwa politbiura   /615

326. Styczeń w Szczecinie, luty w Łodzi  /617

327. System Gierka   /619

328. Wielkie ostrzeżenie: 1976   /621

329. KOR   /623

330. Opozycja pozakorowska   /625

331. Papież-Polak  /627

332. Kryzys PRL   /629

333. Konfederacja Polski Niepodległej   /631

334. Ciężar zbrojeń   /633

Grudzień

335. Wejście w konfrontację   /637

336. Sierpień w Gdańsku: początek   /639

337. Sierpień w Gdańsku: negocjacje   /641

338. Umowy sierpniowe   /643

339. „Solidarność" ogólnopolska   /645

340. Walka o rejestrację   /647

341. Instrukcja prokuratora Czubińskiego   /649

342. Przerwana interwencja?   /651

343. Wolne soboty czy odrodzenie kraju?   /653

344. O dostęp do środków informacji   /655

345. Największy błąd „Solidarności"   /657

346. Prowokacja bydgoska   /659

347. Dziewięćdziesiąt spokojnych dni   /661

348. „Solidarność Wiejska"   /663

349. Zjazd „Solidarności" - I tura   /664

350. Posianie do ludzi pracy Europy Wschodniej   /666

351. O prawdę historyczną   /668

352. Zjazd „Solidarności" - II tura  /670

353. Przewodniczący „Solidarności"   /672

354. Ostatnie dwa miesiące   /674

355. Ostatnie posiedzenie Komisji Krajowej   /676

356. Noc grudniowa   /678

357. Pierwszy tydzień wojny rządu z narodem  /680

358. Kopalnia „Wujek"  /682

359. Internowani   /684

360. Pod „stanem wojennym"   /686

361. Stracona młodzież   /688

362. Rozwiązanie „Solidarności"   /690

363. Druga wizyta Jana Pawła II w Polsce   /692

364. Zmiany w konstytucji PRL   /694

365. Nobel dla Wałęsy   /696

Sylwester- Nowy Rok

366. Historyczna miara czasu  /701

Spis ilustracji   /703

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie