• Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów

Symbol: 5165
99.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 83-7063-187-8
Zostaw telefon

Redakcja: Tomasz Jasiński, Tomasz Jurek, Jan M. Piskorski

Rok wydania: 1997

Liczba stron: 552

Oprawa: twarda

Format: 17,5 cm x 24,5 cm

Prace Komisji Historycznej tom 55

Uwaga - przybrudzona okładka i grzbiet

 

Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin.

Spis treści:

Tabula gratulatoria  /5

Wstęp jawny, zwany początkiem księgi pamiątkowej Profesora Antoniego Gąsiorowskiego (Jan M. Piskorski)  /7

Bibliografia publikacji Profesora Antoniego Gąsiorowskiego za lata 1957-1997 (oprac. Izabela Skierska)  /15

U POCZĄTKÓW POLSKI

Jacek Banaszkiewicz - "Podanie bohaterskie" o Mieszku I zanotowane w Kronice Galla Anonima (I, 4)  /35

Roman Michałowski - Przesłanki ideowe zjazdu gnieźnieńskiego. Przyczynek do rozstrzygnięcia problemu  /47

Gerard Labuda - Reminiscencje Pasji św. Wojciecha z Tagernsee (koło 1025) w scenach jego żywotu na Drzwiach Gnieźnieńskich (koło 1180)  /53

OSADNICTWO I GOSPODARKA

Zofia i Stanisław Kurnatowscy - O przemianach regionu Wielkopolski w czasach piastowskich  /67

Andrzej Wędzki - Glosy do Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu (Szreniawa - Biskupice, "Coccha" - Szczepanowice)  /75

Stanisław Trawkowski - Homines episcopi Wladislaviensis ascripticii heredes de Gacov  /81

Jan M. Piskorski - Wieś w dobrach klasztoru kołbackiego w połowie XIV wieku (ze szczególnym uwzględnieniem ciężarów chłopskich)  /87

Jerzy Wyrozumski - Czy późnośredniowieczny kryzys feudalizmu dotknął Polskę?  /103

LOSY RODZIN I LUDZI

Kazimierz Jasiński - Genealogia księcia mazowieckiego Siemowita I  /117

Jan Tęgowski - Małżeństwo Kaźka Bogusławica z Kenną Olgierdówną i jego rola w politycznych planach Kazimierza Wielkiego  /125

Janusz Bieniak - Krąg rodzinny Jadwigi z Żerkowa  /135

Marian Wolski - Ławszowici i Zaroszyce. Z zagadnień genealogiczności rodów rycerskich  /147

Jacek Laberschek - Najstarsze nobilitacje w Polsce na przykładzie Mikołaja wójta lelowskiego i Jana Służki z Mirowa  /159

Waldemar Bukowski - Eryk Rozpierski z Góry Bąkowej i Straszęcina, autor Tractatuli contra Cruciferos, Regni Poloniae invasores  171

Katarzyna Górska-Gołaska - Ciołkowie. Z życia drobnej szlachty wielkopolskiej  /185

Maria Bogucka - Człowiek przełomu epok: Eberhad Ferber 1463-1529  /205

Anna Sucheni-Grabowska - Starania Iwana Groźnego o rękę Katarzyny Jagiellonki a konflikt z Rosją o Inflanty (1560-1561)  /213

PRAWA I URZĘDY

Jan Wroniszewski - Wywody szlachectwa w Małopolsce  XIV i XV wieku. Kwestia autentyczności najstarszego wywodu z 1335 r.  .227

Tomasz Jurek - Starostwo wschowskie w latach 1343-1422  /241

Joachim Zdrenka - Książę szczeciński Świętobór I sędzią sądu nadwornego króla niemieckiego Wacława (1391-1400)  /255

Franciszek Sikora - Starostwo krakowskie pod rządami Jana z Tarnowa w latach 1406-1409  /261

Grażyna Rutkowska - Nadania ziemi w zamian za obowiązek obrony wielkopolskich warowni (w świetle dokumentów Władysława III i Kazimierza Jagiellończyka)  /277

Tomasz Jasiński - Rozważania księcia Mikołaja I opolskiego o prawie lennym i o sukcesji po księciu Ludwiku II legnickim  /285

Małgorzata Wilska - Wokół sejmu w Piotrkowie w 1493 roku  /295

Andrzej Wyczański - O potrzebie badań nad funkcjonowaniem starostwa grodowego w Polsce nowożytnej  /301

LUDZIE KOŚCIOŁA

Andrzej Radzimiński - Społeczne funkcje prebend kanonickich w Polsce późniejszego średniowiecza. Uwagi do problemu  /311

Błażej Śliwiński - Z badań nad początkami karier młodszych synów rycerzy polskich  /325

Stanisław Szczur - Współpracownicy Galharda z Carces kolektora papieskiego w Polsce  /337

Jadwiga Krzyżaniakowa - Piotr z Kobylina - sylwetka późnośredniowiecznego prałata  /345

Krzysztof Mikulski - Watzenrodowie i kapituła warmińska. Rola związków rodzinnych w duchownych karierach mieszczan toruńskich w XIV i XV wieku  /359

Izabela Skierska - Finanse kustosza gnieźnieńskiego Wojciecha Skóry z Gaju  /373

Janusz Kurtyka - Kościół i polityka: spór o archidiakonat krakowski w latach 1476-1479  /395

KSIĘGI, DOKUMENTY, KANCELARIE

Krzysztof Skupieński - Notarius a subcancellarius. Uwagi i hierarchii urzędników kancelaryjnych w Polsce dzielnicowej  /419

Jan Pakulski - O najstarszych, przedherbowych pieczęciach arcybiskupów gnieźnieńskich  /429

Ivan Hlavacek - Zur Frage der Saisonalitat und des Arbeitsrhythmus in der mittelalterischen Verwaltung. Bemerkungen zur Auslaufstatistik der Kanzleien der letzten Premysliden und Johanns von Luxemburg /447

Ryszard Marciniak - Książki Gotfryda z Goleniowa, czyli przyczynek do znajomości prawa na Pomorzu Zachodnim w początkach XIV wieku  /457

Alicja Karłowska-Kamzowa - Słowa dla miniaturzystów w czeskim rękopisie ze zbiorów watykańskich  /469

Henryk Samsonowicz - Średniowieczne księgi sądowe małych miast w Polsce  /477

Kazimierz Pacuski - Kancelarie książęce w obronie racji stanu Mazowsza. Dwa dokumenty książąt mazowieckich rzekomo z 1444 r.  /485

Barbara Trelińska - Piętnastowieczny rękopis z Biblioteki Załuskich  /497

DAWNY POZNAŃ

Paweł Dembiński - Altaria rodziny Beme w kościele parafialnym Św. Marii Magdaleny w Poznaniu w XV wieku  /503

Jacek Wiesiołowski - Poznański katalog rajców dożywotnich z początku XVI w.  /513

Teresa Jakimowicz - Sławnej rady poznańskiej z Janem Baptystą Quadro umowa o przebudowę ratusza  /521

WIZJE PRZESZŁOŚCI

Wincenty Swoboda - Z najnowszych dziejów apokryfów dotyczących wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny  /531

Janusz Tazbir - "Złoty wiek" w opinii dwóch następnych stuleci  /543

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie