• Historia cywilizacji amerykańskiej Tomy 1 - 5

Brak towaru
465.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 0
Poczta Polska Pocztex 48 0
Odbiór osobisty 0
Poczta Polska Pocztex 48 0
Darmowa dostawa 0
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 kpl.
ISBN 9788366470224
Zostaw telefon

Autor: Zbigniew Lewicki

Rok wydania: 2023

Liczba stron: t.1 - 803, t. 2 - 782, t. 3 - 949, t.4. - 630 t.5 - 674

Okładka: miękka

Format: 16,00 cm x 23,00 cm

 

Era tworzenia ukazuje początek jednego z najbardziej fascynujących procesów historycznych nowożytnego świata - zainicjowanego przybyciem grupki niewykształconych i niedoświadczonych kolonistów do Jamestown i Plymouth, a ukoronowanego po czterystu latach stworzeniem światowego supermocarstwa. Barwny i żywy język autora, a także wiele anegdot i przykładów sprawiają, że książka zainteresuje zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Pierwsza w języku polskim monografia wszechstronnie ukazująca historię, gospodarkę, kulturę i życie codzienne angielskich kolonii, z których powstały Stany Zjednoczone.

”Potoczystym stylem książka przypomina pisarstwo André Maurois i Pawła Jasienicy. Książka Zbigniewa Lewickiego dowodzi, że można interesująco pisać nawet o usługach pocztowych czy usuwaniu śmieci"
(Z recenzji prof. Lucyny Aleksandrowicz-Pędich)

Autor za ten tom ten otrzymał Nagrodę I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii osiągnięcia naukowe.

Zbigniew Lewicki jest profesorem w Instytucje Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownikiem Katedry Amerykanistyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

(opis wydawcy)

Spis treści tom 1:

Wstęp   /ix

1. Wczesne wyprawy europejskie  /1

Wyprawy i osadnictwo nieangielskie  /I

Wyprawy angielskie  /12

II. Ogólna charakterystyka kolonii angielskich   /19

III. Powstawanie tytoniowych kolonii zatoki Chesapeak  /23

Jamestown - Wirginia   /23

Maryland   /62

IV. Powstawanie kolonii Nowej Anglii  /68

Plymouth  /68

Massachusetts  /89

Inne kolonie regionu   /126

V. Powstawanie kolonii środkowych  /145

Nowy Jork  /146

Pensylwania   /153

Inne kolonie regionu   /170

VI. Powstawanie kolonii południowych   /173

Carolina   /173

Karolina Południowa i Karolina Północna   /176

Georgia   /179

VII. Aspekty życia w koloniach w XVIII wieku   /186

Przestrzeń i jej zabudowa   /186

Handel i finanse   /204

Obyczaje   /215

Profesje  /239

Jedzenie, picie, używki   /251

Tawerny   /271

VIII. Kultura w kolonii w XVIII wieku   /281

Edukacja  /281

Paraliterackie formy piśmiennicze  /294

Próby poetyckie   /308

Malarstwo, muzyka, teatr   /317

Kolonie siedemnastowieczne: komentarz   /326

IX. Kolonie w pierwszej połowie XVIII wieku  /331

Wczesne wojny z Francją i Indiami  /331

Społeczność i obyczaje  /342

Niewolnictwo   /353

Gospodarka  /363

Benjamin Franklin i początki nauki   /372

Jonathan Edwards i Wielkie Przebudzenie  /394

Sztuka i kultura   /403

Poczta i transport   /421

Architektura i budownictwo   /440

X. Wielka Brytania zwycięska  /453

Decydujące wojny z Francją i Indiami   /453

Konflikty z Indiami   /477

XI. Wielka Brytania pokonana  /488

Zwiastuny buntu kolonii  /488

Rewolucja w Masachusetts  /510

Wystrzał, który wstrząsną światem  /528

Manewry wstępne  /541

Od "Zdrowego rozsądku" do Deklaracji Niepodległości  /558

Czas porażek   /578

Artykuły Konfederacji   /598

Amerykańska Valley Forge i brytyjska Filadelfia  /604

Zwiastuny zwycięstwa  /614

Kampania na Południu   /628

Czas triumfu  /633

Finanse i gospodarka  /655

Niewolnictwo i kwestia indiańska w Wojnie o Niepodległość  /667

XII. Nowy naród w nowym państwie  /677

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki   /677

Religia a państwo  /697

Proces ratyfikacyjny w Karta Praw  /701

Społeczność oświecona  /716

Literatura i teatr  /728

Sztuki piękne  /739

Chronologia najważniejszych wydarzeń do 1789 roku   /757

Bibliografia  /774

Opracowania książkowe autorów polskich  /774

Źródła ilustracji   /802

 

Spis treści tom 2:

Przedmowa   /ix

Wstęp  /1

Czas patriarchów 1787-1828

I. Kwestie ustrojowe i polityka wewnętrzna /5

Początki systemu partyjnego   /5

Kształtowanie się władzy wykonawczej   /8

Prawa stanowe i koncepcja nullyfikacji   /13

Prezydent Thomas Jefferson  /17

Fenomen Aarona Burra  /25

Schyłek epoki patriarchów   /29

Trzecia władza  /36

II. Finanse i gospodarka  /53

Reformy Alexandra Hamiltona  /55

Narodziny bankowości amerykańskiej  /67

Włókiennicza rewolucja przemysłowa   /76

Transport   /96

Państwo dwóch oceanów  /111

III. Polityka zagraniczna  /119

Wojny berberyjskie  /120

Konflikty z Wielką Brytanią i Francją   /124

Wojna 1812 roku  /135

Stosunki z sąsiadami i doktryna Monroe   /156

IV. Ekspansja terytorialna  /167

Trans-Appalachia  /167

Zakup Luizjany i wyprawy eksploracyjne  /189

Kwestia indiańska  /207

V. Społeczeństwo przełomu XVIII i XIX wieku   /217

Kościół żywiołowy i Kościół skoszarowany   /217

Łoże i stół   /227

"Specyficzna instytucja" i "walka z demonem"   /247

VI. Kultura i sztuka   /257

Początki literatury amerykańskiej   /258

Wczesne próby dramaturgiczne i teatr młodej Republiki   /288

Malarstwo   /296

Architektura i urbanistyka  /302

"Amerykańskość" w nauce i nauczaniu  /319

Demokracja jacksońska 1829-1848

VII. Sytuacja polityczna  /332

Andrew Jackson prezydentura populistyczna  /332

Martin Van Buren i kryzys 1837 roku   /341

William Harrison i kwestia sukcesji prezydenckiej   /345

James K. Polk i zmierzch ery jacksońskiej   /350

VIII. Polityka zagraniczna   /354

Teksas: od impresariatu do aneksji   /356

Kwestia Oregonu i "widome przeznaczenie"   /364

Wojna z Meksykiem i zdobycie Kalifornii  /368

IX. Gospodarka i finanse republiki   /376

Rozwój transportu   /381

X. Społeczeństwo   /400

Życie miejskie  /400

Migracja wewnętrzna i imigracja z Europy   /409

Trans-Appalachia  /415

Kwestia indiańska   /421

Niewolnictwo  /427

Imperium dobroczynności   /440

Religia  /457

Szkolnictwo   /470

Obyczaje   /478

XI. Kultura   /485

Transcendentalizm  /485

Literatura   /497

Prasa   /516

Dramat i teatr   /521

Urbanistyka i architektura   /527

Sztuki plastyczne  /535

Muzyka  /552

Droga do konfrontacji 1849-1860

XII. "Podążaj na Zachód, młodzieńcze"   /561

Szlaki migracyjne   /561

Gorączka złota   /574

XIII. "Dom wewnętrznie skłócony się nie ostoi"   /593

XIV. "Uszczęśliwić świat Ameryką"   /626

Wojna Secesyjna

XV. Rok 1861   /641

XVI. Rok 1862  /647

Działania na Zachodzie   /647

Działania na Wschodzie    /653

XVII. Rok 1863   /666

 Działania na Zachodzie   /666

Działania na Wschodzie    /671

Rozdział XVIII. Rok 1864   /682

 Działania na Wschodzie   /682

Działania na Zachodzie   /688

XIX. Rok 1865   /695

XX. Polityka zagraniczna czasu Wojny Secesyjnej   /700

XXI. Gospodarka i logistyka w okresie Wojny Secesyjnej   /705

Blokada morska  /705

Finanse   /707

Pobór   /708

Zaopatrzenie  /712

Opieka medyczna  /717

XXII. Kultura czasu Wojny Secesyjnej   /722

Chronologia najważniejszych wydarzeń w latach 1789-1865   /726

Bibliografia  /739

Wybrane utwory oryginalne  /739

Wykorzystane polskie przekłady utworów obcojęzycznych  /741

Pozostałe źródła i opracowania  /747

Indeks nazwisk  /764

Źródła ilustracji   /779

 

Spis treści tom 3:

Przedmowa  /9

Czas przemiany 1861-1876 

I. Państwo w okresie Wojny Secesyjnej i Rekonstrukcji  /17

Kwestia murzyńska podczas Wojny Secesyjnej i walka o prawa kobiet  /17

Rekonstrukcja   /31

Kwestie gospodarcze i finansowe   /57

II. Podbój Zachodu   /66

Kwestia indiańska  /67

Rolnictwo   /90

Hodowla   /99

Transport   /112

Kalifornia  /131

III. Literatura   /135

Walt Whitman i Emily Dickinson  /135

Czas przedsiębiorczości 1877-1900

IV. Kontekst polityczny   /159

V. Polityka zagraniczna  /176

VI. Gospodarka   /201

Przemysł i przemysłowcy  /201

Związki zawodowe   /226

Technika i technologie  /235

Handel detaliczny i reklama  /251

VII. Społeczeństwo   /265

Miasta i imigracja  /265

Profesje  /284

Religia  /291

Socjeta i nowe społeczeństwo  /297

Sport   /312

Moda  /318

Kulinaria   /324

VIII. Życie intelektualne i artystyczne  /332

Szkolnictwo wyższe  /332

Koncepcje myślowe i filozoficzne   /335

Mark Twain i amerykański rynek wydawniczy   /344

Regionalizm i realizm w literaturze   /358

Twórczość Henry'ego Jamesa i Edith Wharton  /374

Sztuki piękne   /386

Urbanistyka i architektura   /410

Muzyka /425

Scena  /430

Prasa  /435

Czas postępowości i wojny 1901-1919

IX. Progresywizm   /443

X. Polityka zagraniczna na początku XX wieku  /470

XI. Literatura początku XX wieku   /479

Theodore Dreiser  /479

Inni prozaicy epoki   /482

Poezja  /485

XII. Wielka wojna  488

Gospodarka czasu wojny   /505

Czas rozkwitu i załamania 1920-1941

XIII. Polityka po Wielkiej Wojnie   /511

XIV. Początki ery samochodu   /519

XV. Sytuacja polityczna w okresie międzywojennym   /534

XVI. Gospodarka w okresie międzywojennym   /553

Wielki krach na giełdzie   /555

Franklin Delano Roosevelt i Nowy Ład  /560

Konsumeryzm, handel, reklama   /570

Transport   /580

Hochsztapler i wizjoner   /583

XVII. Polityka zagraniczna w okresie międzywojennym  /588

Konsekwencje Wielkiej Wojny   /588

Relacje z Ameryką Łacińską   /592

Rozwój wydarzeń w Azji i stosunki ze Związkiem Sowieckim   /595

Stany Zjednoczone a Europa w przededniu II wojny światowej   /598

 Stany Zjednoczone przededniu wojny  /604

XVIII. Społeczeństwo epoki międzywojennej   /608

Ruchy kobiece   /612

Sytuacja mniejszości   /619

Kwestia murzyńska i sytuacja Indian amerykańskich  / 619

Imigracja  /625

Eugenika  /629

Radio   /631

Prohibicja i narodziny mafii   /637

Ku-Klux-Klan   /642

Medycyna  /643

Kwestie żywieniowe  /650

Religia  /659

Moda  /662

Rozrywka  /665

XIX. Kultura okresu międzywojennego /673

Literatura  /673

Proza i poezja okresu przejściowego  /673

Literatura modernizmu   /681

Poezja  /681

Ezra Pound   /681

T.S. Eliot   /687

Inni poeci modernistyczni   /692

Proza   /699

Amerykanie w Paryżu   /699

Gertrude Stein   /699

F. Scott Fitzgerald   /702

Ernest Hemingway  /707

John Dos Passos  /712

Henry Miller   /713

Pisarze krajowi   /715

William Faulkner  /715

John Steinbeck  /725

Inni pisarze modernistyczni   /728

Ożywienie Harlemowe  /733

Dramat i teatr  /739

Początki sztuki filmowej  /746

Muzyka  /765

Malarstwo  /778

Fotografia artystyczna  /790

Architektura, planowanie przestrzeni, wzornictwo  /794

XX. Technika i wynalazki   /809

Lotnictwo   /811

Działania wojskowe II wojny światowej

XXI. Rok 1941   /819

XXII. Rok 1942   /823

Wojna w Afryce  /823

Wojna z Japonią  /827

XXIII. Rok 1943   /837

Wojna w Afryce i Europie   /837

Wojna z Japonią   /842

XXIV. Rok 1944   /847

Wojna w Europie   /847

Wojna z Japonią   /860

XXV. Rok 1945   /871

 Wojna w Europie   /871

Wojna z Japonią   /875

Chronologia najważniejszych wydarzeń w latach 1855-1945   /885

Bibliografia   /900

Wybrane utwory oryginalne  /900

Wykorzystane polskie przekłady utworów obcojęzycznych  /901

Utwory i opracowanie książkowe autorów polskich   /904

Pozostałe źródła i opracowania   /910

Indeks nazwisk  /933

 

Spis treści tom 4:

Przedmowa  /1

Czas adaptacji: lata 1941-1952

I. Polityka wewnętrzna  /5

Prawa obywatelskie i sytuacja mniejszości  /28

II. Gospodarka  /41

Nauka  /64

III. Stany Zjednoczone na świecie  /69

Wojna w Korei   /88

IV. Społeczeństwo i obyczaje  /101

V. Kultura   /115

Literatura   /115

Dramat   /138

Sztuki plastyczne   /142

Film  /152

Muzyka  /160

Radio i telewizja  /168

Architektura i urbanistyka  /173

Czas stabilizacji: lata 1953-1960

VI. Polityka wewnętrzna  /181

VII. Gospodarka  /199

VIII. Polityka zagraniczna  /209

IX. Społeczeństwo   /224

X. Kultura   /234

Literatura   /234

Film   /245

Radio i telewizja  /258

Muzyka   /262

Czas nadziei: lata 1961-1968

XI. Polityka wewnętrzna  /271

John F. Kennedy i wielkie nadzieje   /271

Lyndon B. Johnson i Wielkie Społeczeństwo   /283

XII. Gospodarka   /294

XIII. Polityka zagraniczna   /300

Wojna w Wietnamie  /313

XIV. Społeczeństwo   /341

Kwestia murzyńska   /341

Bunt młodych   /356

Feminizm   /364

Rewolucja sadownicza  /369

Świadomi konsumenci i obywatele   /371

Życie codzienne   /377

XV. Kultura   /382

Literatura   /382

Dramat i teatr  /398

Film   /404

Malarstwo  /411

Muzyka  /416

Radio i telewizja  /422

Czas rozczarowania: lata 1969-1976

XVI. Polityka wewnętrzna  /429

Afera Watergate  /444

Sąd Najwyższy  /454

XVII. Gospodarka   /458

XVIII. Polityka zagraniczna   /468

XIX. Społeczeństwo  /481

Nowa seksualność Ameryki   /489

Mniejszości etniczne   /498

XX. Kultura  /503

Literatura   /503

Dramat   /507

Film   /509

Sztuka   /517

Telewizja   /519

Czas zawiedzionych nadziei: lata 1977-1980

XXI. Polityka wewnętrzna   /525

XXII. Gospodarka   /533

XXIII. Polityka zagraniczna  /541

XIIV. Kultura  /556

Literatura  /556

Film   /559

Telewizja   /564

Chronologia najważniejszych wydarzeń w latach 1941-1980  /568

Bibliografia   /579

Wybrane utwory oryginalne  /579

Wykorzystane polskie przekłady utworów obcojęzycznych  /580

Opracowania  książkowe autorów polskich   /582

Pozostałe źródła i opracowania   /587

Indeks nazwisk  /608

Źródła rycin   /621

 

Spis treści tom 5:

Wstęp    /1 

Czas odbudowy: lata 1981-1992 

I. Polityka wewnętrzna    /5 

Sądownictwo    /28 

II. Gospodarka    /33 

Technika    /47 

III. Polityka zagraniczna    /51 

Stany Zjednoczone a Polska w okresie przemian ustrojowych    /80 

IV. Społeczeństwo    /85 

Religia    /98 

Moda    /103 

Święta amerykańskie    /107 

V. Kultura    /112 

Literatura     /115 

Teatr    /127 

Film    /129 

Sztuki plastyczne    /154 

Muzyka    /162 

Media    /170 

Czas kontrowersji: lata 1993-2000 

VI. Polityka wewnętrzna    /177 

VII. Gospodarka    /197 

VIII. Polityka zagraniczna   /213 

IX. Społeczeństwo    /240 

Zwyczaje żywieniowe     /246 

Moda    /249 

Sądownictwo     /252 

Religia     /259 

X. Kultura     /261 

Literatura    /261 

Film     /279 

Telewizja     /292 

Malarstwo    /296 

Fotografia    /298 

Architektura     /300 

Muzyka    /303 

Czas konfliktu: lata 2001-2008 

XI. Polityka wewnętrzna     /307 

XII. Gospodarka    /330 

XIII. Polityka zagraniczna    /341 

XIV. Społeczeństwo     /370 

Religia    /377 

Sądownictwo    /383 

XV. Kultura     /389 

Literatura    /389 

Film     /404 

Telewizja    /428 

Sztuki plastyczne     /431 

Architektura    /432 

Czas nadziei: lata 2009-2016 

XVI. Polityka wewnętrzna    /437 

XVII. Gospodarka    /458 

XVIII. Polityka zagraniczna    /470 

XIX. Społeczeństwo    /495 

Sądownictwo    /504 

XX. Kultura     /507 

Literatura    /507 

Film    /517 

Czas turbulencji: lata 2017-2020 

XXI. Polityka wewnętrzna     /533 

XXII. Gospodarka     /549 

XXIII. Polityka zagraniczna    /557 

XXIV. Społeczeństwo    /569 

Sądownictwo     /581 

XXV. Kultura    /583 

Literatura    /583 

Film   /591 

Moment starcia: wybory 2020 r.     /601 

Chronologia najważniejszych wydarzeń w latach 1980-2021    /614 

Bibliografia    /622 

Wybrane utwory oryginalne    /622 

Wykorzystane polskie przekłady utworów i opracowań obcojęzycznych    /623 

Opracowania książkowe autorów polskich    /627 

Pozostałe źródła i opracowania    /630 

Źródła rycin    /643 

 

 

Indeks nazwisk   /647

 

Spis treści tom 5:

Wstęp    /1 

Czas odbudowy: lata 1981-1992 

I. Polityka wewnętrzna    /5 

Sądownictwo    /28 

II. Gospodarka    /33 

Technika    /47 

III. Polityka zagraniczna    /51 

Stany Zjednoczone a Polska w okresie przemian ustrojowych    /80 

IV. Społeczeństwo    /85 

Religia    /98 

Moda    /103 

Święta amerykańskie    /107 

V. Kultura    /112 

Literatura     /115 

Teatr    /127 

Film    /129 

Sztuki plastyczne    /154 

Muzyka    /162 

Media    /170 

Czas kontrowersji: lata 1993-2000 

VI. Polityka wewnętrzna    /177 

VII. Gospodarka    /197 

VIII. Polityka zagraniczna   /213 

IX. Społeczeństwo    /240 

Zwyczaje żywieniowe     /246 

Moda    /249 

Sądownictwo     /252 

Religia     /259 

X. Kultura     /261 

Literatura    /261 

Film     /279 

Telewizja     /292 

Malarstwo    /296 

Fotografia    /298 

Architektura     /300 

Muzyka    /303 

Czas konfliktu: lata 2001-2008 

XI. Polityka wewnętrzna     /307 

XII. Gospodarka    /330 

XIII. Polityka zagraniczna    /341 

XIV. Społeczeństwo     /370 

Religia    /377 

Sądownictwo    /383 

XV. Kultura     /389 

Literatura    /389 

Film     /404

Telewizja    /428

Sztuki plastyczne     /431

Architektura    /432

Czas nadziei: lata 2009-2016

XVI. Polityka wewnętrzna    /437

XVII. Gospodarka    /458

XVIII. Polityka zagraniczna    /470

XIX. Społeczeństwo    /495

Sądownictwo    /504

XX. Kultura     /507

Literatura    /507

Film    /517

Czas turbulencji: lata 2017-2020

XXI. Polityka wewnętrzna     /533

XXII. Gospodarka     /549

XXIII. Polityka zagraniczna    /557

XXIV. Społeczeństwo    /569

Sądownictwo     /581

XXV. Kultura    /583

Literatura    /583

Film   /591

Moment starcia: wybory 2020 r.     /601

Chronologia najważniejszych wydarzeń w latach 1980-2021    /614

Bibliografia    /622

Wybrane utwory oryginalne    /622

Wykorzystane polskie przekłady utworów i opracowań obcojęzycznych    /623

Opracowania książkowe autorów polskich    /627

Pozostałe źródła i opracowania    /630

Źródła rycin    /643

Indeks nazwisk   /647Spis treści tom 5:

Wstęp    /1 

Czas odbudowy: lata 1981-1992 

I. Polityka wewnętrzna    /5 

Sądownictwo    /28 

II. Gospodarka    /33 

Technika    /47 

III. Polityka zagraniczna    /51 

Stany Zjednoczone a Polska w okresie przemian ustrojowych    /80 

IV. Społeczeństwo    /85 

Religia    /98 

Moda    /103 

Święta amerykańskie    /107 

V. Kultura    /112 

Literatura     /115 

Teatr    /127 

Film    /129 

Sztuki plastyczne    /154 

Muzyka    /162 

Media    /170 

Czas kontrowersji: lata 1993-2000 

VI. Polityka wewnętrzna    /177 

VII. Gospodarka    /197 

VIII. Polityka zagraniczna   /213 

IX. Społeczeństwo    /240 

Zwyczaje żywieniowe     /246 

Moda    /249 

Sądownictwo     /252 

Religia     /259

X. Kultura     /261

Literatura    /261

Film     /279

Telewizja     /292

Malarstwo    /296

Fotografia    /298

Architektura     /300

Muzyka    /303

Czas konfliktu: lata 2001-2008

XI. Polityka wewnętrzna     /307

XII. Gospodarka    /330

XIII. Polityka zagraniczna    /341

XIV. Społeczeństwo     /370

Religia    /377

Sądownictwo    /383

XV. Kultura     /389

Literatura    /389

Film     /404

Telewizja    /428

Sztuki plastyczne     /431

Architektura    /432

Czas nadziei: lata 2009-2016

XVI. Polityka wewnętrzna    /437

XVII. Gospodarka    /458

XVIII. Polityka zagraniczna    /470

XIX. Społeczeństwo    /495

Sądownictwo    /504

XX. Kultura     /507

Literatura    /507

Film    /517

Czas turbulencji: lata 2017-2020

XXI. Polityka wewnętrzna     /533

XXII. Gospodarka     /549

XXIII. Polityka zagraniczna    /557

XXIV. Społeczeństwo    /569

Sądownictwo     /581

XXV. Kultura    /583

Literatura    /583

Film   /591

Moment starcia: wybory 2020 r.     /601

Chronologia najważniejszych wydarzeń w latach 1980-2021    /614

Bibliografia    /622

Wybrane utwory oryginalne    /622

Wykorzystane polskie przekłady utworów i opracowań obcojęzycznych    /623

Opracowania książkowe autorów polskich    /627

Pozostałe źródła i opracowania    /630

Źródła rycin    /643

Indeks nazwisk   /647

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie