• Historia Śląska tom 1/3 - komplet

Symbol: 15931
Brak towaru
211.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Dostępność 0 kpl.
ISBN 9788376761398
Zostaw telefon

Historia Śląska

Tom 1. Od najdawniejszych czasów do roku 1400

 

Autor: Stanisław Kutrzeba

Rok wydania 2013

Ilość stron: 953

Oprawa: twarda

Format: 17,6 cm x cm

Reprint pierwszego z tomów Historii Śląska z roku 1933

Uwagi - okładka z lekkimi zatarciami, przybrudzony grzbietSpis treści:

Przedmowa    /XV

Spis rycin i map w tekście  /XIX

Spis tablic i map poza tekstem  /XX

Władysław Semkowicz: Historyczno-geograficzne podstawy Śląska  /1-71

Nazwa Śląska. Rozwój pojęcia terytorialnego Śląska. Historyczne i geograficzne granice Śląska. Ogólne uwagi o warunkach geograficznych rozwoju dziejowego Śląska.

Witold Taszycki : Język polski na Śląsku w wiekach średnich   /72-88

Właściwości i granice narzecza śląskiego. Rozmieszczenie plemion śląskich. Śląskie zabytki językowe.

Józef Kostrzewski: Pradzieje Śląska   /89-122

Epoka kamienna. Epoka bronzowa. Epoka żelazna.

Zygmunt Wojciechowski: Najstarszy ustrój plemienno-szczepowy i administracja do r. 1139   /123-154

Ustroje plemienne i zagadnienie ustroju szczepowego w dobie przedpiastowskiej. Początki piastowskiej administracji prowincjonalnej i związek jej z ustrojami przedpiastowskiemi.

Roman Grodecki: Dzieje polityczne Śląska do roku 1290    /155-326

Wstęp. Śląsk częścią składową monarchji Bolesławowskiej. Śląsk jako księstwo dziedziczne pod zwierzchnością wielkich książąt Polski. Śląsk pod niezależnym książętami. Cz. I. Monarchija Henryków 1202-1241. Śląsk pod niezależnymi książętami. Cz. II. Rozbicie dzielnicowe 1241-1290.

Jan Dąbrowski: Dzieje polityczne Śląska w latach 1290 - 1402   /327-562

Wstęp. Stan Śląska w roku 1290. Walka o dziedzictwo Henryka IV. Czeska polityka wobec Śląska 1288-1296. Rządy opiekuńcze Bolka I we Wrocławiu 1296-1301. Walka Henryka głogowskiego o Wielkopolskę z Łokietkiem i Wacławem II. Rozdrabnianie się dzielnic śląskich. Polityka Łokietka i Jana Luksemburskiego wobec Śląska do r. 1320. Wojna koalicyjna przeciw Piatom głogowskim 1321-1323 i jej skutki. Śląsk w przededniu podboju czeskiego. Opanowanie księstw opolskich przez Jana Luksemburskiego. Nabycie Wrocławia przez Jana Luksemburskiego. Zatarg Wrocławia z Nankerem i walki z Bolesławem brzeskim. Dalsze zdobycze Jana czeskiego na Śląsku w r. 1329. Opór Przemka głogowskiego i linji świdnickiej przeciw ekspansji czeskiej  1329-1331. Wojna polsko-czeska 1331/2. Stan wewnętrzny Śląska w dobie podboju czeskiego. Kompromis polsko-czeski. Ugoda trenczyńska i zjazd wyszchradzki. Ugruntowanie panowania czeskiego na Śląsku. Shołdowanie Ziembic i objęcie Wrocławia. Zmiany terytorjalne na Śląsku. Sukcesja raciborska. Zatarg o świętopietrze i starania Jana Luksemburskiego o Milicz. Zrzeczenie się przez Kazimierza W. praw do księstw śląskich. Zatarg o Milicz i walka Nankera z Janem Luksemburskim. Przecław z Pogorzeli biskupem wrocławskim, królowie czescy patronami biskupstwa. Powrót Polski do spraw śląskich. Zastaw Namysłowa 1341 r. Wojna o Wschowę 1343 r. i sprawa Głogowa 1344. Wojna polsko-czeska o Śląsk 1345-1348. Pokój namysłowski. Śląsk w początkach panowania Karola IV. Wcielenie Śląska do krajów korony czeskiej. Próba oderwania diecezji wrocławskiej do metropolji gnieżnieńskiej. Kompromis Bolka świdnickiego z Karolem IV. Polska wobec kwestji świdnickiej. Sprawa Namysłowa, Byczyny i Kluczborka. Wzrost ekonomicznego i politycznego znaczenia Wrocławia za czasów Karola IV. Ewolucja polityki książąt piastowskich. Henryk żegański a Polska. Państwo Bolka świdnickiego. Dziedzictwo brzesko-lignickie i bytomskie. Księstwo Opolskie pod koniec panowania Karola IV. Projekty rewindykacyjne Kazimierza W. Spadek po Bolku świdnickim. Spór wrocławski 1367/70. Zatarg polsko-czeski 1368-1372. Wacław IV. Walka o obsadę biskupstwa wrocławskiego. Śląsk w pierwszej połowie rządów Wacława IV. Śląsk a Polska i schyłku XIV w. Związek śląski z r. 1402. Wyodrębnienie się Śląska.

Zygmunt Wojciechowski: Ustrój polityczny Śląska   /563-804

I. W okresie do 1327/29 r. Zagadnienie państwowości śląskiej, stosunek księstw śląskich do państwa rodowego piastowskiego do roku 1320 i do Królestwa Polskiego do roku 1320 i do Królestwa Polskiego od roku 1320, władza książęca na Śląsku. Urzędy, podział administracyjny i wiec urzędniczy. Skarbowość.

II. W okresie lat 1327/29 - 1400. Zerwanie związku ustrojowego z państwem polskiem i nawiązanie jego z państwem czeskiem. Najważniejsze zmiany w ustroju administracyjnym i sądowym księstw śląskich w okresie lat 1327/29.

III. Śląsk czołem cywilizacji polskiej w wiekach XIII - XIV. Zebranie wyników: trzy pokłady cywilizacji ustrojowej na Śląsku. Linja rozwojowa ustroju średniowiecznego w Polsce i jej konsekwencje. Śląsk czołem cywilizacji polskiej w wiekach XIII-XIV.

Indeks  /805-863

Streszczenie w języku francuskim   /865-953

 

 

Historia Śląska

Tom II Zeszyt 1. Od najdawniejszych czasów do roku 1400

 

Autor: red. Stanisław Kutrzeba

Rok wydania: 2013

Ilość stron: 380

Oprawa: twarda

Format: 17,6 cm x 25,0 cm

Reprint Historii Śląska z roku 1939

Uwagi - brzegi stron przykurzone

 

Spis treści:

Tadeusz Silnicki: Dzieje i ustrój Kościoła na Śląsku do końca w. XIV  

Wstęp  /1

1. Określenie przedmiotu   /1

2. Podział na okresy  /3

I. Kościół na Śląsku przed r. 1000   /6

1. Zagadnienie początków Kościoła na Śląsku   /6

2. W państwie wielkomorawskim  /8

3. W państwie czeskim   /10

4. W państwie polskim   /12

II. Dzieje Kościoła do początku w. XIII  /13

1. Założenie biskupstwa   /13

2. Tytuł katedry i diecezji   /17

3. Diecezja wrocławska do r. 1038   /23

4. Reakcja pogańska i odnowienie Kościoła   /25

5. Sto lat dziejów biskupstwa (1050-1149)   /30

6. Biskup Walter (1149-69)   /33

7. Bulla protekcyjna z 23 kwietnia 1155  /39

8. Od Waltera do Wawrzyńca (1170-1207)   .46

III. Ustrój Kościoła do początku w. XIII    /54

1. Zagadnienie ustroju Kościoła na Śląsku   /54

2. Diecezja wrocławska w stosunkach zewnętrznych  /56

a. W stosunku do państwa i księcia   /56

b. W stosunku do metropolii gnieźnieńskiej i do polskiego Kościoła   /61

c. W stosunku do Stolicy Apostolskiej   /63

d. W stosunku do Kościoła na Zachodzie   /65

3. Organizacja diecezji   /69

a. Biskup   /69

b. Kapituła   /73

c. Parafie  /79

d. Klasztory   /86

1) Pierwsi benedyktyni   /87

2) Benedyktyni irlandzcy   /89

3) Opactwo św. Wincentego w Wrocławiu

4) Opactwo im. N.P. Marii kanoników regularnych św. Augustyna  /95

5) Opactwo cystersów w Lubiążu   /100

6) Opactwo cysterek w Trzebnicy  /105

7) Opactwo norbertanek w Rybniku, później w Czarnowąsie  /109

8) Zakony rycerskie   /110

4. Obyczaje i kultura religijna   /117

a. Kler  /117

b. Lud   /120

c. Kult świętych  /122

5. Wyniki   /125

IV. Dzieje Kościoła w latach 1207 - 1400   /128

1. Charakterystyka w. XIII   /128

2. Wawrzyniec (1207-32)   /132

3. Tomasz I (1270-92)   /144

4. Książę Władysław, arcybiskup salzburski administratorem w diecezji (1268-70)   /159

5. Tomasz II (1270-92)   /164

6. Jan II Romka (1292-1301)   /180

7. Charakterystyka w. XIV   /183

8. Henryk z Wierzbna (1302-19)   /187

9. Diecezja bez biskupa (1319-26)  /204

10. Nanker (1326-41)   /212

11. Przecław z Pogorzeli (1342-76)   /235

12. Po Przecławie (1376-82-1400)   /257

V. Ustrój Kościoła w w. XIII i XIV   /268

1. Diecezja wrocławska w stosunkach zewnętrznych   /268

a. W stosunku do państwa   /268

b. W stosunku do metropolii gnieźnieńskiej i polskiego Kościoła   /274

c. W stosunku do Stolicy Apostolskiej i Kościoła Powszechnego   /289

2. Organizacja diecezji  /303

a. Biskupi i zarząd centralny   /303

b. Kapituła   /313

c. Archidiakonaty i archiprezbiteriaty  /323

d. Parafie   /333

e. Klasztory   /341

1) Benedyktyni   /342

2) Augustianie czyli kanonicy regularni  /345

3) Premonstratensi reguły św. Norberta  /351

4) Cystersi   /355

5) Zakony żebracze   /361

6) Zakony w służbie szpitali   /370

f. Kultura a Kościół w zakresie obyczajowości, umysłowości i prądów religijnych  /371

 

 

Tom III. Od najdawniejszych czasów do roku 1400

 

Redakcja: Władysław Semkowicz

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 883

Okładka: twarda

Format: 16,5 cm x 24,5 cm

Uwagi - okładka z bardzo małymi wgnieceniami, brzegi stron przykurzone

 

Spis treści:

Spis map i rycin w tekście  /IX

Spis tablic poza tekstem  /XI

Mieczysław Gębarowicz: Architektura i rzeźba na Śląsku do schyłku XIV w.  /1-84

Wstęp. Epoka romańska. Epoka gotycka.

Tadeusz Dobrowolski: Śląskie malarstwo ścienne i sztalugowe do początku XV w.   /85-185

1. Ideowe i formalne podstawy malarstwa gotyckiego. 2. Malarstwo czeskie XIV w. i jego znaczenie dla Śląska. 3. Wrocławski cech malarzy i jego skład osobowy. 4. Zabytki malarstwa śląskiego pierwszej połowy XIV w. (okres stylu linearnego). 5. Zabytki malarstwa drugiej połowy XIV w. (okres stylu przejściowego, linearno-plastycznego). 6. Zabytki malarstwa od końca XIV w. do początków stylu geometrycznego (okres stylu malarsko-plastycznego). 7 Uwagi końcowe. Chronologiczne zestawienie zabytków malarstwa śląskiego.

Władysław Podlacha. Minjatury śląskie do końca XIV w.  /186-246

1. Stan badań i literatura przedmiotu. 2. Technika malowania, barwniki i temperatury. 3. Przegląd i charakterystyka zabytków. Przegląd śląskich rękopisów iluminowanych, wymienionych w rozprawie.

Marjan Gumowski: Pieczęcie śląskie do końca XIV w. /247-440

1. Uwagi ogólne. 2. Pieczęcie książęce. 3. Pieczęcie księżnych śląskich. 4. Pieczęcie duchowieństwa śląskiego. 5. Pieczęcie rycerstwa śląskiego. 6. Pieczęcie miast śląskich. Zakończenie. Spis pieczęci śląskich.

Sylwjusz Mikucki: Heraldyka Piastów śląskich do schyłku XIV w.   /441-552

Wstęp. Godła na pieczęciach Piastów śląskich do końca XIV w. Geneza i ustalenie się herbów Piastów śląskich. Barwy herbów Piastów śląskich. Charakterystyka heraldyki piastowskiej śląskiej do końca XIV w. Spis pieczęci i herbów.

Marjan Gumowski: Moneta Śląska do końca XIV w.  /533-717

1. Okres denarów rzymskich. 2 Okres dirhemów arabskich. 3. Okres denarowy. 4. Okres brakteatów cienkich. 5. Okres brakteatów dużych. 6. Okres kwartników. 7. Okres halerzy. Spis monet śląskich.

Indeks, ułożył Karol Piotrowicz  /718-787

Streszczenia w języku francuskim  /719-883

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie