• Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych

Symbol: 11467
45.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788380611733
Zostaw telefon

Redakcja: Agnieszka Januszek-Sieradzka, Henryk Gmiterek, Wojciech Iwańczak, Paweł Kras

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 477

Okładka: twarda

Format: 15,00 cm x 21,00 cm

Uwagi - okładka z lekkimi zatarciami i małym wgięciem

 

"(...) Badanie "elit" i "mas", pojęć, które w swoim czasie miały w literaturze przedmiotu określoną konotację, także pozanaukową, z konieczności musi sięgać w bardzo różne rejony. Mamy tu nie tylko historię społeczną, ale także polityczną, kulturową, gospodarczą czy militarną, a także dzieje prawa"

(ze słowa wstępnego)

Spis treści:

 

Wojciech Iwańczak. Słowo wstępne   /5 

Historiografia dawna i późniejsza, źródła historyczne 

Jerzy Grygiel

Władcy czescy i ich stosunek do Polski w opinii Jana Długosza   /13
Czech rulers and their arritude towards Poland in the opinion of Jan Długosz  /25

Janusz Smołucha
Elity i masy w dziejach średniowiecznych Czech w świetle "Historia Bohemica" Eneasza Sylwiusza Piccolominiego   /27
Elites and masses in the history of medieval Bohemia in the light of "Historia Bohemica" by Enea Silvio Piccolomini  /37

Ewelina Lilia Polańska
Rzymskie elity Kościoła drugiej połowy XVI wieku w korespondencji królewskiego dyplomaty Jerzego z Tyczyna   /39
Roman elites in the Church of the second half of the 16th century in the correspondence of the royal diplomat George of Tyczyn   /54

Jiři Lach
Elity nebo masy? Příjemci historických děl české meziválečné historiografie - sonda do problematiky /55
Elites or masses? The percipients of historical writings of the Czech historiography in the interwar period - an overview  /64


Ci straszni husyci

Paweł F. Nowakowski
Reformatorskie wzorce elity w husyckich Czechach   /67
The reformist elite role-models in Hussite Bohemia   /77

Anna Paner
Fenomen kariery Jana Rokycany   /79
Phenomenon of Jan Rokycana’s Carter   /99

Paweł Kras
Kategorie elitarności i masowości w badaniach nad polskim husytyzmem   /101
The categories of "elites" and "masses" in the studies on Polish Hussites   /131


Czy powietrze miejskie czyni wolnym?

Jan Drabina
Mieszczanie i ich duchowni przywódcy u schyłku śląskiego średniowiecza  /135
Townsmen and their spiritual leaders at the end of the Silesian Middle Ages   /143

Anna Pobóg-Lenartowicz
Elity Opola w pierwszej połowie XV wieku   /145
The elites of Opole in the first half of the 15th century   /161

Antoni Barciak
Elity miejskie w średniowiecznym Bytomiu   /163
Town elites in medieval Bytom  /180

Idzi Panic
Mieszczanie i poddani szlacheccy w księstwie cieszyńskim w kręgu szlacheckich sporów w początkach doby nowożytnej. Równość szans czy potrzeba chwili?    /183
Townspeople and the nobility’s subjects in the Duchy of Cieszyn in the circles of aristocratic disputes at the beginning of the modern era. Equality of chances or necessity of a moment?   /193

Jan Dvořak
Miasta poddańcze na Morawach z perspektywy prawa i administracji. Przestrzeń władzy w pierwszej połowie XVII wieku   /195
Private towns of Moravia - legal and administrative level. The scope of power in the first half of the 17th century  /213


Na szczytach władzy

Jarosław Nikodem
Polskie elity polityczne a problem następstwa tronu w Czechach po śmierci Zygmunta Luksemburskiego   /217
Polish political elites and the problem of succession in Bohemia after the death of Sigismund of Luxembourg  /244

Bogusław Czechowicz
König Matthias besante ale seine Untertanen in Schlesien, Ober und Nieder Lusitz, czyli sejm śląski lub śląsko-łużycki? Nowe spojrzenie na ważny epizod z dziejów formowania się ustroju stanowego w krajach Korony Czeskiej w XV wieku   /245
König Matthias besante ale seine Untertanen in Schlesien, Ober und Nieder Lusitz, that is parliament of Silesia or Silesia-Łużyce? New perspective on important episode in the history of creating the state system of government in the countries of the Czech Crown in the 15th century   /256

Agnieszka Januszek-Sieradzka
Bezimienni. Recordantes na szlakach jagiellońskich podróży w XV-XVI stuleciu  /257
The unnamed. Recordantes on the tracks of the Jagiellonian journeys in the 15th and 16th century  /274

Petr Vorel
Elita polityczna i jej komunikacja z innymi warstwami społecznymi w Czechach w dobie powstania stanowego w 1547 roku  /275
Political elites and their communication with other social classes in Bohemia in the times of the state rebellion in 1547   /284

Henryk Gmiterek
Relacje czeskich i polskich elit politycznych podczas pierwszego bezkrólewia w Polsce (1572-1573) /287
Relations between Czech and Polish political elites during the first interregnum in Poland (1572-1573)  /300

Jiři Valový
Vývoj soudobého vnímaní postavení lehnicko - břežských Piastovců mezi politickou elitou střední Evropy 16. Století  /301
Development of contemporary perception of the position of the Piasts of Legnica and Brzeg amongst the elites of Central Europe in the 16th century. Condition, possibilities and directions for the study   /309

Dariusz Kupisz
Elity polityczne Rzeczypospolitej wobec powstania czeskiego 1618-1620   /311
Political elites of the Commonwealth on the Bohemian revolt 1618-1620   /326


Kościół - religia - wiara

Stanisław Bylina
Elity parafii wiejskich w Polsce u schyłku średniowiecza   /329
Elites of rural parishes in medieval Poland   /338

Jaroslav Pánek
Emigracja religijna z Czech w XVI-XVIII wieku: indywidualne decyzje - masowe przemieszczenia  /341
Religious migration from Bohemia in the 16th-18th centuries: mass displacements - individual decisions   /363


Od kultury do gospodarki

Marie Bláhová
Intelektuální elity v českých zemích přemyslovské doby   /367
Intellectual elites in the territories of Bohemia in the times of the Přemyslids   /382

Ivan Hlaváček
Knihy elit a mas v Čechách v době předhusitské   /385
Books of elites and masses in Bohemia in the Middle Ages (until the enthronement of the house of Luxembourg)   /401

Tomáš Knoz
Elity i masy w procesie konfiskat po Białej Górze   /403
Elites and masses in the process of confiscations after the battle of Bílá Hora (White Mountain)  /421

Indeks osobowy (oprac. Agnieszka Januszek-Sieradzka)  /431

Indeks geograficzny (oprac. Henryk Gmiterek)   /467

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie