• Dzieje archidiecezji poznańskiej w XX wieku i na początku XXI wieku tom IV

74.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 978-83-232-3493-7
Zostaw telefon

Autor: Leszek Wilczyński 

Rok wydania: 2019

Ilość stron: 828

Oprawa: miękka

Format: 17,0 cm x 24,0 cm

 

" [...] Autorowi przypadło w udziale opracowanie historii archidiecezji w czasie od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych. Do przygotowania publikacji podjęto kwerendy archiwalne i biblioteczne, zarówno w kraju, jak i za granicą. Powołanie przez arcybiskupa poznańskiego Instytutu Studiów Kościelnych Lubranscianum w Poznaniu (2012) umożliwiło przyspieszenie prac naukowych towarzyszących projektowi. W krótkim czasie Instytut zgromadził pokaźne zasoby biblioteczne, które pozwoliły na pogłębione studia historii Kościoła i regionu. Przygotowano też kilka publikacji, które w całej rozciągłości wpisują się w realizowany projekt historii archidiecezji poznańskiej2. Również prowadzona od lat działalność badawcza, skoncentrowana na tym zagadnieniu, wniosła swój cząstkowy wkład w finalizację podjętego zadania3. W 2009 r. ukazały się bowiem dwa tomy4 historii Kościoła, a kolejne są w druku.

[...] Problematyką czekającą na pogłębione studium historyczne jest sprawa strat majątkowych archidiecezji w czasie wojny i okupacji niemieckiej, a później strat zadanych po 1950 r. przez władze komunistyczne, choć częściowo kwestie te omówił Łukasz Jastrząb, w pracy o historii archidiecezji w latach 1939-1945. Tematem dotąd pomijanym jest strata majątku w wyniku tzw. ustawy o dobrach martwej ręki. Ważnym zagadnieniem jest również problematyka polityki informacyjnej, prowadzonej przez archidiecezję poznańską z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, jakie pojawiły się w XX w. – radia, telewizji i Internetu. Trudniej natomiast ustalić początki aktywności medialnej dotyczącej agend archidiecezji, instytucji, parafii i duchowieństwa. Jest to zrozumiałe, zważywszy na fakt, iż ich żywotność i trwałość w wirtualnej przestrzeni jest ograniczona i ulotna"

(fragmenty Wstępu)

Spis treści PDF Document

Spis treści:

Wstęp  /7

I. TŁO HISTORYCZNO-SPOŁECZNE /17

A. Pod zaborem pruskim  /21

B. Druga Rzeczpospolita  /31

C. Okupacja niemiecka  /71

D. Polska Rzeczpospolita Ludowa  /95

E. Trzecia Rzeczpospolita  /165

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNA  /207

A. Urzędy i instytucje  /211

1. Arcybiskupi metropolici  /211

2. Wikariusze generalni  /231

a. Biskupi pomocniczy  /232

b. Inni  /246

3. Wikariusze biskupi  /247

4. Rady działające przy arcybiskupie  /249

a. Rada Biskupia /249

b. Rada Kapłańska i Kolegium Konsultorów  /249

c. Rada Duszpasterska /252

d. Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim   /254

5. Kancelaria arcybiskupia (konsystorz, ordynariat, kuria)  /255

a. Konsystorz i Ordynariat Arcybiskupi  /257

b. Kuria Arcybiskupia (Metropolitalna)  /259

c. Kancelaria Prymasa Polski  /273

d. Penitencjaria  /274

6. Arcybiskupi Sąd Duchowny  /275

7. Kapituły /278

a. Kapituła Katedralna (Metropolitalna)  /279

b. Kapituła Kolegiacka w Poznaniu  /283

c. Kapituła Kolegiacka w Środzie Wielkopolskiej /283

d. Kapituła Kolegiacka w Szamotułach /285

e. Kapituła Kolegiacka w Lesznie  /286

8. Instytucje naukowo-dydaktyczne  /286

a. Arcybiskupie Seminarium Duchowne  /287

b. Papieski Wydział Teologiczny – Wydział Teologiczny UAM  /294

c. Niższe seminaria duchowne /298

d. Instytut Studiów Kościelnych Lubranscianum /301

e. Archiwum Archidiecezjalne  /302

f. Muzeum Archidiecezjalne  /306

g. Biblioteka /310

9. Instytucje celowe  /311

a. Święty Wojciech Dom Medialny  /312

b. Dom Księży Emerytów i Demerytów /318

c. Katolickie Radio Emaus  /319

10. Synody diecezjalne  /320

a. Synod 1968  / 324

b. Synod 1992-1993 / 327

c. Synod 2004-2008  /330

B. Struktura terytorialna  / 333

1. Parafie  /335

a. Podział  /336

b. Proboszczowie  /342

c. Kolegia parafialne  /346

2. Dekanaty  /349

a. Podział  /350

b. Dziekani  /353

c. Kongregacje dziekańskie   /356

d. Konferencje dekanalne i rejonowe  /357

C. Podstawy materialne  /361

1. W okresie międzywojennym  /362

2. W latach powojennych  /373

D. Obiekty sakralne  /385

1. Katedra poznańska  /386

2. Kościoły parafialne  /392

3. Sanktuaria /396

a. Sanktuaria Pańskie  /399

b. Sanktuaria maryjne  /401

c. Sanktuaria świętych i błogosławionych  /403

3. Kościoły rektorskie /404

4. Ochrona zabytków  /406

III. DUCHOWIEŃSTWO I WIERNI  /415

A. Duchowieństwo diecezjalne  /419

1. Statystyka kapłańska  /419

2. Formacja duchowa i intelektualna  /430

3. Organizacje i stowarzyszenia kapłańskie  /445

a. Związek Kapłanów „Unitas”  /446

b. Stowarzyszenie św. Floriana /456

c. Unia Apostolska Kleru  /460

d. Związek Misjonarzy „Dobrego Pasterza”  /463

e. Związek Księży Abstynentów  /464

f. Duszpasterskie instytucje socjalno-bytowe  /465

B. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego /469

1. Instytuty życia konsekrowanego  /477

a. Instytuty zakonne /478

b. Instytuty świeckie /495

2. Stowarzyszenia życia apostolskiego  /498

C. Laikat  /503

1. Przemiany społeczno-gospodarcze w latach 1918-2018  /504

2. Udział świeckich w życiu Kościoła poznańskiego  /507

IV. AKTYWNOŚĆ PASTORALNO-SPOŁECZNA  /511

A. Duszpasterstwo /515

1. Zwyczajne  /515

2. Nadzwyczajne  / 536

B. Katechizacja  /547

1. Katechizacja dzieci i młodzieży  / 547

2. Katechizacja dorosłych  /563

C. Organizacje, stowarzyszenia i ruchy apostolskie  /567

1. Zawodowe  /568

2. Stanowe  /576

a. Stowarzyszenia młodzieżowe  /577

b. Stowarzyszenia dla dorosłych  /585

3. Akcja Katolicka  /589

3. Dewocyjno-modlitewne  /599

4. Abstynenckie  /608

5. Misyjne /610

6. Muzyczne /612

7. Inne wspólnoty /618

D. Działalność charytatywna  /631

1. Ruch wincentyński  /633

2. Związek Towarzystw Dobroczynności „Caritas” (19171950) /638

3. Dobroczynność w latach 1950-1990  /647

4. Caritas Archidiecezji Poznańskiej (1990-2018) /649

E. Działalność kulturalno-oświatowa  /653

1. Szkolnictwo katolickie  /654

2. Instytucje kulturalno-formacyjne /660

a. Katolicka Szkoła Społeczna /660

b. Instytut Wyższej Kultury Religijnej  /661

c. Katolicki Instytut Wychowawczy  /662

d. Inne  /662

F. Środki masowego przekazu  /665

1. Prasa katolicka   /665

2. Książka katolicka  /671

3. Radio i telewizja  /674

4. Internet /679

Zakończenie /681

Mapy  /685

Bibliografia /693

Kalendarium  /771

Indeks osób  /783

Indeks nazw geograficznych, struktur kościelnych i terytorialnych /803

Wykaz skrótów  /813

Spis ilustracji  /817

Summary: Poznań archidiocese in the 20th and early 21st centuries  /819

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie