• Dzieje Jarocina

Symbol: 11044
85.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 8385811613
Zostaw telefon

Redakcja: Czesław Łuczak

Rok wydania: 1998

Liczba stron: 528

Okładka: miękka

Format: 14,5 cm x 20,5 cm

Uwagi - książka używana, okładka z lekkimi zatarciami, brzegi stron zakurzone

 

"Dzieje Jarocina" to 7 tom serii "Dzieje miast Wielkopolski" stanowiący obszerną monografię miasta położonego na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej a dokładniej na Wysoczyźnie Kaliskiej. Książka ta jest pierwszą całościową prezentacją historii miasta od czasów prehistorycznych po współczesność. Zamieszczone w książce rysunki i fotografie dokumentują historię i dzień dzisiejszy a skorowidz osób ułatwia korzystanie z książki.

Spis treści:

Przedmowa  /5

I. Jarocin w czasach najdawniejszych i w średniowieczu  /7

1. Pradzieje Jarocina i okolicy   /7

a. Warunki naturalne osadnictwa  /7

b. Początki osadnictwa  /8

c. Stabilizacja osadnictwa w dobie rozwoju kultury łużyckiej i przeworskiej  12

2. Średniowieczne dzieje miasta do schyłku XV wieku  /18

a. Osadnictwo wczesnośredniowieczne wokół Jarocina przed jego powstaniem i lokacją  /18

b. Początki Jarocina i sprawa lokacji średniowiecznego miasta  /19

c. Rozwój przestrzenny i zabudowa miasta  /27

d. Właściciele miasta. Zarembowie (do około 1396 roku)  inni (do 1496 roku)  /40

e. Ustrój prawny, władze, skarbowość miasta i ciężary feudalne jego mieszkańców  /46

f. Ludność. Gospodarka  /49

g. Parafia i jej rola w życiu religijnym, opiece społecznej, oświacie i kulturze   /54

II. Jarocin w czasach nowożytnych /58

1. Warunki i główne cechy rozwoju  /58

2. Ludność  /58

3. Rozwój przestrzenny i zabudowa  /62

4. Ustrój, administracja, sądownictwo, skarbowość miasta i ciężary feudalne jego mieszkańców   /85

5. Ośrodek dóbr szlacheckich. Właściciele miasta   /108

6. Życie gospodarcze  /116

7. Stosunki wyznaniowe i oświata  /131

8. Życie codzienne  /139

III. W okresie Prus Południowych (1793-1806) i w czasach Księstwa Warszawskiego  /148

1. Prusy Południowe  /148

2. Księstwo Warszawskie  /159

IV. Jarocin w okresie zaboru pruskiego 1815-1918  /166

1. Wprowadzenie  /166

2. Zagadnienia administracyjne i ustrojowe  /167

3. Ludność Jarocina  /175

4. Gospodarka  /178

a. Majątek Radolińskich  /178

b. Rolnictwo, rzemiosło, handel i kredyt. Początki przemysłu  /182

c. Gospodarka komunalna  /189

d. Transport i komunikacja  /194

5. Życie społeczne i polityczne  /198

a. Działalność niepodległościowa i narodowa (do 1918 roku)  /198

b. Towarzystwa i organizacje w Jarocinie  /206

c. Oświata i służba zdrowia  /214

d. Sprawy wyznaniowe  /218

6. W dniach powstania wielkopolskiego 1918-1919   /225

V. Jarocin w odrodzonym państwie 1918-1939   /236

1. Odzyskanie niepodległości  /236

2. Ustrój i funkcje administracyjne miasta  /238

3. Obszar, zabudowa i rozwój przestrzenny  /247

4. Ludność  /252

5. Gospodarka komunalna i finanse  /254

6. Stosunki społeczne  /260

7. Stosunki wyznaniowe i życie religijne  /269

8. Życie społeczno-polityczne  /272

a. Uwagi ogólne  /272

b. Partie i ugrupowania polityczne  /273

c. Organizacje zawodowe  /277

d. Organizacje społeczno-kulturalne  /279

e. Stowarzyszenia użyteczności publicznej  /281

9. Oświata, kultura, kultura fizyczna  /283

10. Bezrobocie, opieka społeczna, zdrowie  /294

11. W obliczu wojny   /297

VI. Okres okupacji hitlerowskiej /301

1. Zajęcie Jarocina przez wojska hitlerowskie  /301

2. Niemieckie władze w mieście i powiecie  /303

3. Dyskryminacja i eksterminacja ludności polskiej  /311

4. Uciążliwości życia codziennego  /325

5. Życie oświatowe, kulturalne, religijne  /330

6. Gospodarka okupacyjna  /337

7. Postawa ludności niemieckiej  /340

8. Ruch oporu w Jarocinie i powiecie  /347

9. Ostatnie dni okupacji i wyzwolenie miasta  /355

VII. Miasto w latach 1945-1898  /359

1. Wprowadzenie  /359

2. Powstanie władzy ludowej. Początki życia społeczno-gospodarczego  /360

3. Władze miejskie Jarocina w latach 1945-1989   /368

4. Finanse miasta  /371

5. Przeobrażenia demograficzne  /374

6. Życie polityczne i organizacje społeczne w Jarocinie 1945-1989  /380

7. Gospodarka   /393

a. Przemysł  /393

b. Gospodarka komunalna  /402

c. Budownictwo  /406

d. Rzemiosło i usługi oraz handel i gastronomia  /412

e. Komunikacja i łączność  /417

f. Rolnictwo  /421

8. Służba zdrowia i opieka społeczna  /425

9. Oświata /429

10. Życie religijne  /436

11. Kultura  /439

12. Sport i turystyka  /444

VIII. Jarocin w latach 1990-1997   /447

1. Przemiany ustrojowe  /447

a. Władze lokalne   /447

b. Zmiany nazw ulic  /452

c. Współpraca z zagranicą  /452

2. Stosunki demograficzne  /454

3. Życie społeczno-polityczne   /455

4. Przeobrażenia w gospodarce  /460

a. Budżet gminy i miasta  /465

b. Gospodarka komunalna  /466

c. Gazownictwo, komunikacja miejska i mieszkalnictwo  /467

d. Przemysł  /470

e. Transport i telekomunikacja  /471

f. Handel, usługi, rzemiosło, drobna wytwórczość, banki  /471

g. Rolnictwo i leśnictwo  /477

5. Zatrudnienie i bezrobocie  /477

6. Służba zdrowia, opieka społeczna, ubezpieczenia /480

7. Oświata  /484

8. Życie kulturalne  /491

9. Życie religijne  /492

10. Podsumowanie  /492

Bibliografia  /494

Skorowidz osób  /506

Spis ilustracji  /523

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie