• Chrześcijańskie korzenie Europy. Konwersja i wolność w królestwach barbarzyńskich od V do VIII wieku

107.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788389637857
Zostaw telefon

Autor: Bruno Dumezil

Rok wydania: 2008

Ilość stron: 1154

Oprawa: twarda

Format: 15,0 cm x 21,0 cm

Uwaga - przybrudzony grzbiet

 

Na podstawie obszernego materiału źródłowego autor stara się odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że w VIII wieku w Europie istniała w istocie jedna religia - chrześcijaństwo - podczas, gdy w chwili upadku cesarstwa rzymskiego (V wiek) chrześcijanie stanowili mniejszość. Autor polemizuje z tezą, że chrześcijaństwo zostało narzucone siłą: drobiazgowa analiza źródeł i mentalności tamtej epoki pozwala mu wypracować nowej ujęcie koncepcji wolności religijnej w czasach, kiedy przekonywanie i przymuszanie wcale nie musiały być przeciwstawnymi sposobami szerzenia chrześcijaństwa.

 

Spis treści:

Podziękowania

Prolog

Przedmiot badań

 • Czym jest "konwersja"?
 • Definicje uzupełniające
 • "Konwersja pod przymusem"
 • Tolerancja, prześladowanie, przemoc czy wolność?

Ramy niniejszego studium

 • Ramy geograficzne
 • Ramy czasowe
 • Pole historiograficzne

Źródła

 • Dokumenty pisane
 • Uwaga na temat asymetrii poszczególnych typów tekstów źródłowych
 • Czy archeologia może być źródłem dla historii konwersji?

Zamysł

 

Część pierwsza. Pasterze i ich trzody Christiana tempora po upadku Cesarstwa

Rozdział 1. Dziedzictwa. Prawa rzymskie  i myśl patrystyczna

Zasady prawa rzymskiego

 • Religio i superstitio: zasada legalności
 • Religia państwowa a konwersja
 • Kościół i państwo
 • Zasada dyskrecji
 • Logika przekazu

Kościół w obliczu przymusu stosowanego przez cesarza

 • Źródła problemu
 • Myśl o prześladowaniu po zwrocie konstantyńskim: wspomnienia z debaty
 • Postawa św. Augustyna wobec teodozjańskiego modelu stosowania przymusu ze strony Cesarstwa: przykład donatystów
 • Auctoritas, potestas i ramię świeckie

 

Rozdział 2. Biskup i konwersja

Natura i ograniczenia władzy biskupiej

 • Pasterz i chrzciciel
 • Zwierzchnik miasta.Populus christianus: fakt religijny czy rzeczywistość społeczna?
 • Paideia i społeczna polaryzacja stosowania przymusu
 • Charyzmaty i cuda

Trudności w wypracowaniu deontologii biskupiej:

 • Trzy przykłady kombinacji władzy kościelnej
 • Wybór możliwości: zabezpieczenia kanoniczne
 • Wybór chwili: kryzysy millenarystyczne i konwersje pod przymusem
 • Wybór autorytetu: ponowne wprowadzenie ramienia świeckiego

 

Rozdział 3. Konwersja Rzymian

Poganie, między religią a zabobonem

 • Szybki zanik pogaństwa senatorskiego
 • Trwałość pogaństwa ludowego 47

Żydzi: cel czy konkurencja?

 • Refleksja o konwersji Żydów
 • Ramy sprawowania misji chrześcijańskiej
 • "Prozelityzm żydowski": niebezpieczeństwo konkurencyjnej konwersji

Regulacja kwestii nowych herezji

 • Manichejczycy: religia, herezja czy zbrodnia przeciw społeczeństwu?
 • Pryscylianie po śmierci Pryscyliana: czy walka z herezją usprawiedliwia wszystko?
 • Herezje "rzymskie": nauka rozwiązywania konfliktów

 

Rozdział 4. Nawrócić barbarzyńców

Oryginalne cele

 • Pogaństwo germańskie
 • Arianizm germański

Konwersja od góry: opracowanie strategii

 • Nawrócenie Chlodwiga: refleksja kościelna nad pewnym prototypem
 • Grzegorz Wielki i idea misji
 • Otwartość wobec dam

 

Podsumowanie części pierwszej 

 

Część druga. Powrót króla. Konwersja władcy germańskiego i jego ludu

 

Rozdział 5. Urząd królewski a konwersja narodowa

Król a konwersja

 • Lęk przed zerwaniem z przodkami
 • Urząd królewski a funkcja sakralna
 • Konwersja jako transgresja?
 • Religia państwowa w królestwach barbarzyńskich - próba definicji

Chrzest króla

 • Rytuał jednomyślności: wolność religijna przedmiotem wymiany
 • Chrzciciele i ojcowie chrzestni: konwersja jako narzędzie uzależnienia politycznego
 • Od aktu osobistego do aktu politycznego: rodzina, trustis, lud

Możliwy powrót do religii narodowej 

 • Mechanizmy reakcji pogańskiej
 • Król apostata

 

Rozdział 6. Burgundowie - konwersja prototypiczna

Katolicy z Wormacji

Burgundowie w Galli: arianizm paradoksalny

 • Burgundzka mozaika religijna
 • Królewskie pary mieszane
 • Gundobad, nawrócony prześladowca?

Sigismund albo chybiony ekskluzywizm

 • Konwersja osobista
 • Konwersja ogólna

 

Rozdział 7. Frankowie - wzorzec niepełny

Konwersja pewnego króla

 • Chrzest Chlodwiga i ustanowienie frankońskiego modelu religijnego
 • Chlodwig nie nawrócił Galów

Konwersja państwa

 • Childebert I i powrót ramienia świeckiego
 • Synody w Orleanie (538-541) i negocjacja współdziałania
 • Chrystianizacja etapami: od Gontrana do Childeberta II

Niemożliwa konwersja ogólna

 • Chilperyk i pokusa imperialna
 • Chlotar II i pozyskanie episkopatu
 • Dagobert przeciwko wszystkim odchyleńcom

 

Rozdział 8. Królestwa ariańskie w Akwitanii i w Hiszpanii (418-586)

Akwitania czterech religii

 • Pokój między wspólnotami
 • Zaostrzenie polityki za Euryka

Alaryk II - niedoszła konwersja króla

 • Napięcia polityczne, napięcia religijne
 • Synod w Agde (506)
 • Ku konwersji Alaryka II?

Pokój między kościołami w Hiszpanii wizygockiej

Leowigild

 • Zdrada syna: bunt Hermenegilda
 • Uznanie Syna: "macedoniański" rytuał jednomyślności
 • Konwersje pod przymusem czy może kompromis?

Swewowie albo religia silniejszego

 • Pierwsza konwersja na chrystianizm i jej niepowodzenie
 • Konwersja narodowa: późny początek
 • Leowigild i arianizacja

 

Rozdział 9. Wizygockie królestwo katolickie (586-711)

Rekkared i zwrot w dziedzinie religii

 • Zgromadzenie z roku 586 i marsz ku jedności
 • III synod w Toledo
 • Opory i kompromis

Wypaczenie religijne: kwestia "fides"

 • Sisebut i pierwsze prześladowanie
 • IV synod w Toledo z roku 633 i niemożliwy powrót do normalności

Mechanizmy zasklepiania się

 • Chintila: judaizm jako infidelitas
 • Recceswint: judaizm jako ostatnia herezja
 • Erwig: judaizm jako ostatni superstitio
 • Egika: żydzi wrogami Hiszpanii

 

Rozdział 10. Anglosasi w Brytani - unifikacja poprzez porozumienie?

Konwersja królów

 • Pierwotna wolność kultu
 • Kruki i wróble: chrzest króla Edwina
 • Konwersja a niezależność króla
 • Od pogaństwa do reakcji pogańskich
 • Bilans i perspektywa konwersji królewskiej
 • Konwersja ludów
 • Zakaz kultu idoli
 • Autorytarna chrystianizacja obyczajów
 • Ku konwersjom przymusowym?

 

Rozdział 11. Italia - opóźniony mechanizm

Królestwo ostrogockie

Dwie religie państwowe

 • Religionem imperare non possumus: dostosowanie pewnej zasady
 • Kryzys przy końcu panowania
 • Bizantyjska faza przejściowa

Longobardowie

 • Religijne wahania pewnego królestwa  (od końca V wieku do roku 584)
 • Próba arianizacji (584-590)
 • Konwersja na katolicyzm czy chrystianizacja bez konwersji (590-635)?
 • Końcowa konwersja

 

Podsumowanie części drugiej

 

Część trzecia. Społeczeństwo chrześcijańskie. Mechanizm definicji chrześcijaństwa zachodniego

 

Rozdział 12. Granice społeczeństwa chrześcijańskiego 

Opuścić przestrzeń chrześcijańską

 • Niewola
 • Sprzedawanie chrześcijan za granicę
 • Dobrowolne odejścia?

Porzucić normę chrześcijańską: postrzeganie "pół-chrześcijan"

 • Chrześcijaństwo i spektrum wierzeń
 • Kościelne interpretacji odchyleń

Wykluczenie albo integracja

 • Ujęcie kanoniczne: od ekskomuniki do form łagodniejszych
 • Mutacje pokuty

 

Rozdział 13. Mnisi i konwersja; między przemocą fizyczną a siłą duchową

Ruch czerpiący inspirację z nauk św. Marcina i pojedynek z pogaństwem

 • Wschodnie korzenie monachizmu wojującego
 • Święty Marcin i uduchowienie walki
 • Czas epigonów
 • Ku redefinicji monastycznej metody misyjnej

Monachizm "gregoriański": nawracać bez przemocy

Mnisi irlandzko-frankońscy: spektakularność zinstytucjonalizowana

 • Tradycja irlandzka
 • Kolumban na wszystkich frontach
 • Pierwsi uczniowie: naśladowanie czy wysiłek racjonalizacji?
 • Drugie pokolenie: instytucjonalizacja i rozpowszechnianie wzorca misyjnego

 

Rozdział 14. Elity świeckie a konwersja

Judex a przymus w dziedzinie religii

 • Obowiązki urzędników
 • Rozpoznana dziedzina cywilnej korekcji odchylenia religijnego: polowanie na wróżbitów
 • Era podejrzeń

Między prawem kanonicznym a prawem rolnym: wielcy właściciele ziemscy a konwersja

 • Niszczenie przybytków prywatnych
 • Konwersjarustici i kontrola wiary ludzi podległych przez ich panów
 • Stawka społeczna odpowiedzialności religijnej

 

Rozdział 15. Nowe praktyki misyjne, podbój, i ewangelizacja

Teologia zwycięstwa: niepewne usprawiedliwienie

 • Podboje cesarskie i  chrześcijańskie bellum iustum
 • Grzegorz z Tours i powrót zwycięstwa  chrześcijańskiego w relacji historycznej
 • Temat podboju misyjnego około roku 600

Podbój a ewangelizacja

 • Niepewne pochodzenie
 • Regiony autonomiczne, pierwsze pole doświadczeń
 • Militaryzacja walki z pogaństwem: Amand i Dagobert
 • Ku karolińskiemu modelowi misyjnemu: ewangelizacja Fryzji

 

Podsumowanie części trzeciej

Epilog

 • Biskup i konwersja
 • Król i konwersja
 • Lud i konwersja
 • Początki misji zbrojnej
 • Miejsce wczesnego średniowiecza w budowaniu wolności sumienia

Aneks 1. PraeceptumChildeberta I (511-558)

Aneks 2. Podpisy pod aktami III synodu w Toledo (589)

I. Źródła

A. Subscriptio omnium episcoporum et totius gentis Gothicae seniorum

B. Podpisy końcowe

II. Studium

Określenie porządku pierwszeństwa 

Stolice podwójne - przypadek ogólny

Biskupi ariańscy

Ugnas (I i 6) i Murila (III i 7)

Ubiligisclus (32)

Stolica w Elwirze, konserwatorium mechanizmów konwersji

Aspekt ilościowy

Podsumowanie

Aneks 3. Wokół edyktu Sisebuta nakazującego przymusową konwersję żydów

I. Kanon 14 III synodu w Toledo (586)

II. Prawa Rekkareda i Sisebuta dotyczące żydów

III. "Kanon 10 synodu w Sewilli" z Excerptum canonicum

IV. Izydor w Sewilli , Historia Gotów, rozdział 61

V. Kanony IV synodu w Toledo (633) dotyczące żydów

Aneks 4. Warunki przejścia z arianizmu na katolicyzm w królestwie burgundzkim: przypadek bazylik

I. Avit z Vienne, List do biskupa Victorusa z Grenoble (516-517)

II. Synod w Epaone (517), kanon 33

Aneks 5.Carmen de synodo Ticinensi

Aneks 6. Lista królów i panujących

Aneks 7. Drzewa genealogiczne

Lista skrótów

Bibliografia

Indeks

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie