• Balistyka współczesna. Broń palna - podstawy balistyki zewnętrznej. Problemy strzałów dalekich. Tablice balistyczne i...

Symbol: 6198
Brak towaru
150.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-934379-2-4
Zostaw telefon

Autor: Jerzy Hubert Baranowski

Rok wydania: 2016

Ilość stron: 250

Oprawa: twarda

Format: 20,7 cm x 29,5 cm

 

Niniejsza książka "Balistyka współczesna" jest poświęcona głównie pogłębieniu wiedzy o podstawach fizycznych i rozwoju matematycznych metod stosowanych obecnie w balistyce ręcznej broni palnej. Zostały opisane metody obliczania torów pocisków zapoczątkowane w końcu XIX wieku w Europie przez F. Siacci, i późniejszy ich rozwój w USA i innych krajach anglosaskich, po zaadaptowaniu tych metod przez J. Ingallsa. Metody obliczania torów pocisków w jednostkach metrycznych i w jednostkach anglosaskich są w książce traktowane równorzędnie. Liczne wykresy i przykłady obliczeń są przedstawione w ujęciu przystępnym, zachęcającym do prowadzenia własnych obliczeń trajektorii pocisków. Szczególną uwagę autor poświęcił osobie znakomitego amerykańskiego balistyka A.J. Pejsy i jego niezwykle efektywnej metodzie uproszczonego obliczania torów pocisków.

Spis treści

Od autora

Rozdział 1. Rys historyczny - wynalezienie prochu i początki broni palnej w Europie /1

Rozdział 2. Rozwój balistyki broni palnej do połowy XIX wieku /4

Rozdział 3. Rozwój balistyki broni palnej od połowy XIX wieku do połowy XX wieku /11

3.1. Ogólne spojrzenie /11
3.2. Broń wojskowa a broń myśliwska - podobieństwa i różnice /14
3.3. Prace doświadczalne nad określeniem oporu powietrza /28
3.3.1. Prawa oporu powietrza /28
3.3.2. Zależność oporu powietrza od temperatury i ciśnienia atmosferycznego /33
3.4. Podstawy analizy i obliczania trajektorii pocisków /36
3.4.1. Ogólny opis fizyczny lotu pocisku w atmosferze /36
3.4.2. Optymalny skok gwintów /40
3.5. Opis matematyczny - równania wyjściowe do obliczania trajektorii pocisków /42
3.5.1. Równania podstawowe /42
3.5.2. Równania oparte na systemie jednostek metrycznych i funkcjach Siacci /43
3.5.3. Równania oparte na systemie jednostek anglosaskich i funkcjach Majewskiego-Ingallsa /44
3.5.4. Zarys metody Siacci (koncepcja "pseudovelocity") /45
3.5.5. Znaczenie tablic strzelniczych Siacci i Ingallsa (problematyczny spór o pierwszeństwo) /48

Rozdział 4. Rozwój balistyki broni palnej od połowy XX wieku /52

4.1. Zmiany kierunków rozwoju balistyki /52
4.2. Metody i obliczenia oparte na uproszczeniach praw oporu powietrza /53
4.2.1. Zależność prędkości pocisku od przebytej drogi, na podstawie odcinkowej linearyzacji Prawa Siacci III (dla pocisków sztucerowych i brenek) /53
4.2.2. Zależność prędkości drobin śrutu od przebytej drogi, na podstawie przybliżenia funkcji oporu wg Prawa Newtona /57
4.3. Obliczanie numeryczne torów pocisków (metoda trapezów) /59
4.4. Kąt i zasięg strzału /61

Rozdział 5. Zaawansowane programy obliczania torów pocisków /66

5.1. Wprowadzenie /66
5.2. Zastosowanie algorytmu Runge-Kutty (przykład-program RUNGE4-"Działo anty-Paryskie") /67
5.3. Zastosowanie uniwersalnego programu STRESS, przy modelowaniu lotu pocisku schematem układu elektrycznego (wg wersji programu MOR13CC) /68
5.4. Zastosowanie metody Siacci (koncepcja "pseudovelocity") /72
5.5 Metoda Pejsy /74

Rozdział 6. Współczynnik balistyczny /87

6.1. Wprowadzenie /87
6.2. Wyznaczanie współczynnika balistycznego metodą interpolacji liniowej (przykłady obliczeń z danych pomiarowych czasu przelotu pocisku na stanowisku strzeleckim) /88
6.3. Wyznaczanie współczynnika balistycznego metodą obliczeń z danych prędkości (program CCALEG10) /91

Rozdział 7. Trajektoria przystrzelania broni przy strzale poziomym /97

7.1. Wprowadzenie /97
7.2. Obliczenia trajektorii skompensowanej dla różnych odległości (przy wykorzystaniu trajektorii pierwotnej pocisku) /99
7.3. Zmiana odległości przystrzelania przy regulacji lunety. Program DROP14 /99
7.4. Wykorzystanie aproksymacji potęgowej opartej na znajomości czterech prędkości pocisku w czterech punktach toru (metoda autora) /108
7.5. Uwagi końcowe do rozdziału 7 /113

Rozdział 8. Ocena strzałów do tarczy - źródła uchybów /114

8.1. Celność - zasadnicze pojęcia i miary /114
8.2. Wyznaczanie średniego punktu trafień /115
8.3. Ilościowe ujęcie zjawiska rozrzutu /116
8.3.1. Uchylenie średnie i średnio-kwantowe /116
8.3.2. Uchylenie prawdopodobne /118
8.3.3. Wykorzystanie praktyczne danych określających rozrzut /121
8.4. Rozkład normalny /122
8.4.1. Pojęcia i zależności ogólne /122
8.4.2. Rozkład normalny kołowy /126
8.5. Pokrycie i zagęszczenie w ocenie strzału śrutowego /128
8.6. Rozrzut pocisków przy różnej odległości /130
8.7. Niektóre przyczyny niecelności i uchybów przy strzałach kulowych /133
8.7.1. Uwagi wstępne /133
8.7.2. Wpływ czynników atmosferycznych /134
8.7.3. Odchylenia wiatrowe pocisków /136
8.7.5. Odchylenie powodowane siłą Coriolisa /141
8.7.6. Wpływ odchylenia bocznego broni, podrzut lufy /143
8.7.7. Korzyści z Towarzystw i Zawodów Strzeleckich (Bench Rest) /146

Rozdział 9. Wiązka śrutu /149

9.1. Opis ogólny /149
9.2. Gęstość śrutu /153
9.3. Gęstość energii /156
9.4. Charakterystyki zasięgu /157
9.5. Wpływ siły ciążenia /159
9.6. Rozkład przestrzenno-czasowy śrutu /159
9.7. Śrut stalowy /161

Rozdział 10. Energia rażenia /163

10.1. Wprowadzenie /163
10.2. Niepełna wiedza o oddziaływaniu rażącym broni palnej i o możliwości zranienia ludzi /163
10.3. Kryterium energetyczne rażenia pocisków kulowych /165
10.4. Energia skutecznego rażenia a kaliber pocisku /167
10.5. Istota działania rażącego pocisków kulowych /167
10.6. Ekspandowanie pocisku kulowego - model hybrydowy /172
10.7. Współczesne pociski ekspandujące VULKAN, ORYX, TXP (wg Katalogu Firmy NORMA) /183
10.8. Kryterium energetyczne rażenia pocisku śrutowego /184

Rozdział 11. Strzały dalekie - wpływy atmosferyczne oraz uwarunkowania geofizyczne /188

11.1. Wprowadzenie /188
11.2. Wyznaczanie odchylenia wiatrowego metodą różnicową /189
11.2.1. Ujęcie elementarne, oparte na linearyzacji funkcji oporu Siacci III (program WIATR4) /189
11.2.2. O dokładności obliczania odchylenia wiatrowego według ujęcia elementarnego wykorzystanego w programie WIATR4 /192
11.2.3. Uwzględnianie kierunku wiatru /193
11.3. Gęstość powietrza, a wartość zastępczego współczynnika balistycznego Ceq /193
11.4. Zależność odchylenia pionowego w punkcie przystrzelania, od ciśnienia i temperatury /194
11.4.1. Wpływ zmian ciśnienia /194
11.4.2. Wpływ zmian temperatury /195
11.4.3. Znaczenie i rola poprawkowych obliczeń jednoparametrowych /196
11.5. Możliwość korygowania punktów trafień przy uwzględnieniu oddziaływań atmosferycznych /197
11.6. Uwarunkowania geofizyczne, w tym - związane z efektem Coriolisa /204
11.7. Wstęp do analizy i uproszczonego obliczania oddziaływania siły Coriolisa na lot poziomy pocisku /210
11.8. Zastosowanie schematu elektrycznego do modelowania wpływu efektu Coriolisa na lot pocisku przy użyciu uniwersalnego programu STRESS (wg wersji programu COR17AB) /215
11.9. Problem uwzględniania sferyczności powierzchni Ziemi przy określaniu wysokości lotu pocisku /221
11.10. Derywacja żyroskopowa - prawoskrętna i lewoskrętna /224
11.11. Wnioski końcowe /226

Rozdział 12. Co nowego po wkroczeniu w XXI wiek? /228

12.1. Wprowadzenie /228
12.2. Współczesne prawa oporu powietrza - przykłady /229
12.3. Obliczanie współczynników oporu powietrza Cx /231
12.4. Przydatność 10-cio parametrowego ujęcia praw oporu powietrza do obliczania trajektorii pocisków /232
12.5. Program SLD41 do obliczania i tablicowania trajektorii pocisków, oparty na jednolitym 10-cio parametrowym ujęciu praw oporu powietrza przy wykorzystaniu Liczby Macha /233
12.6. Przykłady obliczeń trajektorii przy zastosowaniu programu SLD41 /245

Jednostki miar, metryczne i anglosaskie, przeliczenia
Literatura

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie