• Atlas Biblijny

149.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788383330112
Zostaw telefon

Redakcja: Adam Linsenbarth

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 327

Okładka: twarda z obwolutą

Format: 22,5 cm x 32,00 cm

 

Pierwszy polski atlas biblijny, opracowany przez polskich autorów, przygotowany do wydania przez Bernardinum i Instytut Geodezji i Kartografii.

Pozwala śledzić wydarzenia biblijne na odpowiednio zredagowanych mapach opartych na zdjęciach satelitarnych. Swym zasięgiem przestrzennym obejmuje tereny od Mezopotamii na wschodzie do Włoch na zachodzie i od Turcji na północy do Egiptu na południu. Zasięg czasowy zamyka się w ramach XVIII w. przed Chr. do I w. po Chr.

Wprowadzenie do atlasu stanowi przedstawienie geografii i geologii terenów biblijnych a zwłaszcza unikalnych w skali światowej rowów tektonicznych i depresji. W pierwszej części poświęconej środowisku naturalnemu przedstawiono wiele map geograficznych i satelitarnych, na których pokazano wszystkie obiekty biblijne. Część druga i trzecia poświęcona jest wydarzeniom biblijnym opisanym na kartach Starego i Nowego Testamentu. W opracowaniu tych części oparto się na Biblii Tysiąclecia. Wszystkie mapy biblijne oparte zostały na jednolitym kartograficznym podkładzie referencyjnym z siatką kartograficzną. Na każdej mapie pokazane zostały miejsca wydarzeń biblijnych dotyczących danego fragmentu Pisma Świętego wraz z krótkim opisem tego wydarzenia wraz z zastosowaniem specjalnych sygnatur. Mapy uzupełnione są obszernymi legendami oraz odwołaniem się do odpowiednich fragmentów Pisma Świętego. Poszczególnym mapom towarzyszą krótkie komentarze.

Czwartą część atlasu stanowi suplement, poświęcony głównie Polonikom związanym z pamiątkami polskimi na Ziemi Świętej oraz historii polskich pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej, m.in. księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” w XVI w. oraz Juliusza Słowackiego w wieku XIX. Specjalny rozdział poświęcono pielgrzymkom Jana Pawła II do Ziemi Świętej. Podano także informacje o Kustodii Ziemi Świętej oraz Komisariacie Ziemi Świętej w Polsce. Suplement uzupełniają tablice chronologiczne oraz satelitarne widoki perspektywiczne wybranych rejonów Izraela i Jordanii.

W atlasie umieszczono ponad 190 barwnych map oraz wiele zdjęć fotograficznych.

(opis wydawcy)

Spis treści:

Wprowadzenie   /10

Środowisko przyrodnicze. Geografia  

Żyzny półksiężyc  /14

Mezopotamia  /15

Fenicja, Liban  Syria   /19

Azja Mniejsza   /26

Synaj   /32

Egipt   /36

Geologia i geomorfologia   /44

Geneza geoprzestrzeni obszarów biblijnych  /44

Geologia - tektonika i stratygrafia obszarów biblijnych   /53

Regionalny i polityczny podział Ziemi Świętej    /56

Krainy geograficzne  /56

Regiony historyczno-geograficzne   /57

Dolina Jordanu i Wadi al-Araba   /58

Dolina Górnego Jordanu   /58

Jezioro Galilejskie (Genezaret)  /61

Dolina Dolnego Jordanu   /64

Morze Martwe   /68

Wadi al-Araba   /71

Przekroje Doliny Jordanu, Morza Martwego i Wadi al-Araba   /72

Równina Nadmorska   /74

Szefela  /76

Płaskowyż Zachodni   /76

Negew   /84

Transjordania  /88

Hydrografia   /96

Zlewisko Morza Śródziemnego   /96

Zlewisko Morza Martwego   /96

Zlewisko Morza Czerwonego   /96

Systemu dystrybucji wody  /96

Warunki klimatyczne   /98

Temperatura powietrza   /98

Opady atmosferyczne  /100

Flora i fauna  /102

Flora   /102

Fauna  /104

Topografia (mapa topograficzna, obraz satelitarny)   /106

Skorowidz nazw   /120

Stary Testament. Tło wczesnych wydarzeń biblijnych

Początki cywilizacji Bliskiego Wschodu   /130

Drogi i szlaki komunikacyjne  /132

Epoka Patriarchów  

Wędrówki Abrahama i Izaaka  /134

Wędrówki Jakuba  /140

Egipt pod panowaniem Hyksosów   /144

Izraelici w Egipcie, Kraina Goszen, pierwszy etap wyjścia   /146

Misje zwiadowców, ostatnie etapy wyjścia  /148

Podbój Kanaanu   /150

Podział Ziemi Obiecanej  /154

Filistyni, inwazja ludów morza   /158

Czasy Sędziów

Sędziowie  /160

Otniel   /161

Ehud  /161

Debora i Barak   /162

Gedeon   /163

Panowanie Abimeleka  /164

Jefte   /164

Samson   /166

Wędrówki Danitów  /167

Inni sędziowie i związane z nimi wydarzenia  /167

Arka Przymierza u Filistynów, Samuel   /168

Samuel  /169

Epoka monarchii

Początek monarchii   /170

Panowanie Saula  /172

Królestwo Dawida   /176

Nowa stolica   /177

Przeniesienie Arki Przymierza do Jerozolimy   /178

Wojny z sąsiadami  /179

Wojna z Ammonitami   /180

Niepokoje wewnętrzne  /182

Spis ludności   /184

Państwo Dawida i sukcesja władzy   /185

Osiągnięcia Salomona  /186

Okres podzielonego królestwa

Rozłam królestwa   /188

Wojny w podzielonym królestwie  /190

Wojna Abdiasza (Abijama) z Jeroboamem I   /190

Panowanie Nadaba w królestwie północnym, przejęcie władzy przez Baszę   /191

Bitwa króla Judy Asy z Zerachem Kuszytą   /192

Walki króla Judy Asy z królem Izraela Baszą   /193

Kolejne walki o tron w królestwie północnym  /194

Wojna Achaba z królem Aramu Ben-Hadadem II   /195

Sojusz przeciwko Aramejczykom  /196

Zmasowany najazd na Judę  /196

Działalność proroków  /198

Eliasz   /198

Elizeusz   /200

Inni prorocy   /201

Dalsze dzieje dwóch królestw   /202

Zwycięstwa króla Izraela Joasza w walkach z Aramejczykami   /204

Zwycięstwo króla Judy Amazjasza nad Edomitami   /205

Zbrojna konfrontacja królestwa Judy z królestwem Izraela   /206

Zmiany dynastyczne w Izraelu i Judzie   /207

Dominacja imperiów Bliskiego Wschodu

Asyria  /208

Pod jarzmem Asyrii   /210

Deportacje ludności   /212

Upadek Samarii   /214

Rządy Ezechiasza w Judzie  /215

Państwo nowobabilońskie  /216

Budowle Babilonu  /217

Ostatnie lata królestwa Judy  /218

Upadek królestwa Judy   /219

Zburzenie Jerozolimy   /220

Deportacje ludności Judy   /221

Persja   /222

Powrót z niewoli   /224

Imperium Aleksandra Wielkiego   /226

Epoka hellenistyczna

Podział imperium Aleksandra Wielkiego   /230

Imperium Ptolemeuszy  /232

Ziemie Izraelitów pod władaniem Ptolemeuszy  /233

Monarchia Seleucydów  /234

Wyprawy wojenne Antiocha III Wielkiego   /236

Bitwa pod Panion  /237

Konfrontacja z Rzymem  /238

Zmiany w Jerozolimie   /240

Wyprawa Antiocha IV na Egipt   /240

Początki powstania machabejskiego  /241

Bitwa pod Bet-Sur  /243

Kolejne walki powstańców   /244

Bitwa pod Elasą   /245

Wzrost politycznej pozycji Machabeuszy  /246

Królestwo Machabeuszy (Hasmonejskie)   /248

Wzrost zasięgu wpływów Machabeuszy   /248

Królestwo Aleksandra Janneusza (Jannaja)   /250

Dominacja Imperium Rzymskiego 

Ekspansja Rzymu   /252

Kampania Pompejusza Wielkiego w Palestynie   /252

Królestwo Heroda Wielkiego   /254

Nowy Testament. Życie i działalność Jezusa  

Święta rodzina, narodziny Jezusa   /258

Ucieczka do Egiptu   /260

Palestyna po śmierci Heroda Wielskiego   /262

Młodość i chrzest Jezusa  /264

Działalność Jezusa  /266

Męka i śmierć Jezusa   /272

Złożenie do grobu i zmartwychwstanie Jezusa   /274

Działalność apostołów

Podróże Filipa, Piotra i Jana   /276

Dzieje św. Pawła  /278

Pierwsza podróż misyjna   /280

Druga podróż misyjna  /281

Trzecie podróż misyjna  /282

Podróż więzienna  /284

Chrześcijaństwo

Siedem Kościołów Azji   /286

Efez  /286

Pergamon  /287

Smyrna  /287

Tiatyra  /287

Sardes   /287

Filadelfia  /287

Laodycea  /287

Chrześcijaństwo u schyłku I wieku w basenie Morza Śródziemnego   /288

Suplement. Polonica

Historie pielgrzymek do Ziemi Świętej. Pielgrzymki Polaków   /292

Wczesne pielgrzymki do Ziemi Świętej   /292

Pielgrzymki Polaków do Ziemi Świętej od XII do XIX w.   /294

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej   /302

Pielgrzymka bp Karola Wojtyły do Izraela   /302

Pielgrzymka Jana Pawła II do Libanu   /304

Pielgrzymka Jana Pawła II do Egiptu   /305

Pielgrzymka Jana Pawła II do Jordanii i Izraela  /307

Polskie akcenty w Ziemi Świętej   /310

Pamiątki polskie w Jerozolimie   /310

Polskie ośrodki w Jerozolimie   /313

Pamiątki polskie w innych miejscowościach   /313

Informacje ogólne  

Rachuba czasu, miary, wagi   /320

Podział czasu   /320

Święta   /320

Jednostki miar i wag  /321

Władcy państw starożytnego Bliskiego Wschodu   /322

Obrazy satelitarne Ziemi Świętej   /324

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie